Facebook Twitter

 

Raport anual 2018
Companii portuare
Servicii de linie
Download
Informatii de interes public
Transparenta institutionala
Angajamente Consiliul Concurentei
Dezbateri publice
Contracte cadru cf. Lg. 235/2017
Anunturi Recrutare Management Privat
Cariere

 

   
Harta site
   
           
   
Prezentare / Navigatie / Documente / Documente solicitate
La sosirea/plecarea navelor in/din porturile romanesti, autoritatile publice solicita urmatoarele documente:
 • Declaratia Generala, 5 exemplare
 • Declaratia de Marfa, 5 exemplare
 • Declaratia privind proviziile navei, 3 exemplare
 • Declaratia privind efectele si bunurile echipajului, 2 exemplare
 • Lista cuprinzand echipajul, 5 exemplare
 • Lista cuprinzand pasagerii, 5 exemplare
 • Cargo Plan, 2 exemplare
 • Declaratia Maritima de Sanatate, 5 exemplare
 • Certificatul de deratizare/Certificatul de exceptare de la deratizare, 1 exemplar
 • Declaratie fitosanitara, 2 exemplare
 • Declaratia sanitar-veterinara, 2 exemplare (in cazul in care nava are marfuri perisabile, agricole, animale vii etc.)

Documentatia FAL este datata si semnata de catre comandantul navei, de agentul sau ofiterul autorizat.

Pe langa documentele prevazute mai sus, urmatoarele documente si certificate trebuie sa existe in permanenta la bordul navelor:

 1. Pentru toate navele:

  • Certificat de nationalitate
  • Certificat international de tonaj al navelor (1969)
  • Certificat international de bord liber sau Certificat international de scutire pentru bordul liber
  • Informatii asupra stabilitatii la navele de pasageri si la navele de marfuri
  • Certificat pentru echipajul minim de siguranta
  • Certificate pentru comandanti, ofiteri si nebrevetati
  • Certificat international de prevenire a poluarii cu hidrocarburi, care trebuie sa fie obligatoriu insotit de una din urmatoarele fise:
   • Fisa de constructie si echipament pentru nave, altele decat petroliere
   • Fisa de constructie si echipament pentru petroliere
  • Plan de urgenta de bord contra poluarii cu hidrocarburi
  • Document de conformitate (copie)
  • Certificatul managementului sigurantei

 2. Suplimentar cerintelor din sectiunea 1, navele de pasageri trebuie sa mai detina la bord:
  • Certificat de siguranta pentru nava de pasageri
  • Lista echipamentului pentru Certificatul de siguranta pentru nava de pasageri
  • Certificat de scutire
  • Certificatul de siguranta pentru nava de pasageri care executa transporturi speciale
  • Certificatul de spatiu pentru navele de pasageri care executa transporturi speciale

 3. Suplimentar cerintelor mentionate la sectiunea 1, navele de marfuri trebuie sa mai detina la bord:
  • Certificat de siguranta a constructiei pentru nava de marfuri
  • Certificat de siguranta a echipamentului pentru nava de marfuri, suplimentat cu:
   • Lista echipamentului pentru Certificatul de siguranta a echipamentului pentru nava de marfuri
  • Certificat de siguranta radio pentru nava de marfuri, suplimentat cu:
   • Lista echipamentului pentru Certificatul de siguranta radio pentru nava de marfuri
  • Certificat de scutire
  • Document de conformitate pentru navele care transporta marfuri periculoase
  • Manifest sau plan de arimare marfuri periculoase
  • Document privind autorizarea transportului de grane
  • Certificat de asigurare sau alta garantie financiara in legatura cu raspunderea civila pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi

 4. Suplimentar cerintelor enumerate la sectiunile 1 si 3, toate navele care transporta substante chimice lichide nocive in vrac trebuie sa detina la bord:
  • Certificat international de prevenire a poluarii pentru transportul substantelor lichide nocive vrac (Certificat NLS)
  • Jurnalul de inregistrare a marfii

 5. Suplimentar cerintelor mentionate in sectiunile 1 si 3, dupa caz, toate navele tanc pentru produse chimice trebuie sa mai detina la bord:

  • Certificat de conformitate pentru transportul produselor chimice periculoase lichide in vrac sau
  • Certificat international de conformitate pentru transportul produselor chimice periculoase in vrac
 6. Suplimentar cerintelor mentionate in sectiunile 1 si 3, dupa caz, toate navele tanc pentru gaze lichefiate trebuie sa mai detina la bord:
  • Certificat de conformitate pentru transportul gazelor lichefiate in vrac sau
  • Certificat international de conformitate pentru transportul produselor chimice periculoase lichide in vrac

 7. Suplimentar cerintelor mentionate in sectiunile 1 si 3, dupa caz, toate ambarcatiunile de mare viteza trebuie sa mai detina la bord:

  • Certificat de siguranta pentru ambarcatiuni de mare viteza
  • Permis de exploatare a unei ambarcatiuni de mare viteza

Alte certificate

Nave speciale

 • Certificat de siguranta pentru nave speciale
 • Certificat suplimentar pentru nave de servitute in larg care transporta cantitati limitate de NLS
Sisteme de scufundare
 • Certificat de siguranta pentru sisteme de scufundare
Ambarcatiuni cu portanta dinamica
 • Permis de operare pentru ambarcatiuni cu portanta dinamica
Unitati mobile de foraj in larg
 • Certificat de siguranta pentru unitati mobile de foraj marin
Nivele de zgomot
 • Raport privind masurarea zgomotelor

Nota: Toate certificatele care trebuie sa existe in permanenta la bordul navelor trebuie sa fie originale.