Facebook Twitter

 

Raport anual 2018
Companii portuare
Servicii de linie
Download
Informatii de interes public
Transparenta institutionala
Angajamente Consiliul Concurentei
Dezbateri publice
Contracte cadru cf. Lg. 235/2017
Anunturi Recrutare Management Privat
Cariere

 

   
Harta site
   
           
   

 Legislatie

 

        Legislatia este disponibila în format electronic pe portalul http://legislatie.just.ro

 

 • Legea nr. 31/1990R privind societatile comerciale - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1066 din 17/11/2004 

 

 • Ordonanta de Urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 883 din 14/12/2011
 • Hotararea nr. 517/1998 privind infiintarea Companiei Nationale "Administratia Porturilor Maritime Constanta" - S.A. - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 331 din 02/09/1998
 • Hotararea nr. 464/2003 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 517/1998 privind infiintarea Companiei Nationale "Administratia Porturilor Maritime Constanta" - S.A. - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 299 din 06/05/2003
 • Hotararea nr. 597/2009 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 517/1998 privind infiintarea Companiei Nationale "Administratia Porturilor Maritime" - S.A. Constanta - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 391 din 10/06/2009
 • Legea nr. 342/2004 privind trecerea Regiei Autonome "Administratia Zonei Libere Constanta Sud si a Zonei Libere Basarabi" la Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime" - S.A. Constanta- Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 642 din 16/07/2004
 • Legea nr. 582/2004 pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Legea nr. 342/2004 privind trecerea Regiei Autonome "Administratia Zonei Libere Constanta Sud si a Zonei Libere Basarabi" la Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime" - S.A. Constanta - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1233 din 21/12/2004
 • Rectificare privind Hotararea Guvernului nr. 517/1998 din 14/09/1998 - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 347 din 14/09/1998
 • Ordonanta nr. 19/1997 privind transporturile - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 200 din 20/08/1997
 • Ordonanta nr. 42/1997 privind navigatia civila din 28/08/1997 - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 221 din 29/08/1997
 • Ordonanta nr. 22/1999 (r1) privind administrarea porturilor si a cailor navigabile, precum si desfasurarea activitatilor de transport naval in porturi si pe cai navigabile - Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 69 din 03/02/2003
 • Ordonanta de urgenta nr. 86/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor si a cailor navigabile, precum si desfasurarea activitatilor de transport naval in porturi si pe cai navigabile - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 638 din 18/09/2007
 • Legea nr. 108/2010 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 86/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor si a cailor navigabile, precum si desfasurarea activitatilor de transport naval in porturi si pe cai navigabile - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 378 din 08/06/2010
 • Ordinul nr. 37/2014 privind autorizarea operatorilor economici pentru desfasurarea activitatii de transport public de pasageri si/sau de marfuri pe cai navigabile interioare - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 90 din 05/02/2014
 • Ordonanta de Urgenta nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 569 din 30/06/2006
 • Hotararea nr. 547/2002 privind instituirea in portul Constanta, aflat in administrarea Companiei Nationale "Administratia Porturilor Maritime Constanta" - S.A., a masurilor pentru facilitarea exploatarii porturilor din 30/05/2002 - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 400 din 11/06/2002
 •  Legea nr. 98/2016  privind achizi?iile publice, publicat? în M. Of Partea I, nr. 423/06.06.2016
 • Ordinul nr. 1008/2012 pentru stabilirea modului de derulare a serviciului de pilotaj al navelor maritime - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 407 din 19/06/2012
 • Ordinul nr. 764/2010 din 27/09/2010 pentru stabilirea modului de derulare a serviciului de remorcaj de manevra al navelor maritime in porturile aflate in administrarea Companiei Nationale "Administratia Porturilor Maritime" - S.A. Constanta - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 675 din 05/10/2010
 • Ordinul nr. 548/2014 privind autorizarea operatorilor economici pentru desfasurarea activitatii conexe activitatilor de transport naval - serviciul de siguranta remorcajul de manevra al navelor maritime in porturi - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 353 din 14/05/2014
 • Ordinul nr. 547/2014 privind autorizarea operatorilor economici pentru desfasurarea activitatii conexe activitatilor de transport naval - serviciul de siguranta pilotajul navelor maritime la intrarea si iesirea din porturi, intre danele aceluiasi port si pe caile navigabile interioare - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 353 din 14/05/2014
 •  Legea nr. 99/2016 privind achizi?iile publice sectoriale, publicat? în M. Of Partea I, nr. 422/06.06.2016
 • Hot?rârea nr. 395/02.06.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizi?ie public? / acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizi?iile publice, publicat? în M. Of nr. 423/06.06.2016
 • Ordinul nr. 1286/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind inchirierea infrastructurii de transport naval care apartine domeniului public al statului si este concesionata administratiilor portuare si/sau de cai navigabile interioare - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 577 din 13/08/2012