Facebook Twitter

 

Raport anual 2018
Companii portuare
Servicii de linie
Download
Informatii de interes public
Transparenta institutionala
Angajamente Consiliul Concurentei
Dezbateri publice
Contracte cadru cf. Lg. 235/2017
Anunturi Recrutare Management Privat
Cariere

 

   
Harta site
   
           
   

 

 Lista documente de interes public

 Lista documente produse si gestionate de CN APM SA Constanta

 Lista documentelor de interes public emise de catre CN Administratia Porturilor Maritime SA Constanta
a) din oficiu
1. Acte normative care reglementeaza organizarea si functionarea CN Administratia Porturilor Maritime SA Constanta, precum si a structurilor subordonate acesteia
2. Structura organizatorica, atributiile directiilor si sucursalelor CN Administratia Porturilor Maritime SA Constanta, programul de functionare si programul de audiente
3. Numele si prenumele persoanelor din conducerea CN Administratia Porturilor Maritime SA Constanta, precum si ale responsabilului cu difuzarea informatiilor publice
4. Coordonatele de contact ale companiei, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet
5. Programele si strategiile privind dezvoltarea porturilor maritime romanesti
6. Obiectivele CN Administratia Porturilor Maritime SA Constanta in domeniul integrarii europene
7. Evaluarea anuala a activitatilor desfasurate de CN Administratia Porturilor Maritime SA Constanta
8. Bugetul de venituri si cheltuieli al CN Administratia Porturilor Maritime SA Constanta si bilantul contabil
9. Acordurile incheiate de CN Administratia Porturilor Maritime SA Constanta cu partenerii externi
10. Conventii, tratate si acorduri la nivel de stat si de guvern privind transporturile navale
11. Informatii generale privind porturile romanesti (descriere generala, caracteristici, harti):
           - statistici portuare, statistici generale, date privind traficul de marfuri pe grupe si nave;
           - informatii privind navigatia in porturile maritime romanesti (acces, ancoraj, documente solicitate, program de lucru);
           - raport anual al companiei;
           - tarifele de baza ale companiei;
           - tarifele serviciilor portuare publice de pilotaj;
           - situatia sintetica zilnica a operatiunilor portuare si a navelor din porturile maritime romanesti.
12. Comunicate de presa, buletine informative, documentare de presa, brosuri, pliante, afise, ghiduri privind activitatile companiei si cele desfasurate in porturile maritime romanesti
13. Materiale prezentate in cadrul conferintelor de presa si declaratii de presa
14. Informatii privind organizarea achizitiilor publice ale companiei
15. Documente privind organizarea activitatii de valorificare a mijloacelor fixe scoase din functiune si a bunurilor materiale disponibilizate sau casate
b) la cerere
1. Acorduri, intelegeri si protocoale bilaterale pe linie de cooperare cu alte porturi incheiate de CN Administratia Porturilor Maritime SA Constanta cu parteneri externi
2. Declaratiile de conformitate ale facilitatilor portuare
3. Situatia detaliata zilnica a operatiunilor portuare si a navelor din porturile maritime romanesti
4. Certificat de predare de catre nave a reziduurilor de hidrocarburi conform Anexa 1 Marpol
5. Date si informatii privind securitatea portuara


