Facebook Twitter

 

Raport anual 2017
Companii portuare
Servicii de linie
Download
Informatii de interes public
Dezbateri publice
Anunturi Recrutare Management Privat
Cariere

 

   
Harta site
   
           
   

 Legislatie

   Legea nr. 31/1990R privind societatile comerciale - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1066 din 17/11/2004

 

 

 

Ordonanta de Urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 883 din 14/12/2011

 

Hotararea nr. 517/1998 privind infiintarea Companiei Nationale "Administratia Porturilor Maritime Constanta" - S.A. - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 331 din 02/09/1998

 

- Hotararea nr. 464/2003 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 517/1998 privind infiintarea Companiei Nationale "Administratia Porturilor Maritime Constanta" - S.A. - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 299 din 06/05/2003

 

Hotararea nr. 597/2009 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 517/1998 privind infiintarea Companiei Nationale "Administratia Porturilor Maritime" - S.A. Constanta - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 391 din 10/06/2009

 

Legea nr. 342/2004 privind trecerea Regiei Autonome "Administratia Zonei Libere Constanta Sud si a Zonei Libere Basarabi" la Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime" - S.A. Constanta - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 642 din 16/07/2004

 

Legea nr. 582/2004 pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Legea nr. 342/2004 privind trecerea Regiei Autonome "Administratia Zonei Libere Constanta Sud si a Zonei Libere Basarabi" la Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime" - S.A. Constanta - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1233 din 21/12/2004

 

Rectificare privind Hotararea Guvernului nr. 517/1998 din 14/09/1998 - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 347 din 14/09/1998

 

Ordonanta nr. 19/1997 privind transporturile - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 200 din 20/08/1997

 

Ordonanta nr. 42/1997 privind navigatia civila din 28/08/1997 - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 221 din 29/08/1997

 

Ordonanta nr. 22/1999 (r1) privind administrarea porturilor si a cailor navigabile, precum si desfasurarea activitatilor de transport naval in porturi si pe cai navigabile - Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 69 din 03/02/2003

 

Ordonanta de urgenta nr. 86/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor si a cailor navigabile, precum si desfasurarea activitatilor de transport naval in porturi si pe cai navigabile - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 638 din 18/09/2007

 

Legea nr. 108/2010 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 86/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor si a cailor navigabile, precum si desfasurarea activitatilor de transport naval in porturi si pe cai navigabile - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 378 din 08/06/2010

 

Ordinul nr. 37/2014 privind autorizarea operatorilor economici pentru desfasurarea activitatii de transport public de pasageri si/sau de marfuri pe cai navigabile interioare - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 90 din 05/02/2014

 

- Ordonanta de Urgenta nr. 54/2006  privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 569 din 30/06/2006

 

Hotararea nr. 547/2002 privind instituirea in portul Constanta, aflat in administrarea Companiei Nationale "Administratia Porturilor Maritime Constanta" - S.A., a masurilor pentru facilitarea exploatarii porturilor din 30/05/2002 - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 400 din 11/06/2002

 

Hotararea nr. 168/2006 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 547/2002 privind instituirea in portul Constanta, aflat in administrarea Companiei Nationale "Administratia Porturilor Maritime Constanta" - S.A, a masurilor pentru facilitarea exploatarii porturilor - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 150 din 16/02/2006

 

Ordinul nr. 1008/2012 pentru stabilirea modului de derulare a serviciului de pilotaj al navelor maritime - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 407 din 19/06/2012

 

Ordinul nr. 764/2010 din 27/09/2010 pentru stabilirea modului de derulare a serviciului de remorcaj de manevra al navelor maritime in porturile aflate in administrarea Companiei Nationale "Administratia Porturilor Maritime" - S.A. Constanta - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 675 din 05/10/2010

 

Ordinul nr. 548/2014 privind autorizarea operatorilor economici pentru desfasurarea activitatii conexe activitatilor de transport naval - serviciul de siguranta remorcajul de manevra al navelor maritime in porturi - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 353 din 14/05/2014

 

Ordinul nr. 547/2014 privind autorizarea operatorilor economici pentru desfasurarea activitatii conexe activitatilor de transport naval - serviciul de siguranta pilotajul navelor maritime la intrarea si iesirea din porturi, intre danele aceluiasi port si pe caile navigabile interioare - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 353 din 14/05/2014

 

Ordonanta de Urgenta nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 418 din 15/05/2006

 

Ordinul nr. 1286/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind inchirierea infrastructurii de transport naval care apartine domeniului public al statului si este concesionata administratiilor portuare si/sau de cai navigabile interioare - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 577 din 13/08/2012