Facebook Twitter

 

Raport anual 2015
Companii portuare
Servicii de linie
Download
Informatii de interes public
Anunturi Recrutare Management Privat
Cariere

 

   
Harta site
   
           
   
Comunitate / CN APM SA Constanta / Structura organizatorica
 
MPA SA Constantza Building
 

A. COMPARTIMENTE IN SUBORDINEA DIRECTORULUI GENERAL   
        1.  DEPARTAMENTUL RESURSE UMANE - ADMINISTRATIV        
          SERVICIUL ORGANIZARE
             - SECTOR TIPOGRAFIC
          SERVICIUL INFORMATICA
             - BIROUL ADMINISTRARE RETEA
         
BIROUL DOCUMENTARE SI ARHIVA
          BIROUL SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA
          COMPARTIMENTUL INFORMATII CLASIFICATE         
         

        2. SERVICIUL JURIDIC SI CONTENCIOS
         - BIROUL CONSULTANTA LEGALA, NEGOCIERI NECONTENCIOASE SI AVIZARI
         - BIROUL LITIGII SI NEGOCIERI CONTENCIOASE

        3. BIROUL AUDIT INTERN

        4. BIROUL CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

        5. COMPARTIMENT CONSILIERI

        6. DEPARTAMENTUL ACHIZITII PUBLICE

                 - SERVICIUL APROVIZIONARE

 

 

 

B. COMPARTIMENTE IN SUBORDINEA DIRECTORULUI GENERAL ADJUNCT

1. DIRECTIA ECONOMICA

          DEPARTAMENTUL FINANCIAR - CONTABIL
            SERVICIUL CONTABILITATE 

            - BIROUL CONTABILITATE INFRASTRUCTURA
            SERVICIUL FINANCIAR

           SERVICIUL BUGETE, ANALIZE ECONOMICE SI TARIFE

           SERVICIUL FACTURARI SI RECUPERARI CREANTE

           BIROUL CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

 

2. DIRECTIA COMERCIALA

            DEPARTAMENTUL COMERCIAL
           
- SERVICIUL CONTRACTE AGENTI SI ARMATORI
           
- SERVICIUL CONTRACTE INCHIRIERI SI CONCESIUNI
           

            SERVICIUL MARKETING

              - BIROUL RELATII INTERNATIONALE

              - BIROUL COMUNICARE  

          

3. DIRECTIA INFRASTRUCTURA

            SERVICIUL INFRASTRUCTURA NORD
            SERVICIUL INFRASTRUCTURA SUD
            SERVICIUL CADASTRU 
               - BIROUL CARTOGRAFIE SI EVIDENTE FUNCIARE
            SERVICIUL DIRIGINTI

            SERVICIUL URMARIRE CONTRACTE, REPARATII INFRASTRUCTURA

            BIROUL CAI FERATE

            DEPARTAMENTUL DEZVOLTARE ACHIZITII PUBLICE
               -  SERVICIUL DEZVOLTARE, PROIECTE EUROPENE

               -  COMPARTIMENTUL ASIGURARE CALITATE PROIECTE 
              

4. DIRECTIA EXPLOATARE
 

            SERVICIUL SECURITATE PORTUARA 
            SERVICIUL SIGURANTA PORTUARA
              - BIROUL SIGURANTA MIDIA

              SERVICIUL EXPLOATARE PORTUARA
              - BIROUL URMARIRE TRAFIC MARITIM
              - BIROUL URMARIRE TRAFIC FLUVIAL

              SERVICIUL AUTORIZARI

              BIROUL DE CONTROL OPERATORI ECONOMICI

              BIROUL LITIGII MARITIME SI ASIGURARI

              BIROUL DE MEDIU

              BIROUL P.S.I., SITUATII DE URGENTA

              5. DIRECTOR COORDONATOR 

   SUCURSALA NAVE TEHNICE PORT CONSTANTA
              - COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABILITATE-ORGANIZARE
             
- COMPARTIMENT TEHNIC
              - COMPARTIMENT NAVE TEHNICE, DEPOLUARE

   SUCURSALA DE SERVICII PORT CONSTANTA 
               COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABILITATE-ORGANIZARE              
               COMPARTIMENT TEHNIC
               COMPARTIMENT CONSTRUCTII CIVILE
               COMPARTIMENT APA, CANAL, STATII TRATARE
               COMPARTIMENT AUTO

 SUCURSALA ENERGETICA PORT CONSTANTA 
               COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABILITATE-ORGANIZARE              
               COMPARTIMENT TEHNIC
               COMPARTIMENT FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA
               COMPARTIMENT FURNIZARE ENERGIE TERMICA
   

  SUCURSALA DE ADMINISTRARE CONSTANTA SUD - BASARABI

  Detalii