Facebook Twitter

 

Raport anual 2018
Companii portuare
Servicii de linie
Download
Informatii de interes public
Transparenta institutionala
Angajamente Consiliul Concurentei
Dezbateri publice
Contracte cadru cf. Lg. 235/2017
Anunturi Recrutare Management Privat
Cariere

 

   
Harta site
   
           
   
Comunitate / Cadru legislativ / Activitate portuara
 

Nr.

crt.

Tip act

Nr.

Data

Titlul

Republicarea actului normativ

Nr.
Monitor
Oficial

Data

1.

O.G.

22

29.01.1999

privind administrarea porturilor si a cailor navigabile, precum si desfasurarea activitatilor de transport naval in porturi si pe cai navigabile - modificata si completata

1

69

03.02.2003

2.

H.G.

111

07.02.2002

privind stabilirea procentelor maxime admise ca pierderi tehnologice in timpul manipularii si depozitarii marfurilor solide si lichide, in vrac, in porturile maritime si fluviale romanesti

 

129

18.02.2002

3.

H.G.

547

30.05.2002

privind instituirea in portul Constanta, aflat in administrarea C.N. APMC S.A., a masurilor pentru facilitarea exploatarii porturilor

 

400

11.06.2002

4.

Lege

528

17.07.2002

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor si serviciile in porturi

 

591

09.08.2002

5.

Ordin MLPTL

206

10.02.2003

privind infiintarea Comisiei de coordonare a miscarii navelor maritime si fluviale in porturile maritime Constanta, Mangalia si Midia

 

143

05.03.2003

6.

Ordin MLPTL

287

27.02.2003

privind autorizarea agentilor economici care desfasoara activitati de transport naval - modificata si completata

 

287

24.04.2003

7.

H.G.

248

26.02.2004

privind aprobarea Normelor metodologice de implementare a prevederilor Codului International pentru securitatea navelor si facilitatilor portuare - Codul ISPS, acceptat de Romania prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2003 pentru acceptarea de catre Romania a amendamentelor la anexa Conventiei Internationale pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, 1974, amendata, si a Codului International pentru securitatea navelor si facilitatilor portuare, adoptate la Conferinta Organizatiei Maritime Internationale la Londra, in perioada 9-13 decembrie 2002

 

204

09.03.2004

8.

H.G.

1908

22.12.2006

pentru extinderea regimului de zona libera pe unele suprafete din porturile Galati, Braila si Constanta

 

3

03.01.2007

9.

Legea

241

12.07.2007

pentru abrogarea unor reglementari prin care sunt acordate scutiri sau exonerari de la plata taxelor vamale ale unor bunuri

 

496

24.07.2007

10.

O.ANAF

7394

20.07.2007

pentru aprobarea Normelor tehnice privind aplicarea uniforma a reglementarilor vamale in zonele libere si antrepozitele libere

 

532

07.08.2007

11.

O.U.G.

86

05.09.2007

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor si a cailor navigabile, precum si desfasurarea activitatilor de transport naval in porturi si pe cai navigabile

 

638

18.09.2007

12.

Legea

108

03.06.2010

privind aprobarea OUG nr. 86/2007 pentru modificarea si completarea OG nr. 22/1999 privind administrarea porturilor si a cailor navigabile, precum si desfasurarea activitatilor de transport naval in porturi si pe cai navigabile, act care a abrogat OG nr. 131/2000

 

378

08.06.2010

13.

Ordin

635

13.08.2010

pentru stabilirea porturilor, a cailor navigabile interioare, a zonelor sau porturilor din aceste zone, precum si a categoriilor de nave pentru care serviciul de pilotaj este obligatoriu

 

590

19.08.2010

14.

Ordin

636

13.08.2010

pentru aprobarea Regulamentului portuar-cadru

 

590

19.08.2010

15.

Ordin

709

10.09.2010

privind aprobarea Listei cuprinzand porturile si locurile de operare deschise accesului public si limitele acestora, a caror infrastructura de transport naval apartine domeniului public al statului, precum si a Listei cuprinzand limitele radelor portuare si ale zonelor de ancoraj

 

659

24.09.2010

16.

Ordin

249

05.04.2011

privind inspectia, supravegherea tehnica si certificarea navelor maritime care arboreaza pavilionul roman si efectueaza voiajuri internationale

 

263

14.04.2011

17.

Ordin

252

05.04.2011

pentru aprobarea Metodologiei de eliberare a carnetelor de lucru in port si de inregistrare a muncitorilor portuari

 

260

13.04.2011