Facebook Twitter

 

Raport anual 2017
Companii portuare
Servicii de linie
Download
Informatii de interes public
Transparenta institutionala
Angajamente Consiliul Concurentei
Dezbateri publice
Anunturi Recrutare Management Privat
Cariere

 

   
Harta site
   
           
   

 Legislatie

   Legea nr. 31/1990R privind societatile comerciale - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1066 din 17/11/2004

 

 

 

Ordonanta de Urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 883 din 14/12/2011

 

Hotararea nr. 517/1998 privind infiintarea Companiei Nationale "Administratia Porturilor Maritime Constanta" - S.A. - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 331 din 02/09/1998

 

- Hotararea nr. 464/2003 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 517/1998 privind infiintarea Companiei Nationale "Administratia Porturilor Maritime Constanta" - S.A. - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 299 din 06/05/2003

 

Hotararea nr. 597/2009 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 517/1998 privind infiintarea Companiei Nationale "Administratia Porturilor Maritime" - S.A. Constanta - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 391 din 10/06/2009

 

Legea nr. 342/2004 privind trecerea Regiei Autonome "Administratia Zonei Libere Constanta Sud si a Zonei Libere Basarabi" la Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime" - S.A. Constanta - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 642 din 16/07/2004

 

Legea nr. 582/2004 pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Legea nr. 342/2004 privind trecerea Regiei Autonome "Administratia Zonei Libere Constanta Sud si a Zonei Libere Basarabi" la Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime" - S.A. Constanta - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1233 din 21/12/2004

 

Rectificare privind Hotararea Guvernului nr. 517/1998 din 14/09/1998 - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 347 din 14/09/1998

 

Ordonanta nr. 19/1997 privind transporturile - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 200 din 20/08/1997

 

Ordonanta nr. 42/1997 privind navigatia civila din 28/08/1997 - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 221 din 29/08/1997

 

Ordonanta nr. 22/1999 (r1) privind administrarea porturilor si a cailor navigabile, precum si desfasurarea activitatilor de transport naval in porturi si pe cai navigabile - Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 69 din 03/02/2003

 

Ordonanta de urgenta nr. 86/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor si a cailor navigabile, precum si desfasurarea activitatilor de transport naval in porturi si pe cai navigabile - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 638 din 18/09/2007

 

Legea nr. 108/2010 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 86/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor si a cailor navigabile, precum si desfasurarea activitatilor de transport naval in porturi si pe cai navigabile - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 378 din 08/06/2010

 

Ordinul nr. 37/2014 privind autorizarea operatorilor economici pentru desfasurarea activitatii de transport public de pasageri si/sau de marfuri pe cai navigabile interioare - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 90 din 05/02/2014

 

- Ordonanta de Urgenta nr. 54/2006  privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 569 din 30/06/2006

 

Hotararea nr. 547/2002 privind instituirea in portul Constanta, aflat in administrarea Companiei Nationale "Administratia Porturilor Maritime Constanta" - S.A., a masurilor pentru facilitarea exploatarii porturilor din 30/05/2002 - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 400 din 11/06/2002

 

Hotararea nr. 168/2006 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 547/2002 privind instituirea in portul Constanta, aflat in administrarea Companiei Nationale "Administratia Porturilor Maritime Constanta" - S.A, a masurilor pentru facilitarea exploatarii porturilor - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 150 din 16/02/2006

 

Ordinul nr. 1008/2012 pentru stabilirea modului de derulare a serviciului de pilotaj al navelor maritime - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 407 din 19/06/2012

 

Ordinul nr. 764/2010 din 27/09/2010 pentru stabilirea modului de derulare a serviciului de remorcaj de manevra al navelor maritime in porturile aflate in administrarea Companiei Nationale "Administratia Porturilor Maritime" - S.A. Constanta - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 675 din 05/10/2010

 

Ordinul nr. 548/2014 privind autorizarea operatorilor economici pentru desfasurarea activitatii conexe activitatilor de transport naval - serviciul de siguranta remorcajul de manevra al navelor maritime in porturi - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 353 din 14/05/2014

 

Ordinul nr. 547/2014 privind autorizarea operatorilor economici pentru desfasurarea activitatii conexe activitatilor de transport naval - serviciul de siguranta pilotajul navelor maritime la intrarea si iesirea din porturi, intre danele aceluiasi port si pe caile navigabile interioare - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 353 din 14/05/2014

 

Ordonanta de Urgenta nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 418 din 15/05/2006

 

Ordinul nr. 1286/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind inchirierea infrastructurii de transport naval care apartine domeniului public al statului si este concesionata administratiilor portuare si/sau de cai navigabile interioare - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 577 din 13/08/2012