Facebook Twitter

 

Raport anual 2018
Companii portuare
Servicii de linie
Download
Informatii de interes public
Transparenta institutionala
Angajamente Consiliul Concurentei
Dezbateri publice
Contracte cadru cf. Lg. 235/2017
Anunturi Recrutare Management Privat
Cariere

 

   
Harta site
   
           
   
Comunitate / CN APM SA Constanta / Principalele responsabilitati
 
MPA SA Constantza Building
 
Principalele responsabilitati ale CN APM SA Constanta (conform prevederilor din Statut)

Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime S.A. Constanta indeplineste functia de autoritate portuara in porturile maritime Constanta, Mangalia, Midia si Tomis.

Compania are ca obiect principal de activitate prestarea de activitati conexe si activitati auxiliare activitatilor de transport naval, in conditiile legii.

In scopul indeplinirii functiei de autoritate portuara si in calitatea sa de administratie portuara, compania executa urmatoarele activitati:

1. aplicarea politicilor portuare elaborate de Ministerul Transporturilor;

2. intocmirea planurilor de dezvoltare a porturilor maritime, in concordanta cu politica si programele de dezvoltare elaborate de Ministerul Transporturilor si cu Regulamentul de exploatare a porturilor maritime;

3. coordonarea activitatilor care se desfasoara in porturile maritime;

4. implementarea programelor de dezvoltare a infrastructurilor porturilor maritime;

5. acordarea de avize, in vederea autorizarii agentilor economici care urmeaza sa desfasoare activitati de transport naval in perimetrul porturilor maritime;

6. aprobarea desfasurarii de activitati in porturi, altele decat cele supuse autorizarii de catre Ministerul Transporturilor si eliberarea permiselor de lucru;

7. urmarirea si luarea masurilor necesare pentru ca traficul de marfuri in porturile maritime, precum si modul de depozitare a acestora sa nu afecteze securitatea infrastructurii portuare si operarea navelor;

8. exercitarea de actiuni de control asupra activitatilor de incarcare sau descarcare a navelor si interzicerea sau oprirea executarii acestora in cazurile prevazute de reglementarile in vigoare;

9. asigurarea functionalitatii, administrarea, intretinerea, repararea si mentinerea caracteristicilor tehnice minime ale infrastructurii de transport naval din porturile Constanta, Midia, Mangalia si Tomis, care i-a fost concesionata, precum si ale patrimoniului propriu si punerea acestora la dispozitie utilizatorilor in mod nediscriminatoriu, in conformitate cu reglementarile in vigoare;

10. stabilirea ordinii de intrare a navelor in porturile maritime, alocarea danelor si eliberarea permiselor de acostare la dana;

11. prestarea de servicii, operatiuni si lucrari, prin delegare de competenta, in scopul indeplinirii unor obligatii ce revin statului roman din acorduri si conventii internationale la care Romania este parte, cum ar fi cautarea si salvarea vietilor omenesti pe mare si interventia in caz de poluare;

12. reprezentarea Ministerului Transporturilor in relatiile cu concesionarii infrastructurii de transport naval sau a serviciilor de siguranta.