Facebook Twitter

 

Raport anual 2018
Companii portuare
Servicii de linie
Download
Informatii de interes public
Transparenta institutionala
Angajamente Consiliul Concurentei
Dezbateri publice
Contracte cadru cf. Lg. 235/2017
Anunturi Recrutare Management Privat
Cariere

 

   
Harta site
   
           
   
Comunitate / Cadru legislativ / Legislatie generala
 

Nr.

crt.

Tip act

Nr.

Data

Titlul

Republicarea actului normativ

Nr.
Monitor
Oficial

Data

1.

Lege

213

17.11.1998

privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia - modificata si completata

 

448

24.11.1998

2.

O.U.G

105

27.06.2001

privind frontiera de Stat a Romaniei - modificata si completata

 

352

30.06.2001

3.

Lege

243

29.04.2002

pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.105 / 27.06.2001 privind frontiera de stat a Romaniei

 

302

08.05.2002

4.

O.U.G

34

19.04.2006

privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice  si a contractelor de concesiune de servicii - modificata si completata

 

418

15.05.2006

5.

O.U.G.

54

28.06.2006

privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica

 

569

30.06.2006

6.

Lege

337

17.07.2006

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

 

625

20.07.2006

7.

H.G.

925

19.07.2006

pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

 

625

20.07.2006

8.

H.G.

168

14.02.2007

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica

 

146

28.02.2007

9.

Ordin

764

27.09.2010

pentru stabilirea modului de derulare a serviciului de remorcaj de manevra al navelor maritime in porturile aflate in administrarea C.N. "Administratia Porturilor Maritime" SA Constanta

 

675

05.10.2010

10.

H.G.

1016

06.10.2010

pentru stabilirea sistemului de informare si monitorizare a traficului navelor maritime care intra/ies in/din apele nationale navigabile ale României; actul a abrogat Ordinul 323/2006, Ordinul 252/05.04.2011 publicat in M.O. nr. 260/13.04.2011 pentru aprobarea Metodologiei de eliberare a carnetelor de lucru in port si de inregistrare a muncitorilor portuari, act care a abrogat Ordinul nr. 1908/2002.

 

731

03.11.2010

11.

Ordin

1008

12.06.2012

pentru stabilirea modului de derulare a serviciului de pilotaj al navelor maritime

 

407

19.06.2012

12.

Ordin

1286

07.08.2012

pentru aprobarea Regulamentului privind inchirierea infrastructurii de transport naval care apartine domeniului public al statului si este concesionata administratiilor portuare si/sau de cai navigabile interioare

 

577

13.08.2012