Facebook Twitter

 

Raport anual 2018
Companii portuare
Servicii de linie
Download
Informatii de interes public
Transparenta institutionala
Angajamente Consiliul Concurentei
Dezbateri publice
Contracte cadru cf. Lg. 235/2017
Anunturi Recrutare Management Privat
Cariere

 

   
Harta site
   
           
   

          

  • ANUNT CONSULTARE PUBLICA - 19 noiembrie 2019

               Subscrisa C.N. A.P.M. S.A. Constanta, reprezentata legal prin Director General Daniela Serban, organizeaza urmatoarea consultare publica:

 

Obiect consultare:

Conditiile de exploatare si programul investitional pentru terminalul de bitum situat in Port Constanta Nord, zona fluvio-maritima, Dana 103, care va face obiectul inchirierii prin licitatie publica.

 

 Descriere

C.N. A.P.M. S.A. intentioneaza sa organizeze licitatie publica cu strigare pentru inchirierea terminalului de bitum si a terenului portuar aferent, in conditiile legii. Ca urmare a organizarii licitatiei, operatorul economic care va adjudeca va avea in folosinta, pentru a fi exploatat, terminalul de bitum. Se supune consultarii pietei Caietul de Sarcini al licitatiei, in mod specific, conditiile de exploatare a activitatii terminalului precum si investitiile care se impun, precum si alte sugestii privind conditiile optime pentru desfasurarea activitatii terminalului.

 

 OBIECTIV:

-   Consultarea celor interesati, privind opinia lor de specialitate referitor la modul de exploatare/intretinerea/necesitatea reparatiilor (curente si capitale)/necesitatea investitiilor si natura lor, prezentate in caietul de sarcini.

 

Obiectiv secundar:

-        Consultarea celor interesati cu privire la evolutia pietei de bitum pentru urmatorii 5 ani.

-    Consultarea celor interesati cu privire la dezvoltarea ulterioara a terminalului, inclusiv a capacitatii de depozitare, precum si la retehnologizarea acestuia. 

 

MODALITATEA DE DESFasURARE

Orice persoana interesata va transmite puncte de vedere in scris catre CN APM SA, pana la data de 29.11.2019, opinii, sugestii sau recomandari argumentate tehnic cu privire la aspectele supuse consultarii pe fax la nr. 0241.619.512 si pe e-mail la adresa apmc@constantza-port.ro, specificand expres, la referinta/subiect mentiunea: „Exploatarea prin inchiriere a terminalului de bitum situat in Port Constanta Nord, zona fluvio-maritima, Dana 103”.Terminalul de bitum va putea fi vizitat in perioada 21, 22, 25 noiembrie 2019, intre orele 8.30 – 11.30. 

 

Data limitA consultare

CN APM SA va primi toate punctele de vedere in scris, transmise pana la data de 29.11.2019.     

 

Caiet de sarcini 

Plan Parcela de teren nr. 53

Plan de situatie

 

  • ANUNT CONSULTARE PUBLICA - 7 octombrie 2019

 

Subscrisa C.N. A.P.M. S.A., reprezentata legal prin Director General Daniela Serban, organizeaza in data de 10.10.2019, in intervalul orar 12.30-13.30, Sala Mare de Conferinte, Cladirea Gara Maritima, intalnirea cu cei interesati de subiectul - Consultare publica privind Exploatarea prin inchiriere a liniei de racord, componenta a Grupei de linii amplasate pe Mol II Sud. 

 

 

  • ANUNT CONSULTARE PUBLICA - 20 septembrie 2019

 

Subscrisa C.N. A.P.M. S.A., reprezentata legal prin Director General Daniela Serban, organizeaza urmatoarea consultare publica:

 

OBIECT CONSULTARE:

Servicii: Exploatarea prin inchiriere a liniei de racord - componenta a Grupei de linii amplasate pe Mol II Sud.

 

DESCRIERE

Se supune consultarii pietei exploatarea prin inchirierea catre un operator economic a liniei de racord, componenta a Grupei de Linii amplasate pe Mol II Sud.

Obiectiv: Consultarea celor implicati (operatori feroviari/altii) privind exploatarea liniei de racord, componenta a Dispozitivului LFI Mol II Sud, Port Constanta, sector Sud.

 

MODALITATEA DE DESFASURARE

Orice persoana/organizatie interesata transmite CN APM SA, pana la data de 01.10.2019, opinii, sugestii sau recomandari cu privire la aspectele supuse consultarii pe fax la nr. 0241.619.512 si pe e-mail la adresa apmc@constantza-port.ro, specificand expres la referinta/subiect mentiunea: "Exploatarea prin inchiriere a liniei de racord - componenta a Grupei de linii amplasate pe Mol II Sud".

CN APM SA va organiza intalniri cu toti cei interesati in termenele prevazute in prezentul anunt.

 

DATA LIMITA CONSULTARE

CN APM SA va organiza intalniri cu toti cei interesati in perioada 07.10.2019 - 18.10.2019.

 

 

  • ANUNT CONSULTARE PUBLICA - 4 septembrie 2019

Subscrisa C.N. A.P.M. S.A., reprezentata legal prin Director General Daniela Serban, organizeaza urmatoarea consultare publica:

 

OBIECT CONSULTARE:

Servicii: Consultare cu operatorii feroviari interesati in operarea in viitor a dispozitivului feroviar de pe Mol 1Sud, Port Constanta, sector Sud.

 

DESCRIERE

Se supun consultarii pietei serviciile de exploatare a dispozitivului feroviar aferent Molului 1S.

Obiectivul principal: Consultare cu operatorii feroviari interesati in operarea dispozitivului feroviar de pe Mol 1Sud, Port Constanta, sector Sud.

Obiective secundare: In viitor, CN APM SA are in vedere o posibila colaborare cu un operator dedicat, pentru exploatarea unui tronson din dispozitivul feroviar de pe Molul 1S, care deserveste activitatea de incarcare/descarcare in/din vagoane a societatilor care desfasoara activitati pe terenul aferent acestui mol.

 Dispozitivul feroviar totalizeaza o lungime de aprox. 14 km.

 

ASPECTE SUPUSE CONSULTARII

Activitatea de exploatare (organizare si mentenanta) a unui tronson din dispozitivul feroviar.

 

MODALITATEA DE DESFASURARE

Orice persoana/organizatie interesata transmite CN APM SA opinii, sugestii sau recomandari cu privire la aspectele supuse consultarii pe fax la nr. 0241.619.512 si pe e-mail la e-mail apmc@constantza-port.ro, specificand expres la referinta/subiect mentiunea: "Consultare publica servicii exploatare dispozitiv feroviar Mol 1S".

CN APM SA va organiza intalniri cu toti cei interesati in termenele prevazute in prezentul anunt.

 

DATA LIMITA CONSULTARE

CN APM SA va organiza intalniri cu toti cei interesati in perioada 16.09.2019 - 27.09.2019.