Facebook Twitter

 

Raport anual 2018
Companii portuare
Servicii de linie
Download
Informatii de interes public
Transparenta institutionala
Angajamente Consiliul Concurentei
Dezbateri publice
Contracte cadru cf. Lg. 235/2017
Anunturi Recrutare Management Privat
Cariere

 

   
Harta site
   
           
   
Comunitate

Portul Constanta, porturile Midia si Mangalia si portul turistic Tomis sunt porturi maritime publice-private aflate in proprietatea statului roman, care asigura reglementarea si functionarea lor prin sarcinile incredintate si indeplinite de C.N. Administratia Porturilor Maritime S.A. Constanta (APM) si Autoritatea Navala Romana (ANR), ambele institutii fiind subordonate Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

Serviciile pentru marfuri si pentru nave in Portul Constanta sunt realizate in principal de catre companii private, intr-un mediu competitiv, in care se aplica principiile pietei libere.

Coordonarea traficului de nave maritime si fluviale, stabilirea ordinii de intrare/iesire si a tranzitului navelor maritime si fluviale in porturile Constanta, Mangalia si Midia, precum si alocarea danelor se realizeaza de catre Comisia de coordonare a miscarii navelor maritime si fluviale in porturile maritime Constanta, Mangalia si Midia (CCMN), care isi desfasoara activitatea in Portul Constanta. Comisia se intruneste zilnic, iar presedintia si secretariatul sunt asigurate de CN APM SA Constanta, care editeaza zilnic, pe suport de hartie si in format electronic, Buletinul informativ al navelor maritime si fluviale, ce contine date referitoare la identificarea navelor maritime si fluviale, date privind desfasurarea operatiunilor portuare, precum si date de identificare a marfurilor.

Autorizarea serviciilor publice portuare in Portul Constanta este publica, transparenta, ne-discriminatorie si obiectiva.

ANR elibereaza autorizatii pentru serviciile publice de siguranta si pentru cele de o importanta deosebita pentru port: incarcare-descarcare, bunkeraj, aprovizionare nave. Pentru autorizarea activitatilor care utilizeaza infrastructura portuara este necesara avizarea de catre CN APM SA Constanta. Pentru activitatile la care nu este necesara autorizarea ANR, CN APM SA Constanta acorda permise de lucru in port, pe baza unei proceduri specifice.

CN Administratia Porturilor Maritime SA Constanta - APM SA Constanta
Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta (CN APM SA Constanta) s-a infiintat prin Hotararea Guvernului Romaniei nr. 517/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, prin reorganizarea fostei Regii Autonome Administratia Portului Constanta. CN APM SA Constanta este o societate comerciala pe actiuni, desemnata de Ministerul Transporturilor sa desfasoare activitati de interes public national, in calitate de administratie portuara. Compania indeplineste functia de autoritate portuara in porturile maritime romanesti Constanta, Midia si Mangalia si portul turistic Tomis.

[Responsabilitati] [Conducere] [Organizare] [Declaratii de avere, Declaratii de interese] [Informatii de interes public][Reprezentare] [Asociatii][AGA] [Forum AGA] [ROGOP]
Autoritatea Navala Romana - ANR
Autoritatea Navala Romana este organul tehnic de specialitate din subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii prin care acesta isi exercita functia de autoritate de stat in domeniul sigurantei navigatiei. A.N.R. este o institutie publica cu personalitate juridica, infiintata prin fuziunea Inspectoratului Navigatiei Civile (INC) cu Regia Autonoma Registrul Naval Roman. A.N.R. este organizata si functioneaza potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr.42/1997 privind navigatia, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 412/2002.

[http://www.rna.ro/]
Principalele autoritati

 

DIRECTIA REGIONALA VAMALA

Biroul Vamal de frontiera Constanta    
Incinta Port Constanta, Cladirea Bursa Noua, Constanta   
Tel: +40 241 601194
Email: vamaconstanta@customs.ro

 

Biroul Vamal de frontiera Constanta Sud        
Email: vamaconstantasud@customs.ro


C.N. ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. 

Tel: +40 241 738505; +40 241 702700; +40 241 702705
Fax: +40241 737711; +40 241 738597
Email: compania@acn.ro.

 

GARDA NATIONALA DE MEDIU - COMISARIATUL JUDETEAN CONSTANTA

Tel: +40 241 698555

Fax: +40 241 690990

Email: cjconstanta@gnm.ro


INSPECTORATUL DE CARANTINA FITOSANITARA VAMALA

Cladirea PIF Dana nr. 52-53, Constanta, jud. Constanta

Tel: +40 241 601943, +40 787 635327

 

Cladirea PIF, poarta 10, Agigea, jud. Constanta

Tel: +40 241 602113, +40 787 605539  


GARDA DE COASTA

Tel: +40 241 641188
Fax: +40 241 698668
Email: gardadecoasta.igpf@mai.gov.ro

 

DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Tel: +40 241 682417

Fax: +40 241 682119

Email: office-constanta@ansvsa.ro

 

SERVICIUL DE POLITIE TRANSPORTURI MARITIME

Tel: +40 241 613110, +40 758 950035

Fax: +40 241 611882

Email: politia.transporturi.sptm@politiaromana.ro