Lista documentelor produse si gestionate de CN Administratia Porturilor Maritime SA Constanta
1. Strategii si politici portuare, promovarea porturilor maritime romanesti
    - Politici si programe de dezvoltare a porturilor maritime romanesti si a companiei;
    - Documente privind colaborarea cu porturi si parteneri externi (conventii, acorduri cadru, protocoale etc.);
    - Materiale de prezentare a porturilor maritime romanesti, ale facilitatilor si oportunitatilor de dezvoltare a acestora;
    - Comunicate de presa, materiale publicitare;
    - Raportul anual.
2. Reglementari privind activitatea porturilor maritime romanesti
    - Regulamentul de exploatare a porturilor maritime romanesti;
    - Regulamentul de acordare a permiselor de acces auto in port;
    - Permise de lucru in port;
    - Permise de acces auto in port.
3. Reglementari privind organizarea si functionarea companiei
    - Statutul companiei si al subunitatilor sale;
    - Regulamentul de organizare si functionare al companiei, Adunarii Generale a Actionarilor, Consiliului de Administratie, Consiliului Tehnico-Economic, organigrama companiei;
    - Regulamentul intern;
    - Contractul colectiv de munca anual.
4. Gestiunea resurselor umane
    - Stat de functii si personal;
    - Fisele de posturi ale angajatilor;
    - Decizii angajare, modificare, incetare a contractului individual de munca;
    - Raportari statistice privind situatia personalului companiei;
    - Documente privind recrutarea, incadrarea, promovarea personalului si pregatirea profesionala a acestuia;
    - Salarizarea personalului companiei;
    - Pastrarea documentelor secrete, situatii de urgenta si evidenta militara, sanatatea si securitatea in munca;
    - Normarea muncii;
    - Decizii ale directorului general al companiei privind organizarea activitatilor, constituirea de comisii etc.
5. Asigurarea calitatii si audit public intern
    - Manualul calitatii sistemului integrat de management al calitatii, mediului si sanatatii si securitatii in munca;
    - Documentatia sistemului integrat de management al calitatii, mediului si sanatatii si securitatii in munca;
    - Norme metodologice specifice companiei privind auditul public intern;
    - Planul anual al activitatii de audit public intern;
    - Rapoarte de audit intern.
6. Administrarea porturilor maritime romanesti
    - Studii si prognoze privind dezvoltarea si sistematizarea teritoriului administrat de companie;
    - Avize si acorduri privind executarea de catre operatorii portuari de constructii si lucrari la suprastructura portuara;
    - Regulament de organizare a procedurilor de inchiriere;
    - Contracte de inchiriere a infrastructurii si suprastructurii aflate in administrarea companiei;
    - Contracte de concesiune si inchiriere a patrimoniului companiei;
    - Contracte tip agent si armator;
    - Contracte de asociere si utilizare a domeniului portuar, contracte de comodat;
    - Cartile tehnice ale constructiilor, documente si rapoarte privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor;
    - Rapoarte privind folosirea de catre utilizatori a infrastructurii, suprastructurii si patrimoniului incredintat prin contracte pentru exploatare;
    - Planuri cu adancimile minime in porturi;
    - Situatii cadastrale scriptice si planuri cartografice;
    - Planul de paza al porturilor maritime romanesti;
    - Planuri privind situatiile de urgenta.
7. Exploatare portuara, securitate si siguranta portuara
    - Rapoarte operative si hotarari ale Comisiei de Coordonare si Miscare a Navelor;
    - Rapoarte privind evenimentele constatate in cadrul activitatii de supraveghere si siguranta a activitatii de operare a navelor si tranzitarii marfurilor periculoase prin porturile maritime romanesti;
    - Buletinul informativ al situatiei navelor din porturile maritime romanesti;
    - Rapoarte de audit ale facilitatilor portuare;
    - Rapoarte privind comportarea in timp a infrastructurii portuare;
    - Situatii statistice privind navele si traficul de marfuri in porturile maritime romanesti;
    - Documente privind acceptul marfurilor in porturile maritime romanesti;
    - Certificat de predare de catre nave a reziduurilor de hidrocarburi conform Anexei 1 Marpol.
8. Achizitii, aprovizionare tehnico-materiala, valorificare bunuri
    - Programe anuale de achizitii de lucrari, servicii si produse (proiectare, constructii noi, reparatii, produse, piese de schimb, materiale etc.);
    - Note justificative privind alegerea procedurilor de achizitie;
    - Documentatia de atribuire a contractelor de achizitie;
    - Contracte de achizitii de lucrari, servicii si produse;
    - Dosarele achizitiilor;
    - Documente privind solutionarea contestatiilor;
    - Regulamentul de achizitii al companiei;
    - Regulamentul de valorificare a bunurilor declasate si scoase din uz;
    - Documentatia de prezentare a bunurilor destinate valorificarii;
    - Documentatia de valorificare a bunurilor declasate si scoase din uz.
9. Activitatea de evidenta a patrimoniului, financiara, tarifarea prestatiilor, statistica
    - Documentatia de evidenta si inventariere a mijloacelor fixe si obiectelor de inventar;
    - Evidenta materialelor consumabile, de siguranta si securitate a muncii, antidot etc.;
    - Bilantul contabil al companiei;
    - Raportari statistice solicitate de organele de stat, dari de seama statistice;
    - Facturi si documente justificative, devize de lucrari, documente de plata;
    - Note de fundamentare a tarifelor pentru prestatiile furnizate de companie;
    - Evidenta metrologica a dispozitivelor de masurare si monitorizare.

 

 Alte informatii