Facebook Twitter

 

Raport anual 2018
Companii portuare
Servicii de linie
Download
Informatii de interes public
Transparenta institutionala
Angajamente Consiliul Concurentei
Dezbateri publice
Contracte cadru cf. Lg. 235/2017
Anunturi Recrutare Management Privat
Cariere

 

   
Harta site
   
           
   

E-petitie

 

Prin PETITIE se intelege cererea, reclamatia, sesizarea sau propunerea formulata în scris ori prin posta electronica, pe care un cetatean sau o organizatie legal constituita o poate adresa autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale, companiilor si societatilor nationale, societatilor comerciale de interes judetean sau local, precum si regiilor autonome, denumite în continuare autoritati si institutii publice (art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor cu modificarile ulterioare).

 

Petitiile pot fi transmise catre Compania Nationala „Administratia Porturilor Maritime" SA Constanta prin una din urmatoarele modalitati:

 

- prin completarea formularului E-petitie


- prin transmiterea prin posta pe adresa : Compania Nationala „Administratia Porturilor Maritime" SA Constanta, Incinta Port, Gara Maritima, Constanta, cod 900900 


- prin posta electronica la adresa e-petitie@constantza-port.ro


- prin fax la nr 0241.619.512


- prin depunere la Registratura Companiei Nationale „Administratia Porturilor Maritime" SA Constanta, Incinta Port, Gara Maritima, Constanta