Facebook Twitter

 

Raport anual 2018
Companii portuare
Servicii de linie
Download
Informatii de interes public
Transparenta institutionala
Angajamente Consiliul Concurentei
Dezbateri publice
Contracte cadru cf. Lg. 235/2017
Anunturi Recrutare Management Privat
Cariere

 

   
Harta site
   
           
   
Tarife port / Tarife CN APM SA Constanta/Principii generale si definitii
 

Tarife portuare pentru prestatiile efectuate de CN APM SA Constanta (denumita in continuare Administratie) in porturile pe care le administreaza, in contul navelor care arboreaza pavilion roman si strain - valabile pentru navele sosite in port incepand cu data de 01.01.2020

 

CAPITOLUL I - Principii generale

 1.- Navele care arboreaza pavilion strain care fac escala in porturile administrate de C.N. „A.P.M." - S.A. Constanta (portul Constanta - zona Constanta, zona Midia si partial zona Basarabi si portul Mangalia) trebuie sa fie reprezentate de o firma de agenturare, care are contract de prestatii incheiat cu Administratia.
In situatii deosebite, comandantul navei poate sa achite, in nume personal, contravaloarea prestatiilor inainte de plecarea navei din port.
2.- Valoarea prestatiilor/serviciilor efectuate/asigurate de Administratie este in contul armatorilor navelor respective si se achita prin intermediul societatilor de agenturare sau direct de catre armatori (in cazul navelor care arboreaza pavilion roman).
3.- Toate tarifele practicate de Administratie sunt exprimate in EURO.
4.- Pentru prestatiile efectuate, tarifele se platesc in EURO pentru navele apartinand persoanelor fizice si juridice straine si in echivalent LEI pentru navele care apartin persoanelor fizice si juridice romane.
5.- Transformarea tarifelor in moneda nationala se efectueaza la cursurile oficiale de schimb comunicate de B.N.R., la data facturarii contravalorii prestatiilor, conform reglementarilor legale in vigoare.
6.- La sumele rezultate din aplicarea tarifelor se adauga cota T.V.A., conform normelor legale in vigoare.
7.- Sumele rezultate din aplicarea tarifelor pentru prestatiile efectuate sunt datorate inainte de plecarea navei din port, Agentul navei garantand plata acestora. La plecare sau dupa plecarea navei din port Agentul efectueaza plata sumelor aferente, in conformitate cu clauzele prevazute in contractul incheiat de Agentul respectiv cu Administratia.
8.- Tarifele portuare de baza se aplica astfel :
- pentru navele maritime acostate la cheu (inclusiv cele aflate in linia a 2-a si urmatoarele) se aplica tariful de acces, tariful de cheiaj si tariful de bazin, corespunzator conditiilor prevazute la Capitolul III - punctele 1, 2, 3;
- la navele maritime care acosteaza cu pupa sau prova la cheu, tarifele de cheiaj si bazin prevazute la Capitolul III, punctele 2 si 3 se aplica la LOA navei, in functie de grupa de TB a navei la care se incadreaza;
- pentru navele maritime aflate la ancora in acvatoriul portuar, inclusiv in rada interioara, pentru navele care acosteaza in danele care nu apartin Administratiei, pentru navele care utilizeaza acvatoriul portuar pentru instalatii private de acostare se aplica tariful de acces si tariful de bazin, conform conditiilor prevazute la Capitolul III, punctele 1 si 3;
- pentru navele maritime aflate in trecere (fara stationare in port) spre sau dinspre Canalul Dunare-Marea Neagra, se aplica numai tariful de acces, pentru fiecare trecere prin port, corespunzator conditiilor prevazute la Capitolul III, punctul 1;
- tariful de acces prevazut la Capitolul III, punctul 1 se aplica o singura data in cazul navelor maritime (inclusiv pentru constructiile noi care ies din santier) care intra sau ies in/din Santierele Navale din porturile Constanta (zona Constanta, zona Midia si partial zona Basarabi) si Mangalia, navelor care ies in probe de mare, precum si navelor militare care participa la aplicatii pe mare; 

tariful pentru siguranta si securitate pe timpul operarii navelor prevazut la Capitolul V, pct. 1 - se aplica o singura data pentru fiecare nava care efectueaza operatiuni de incarcare/descarcare in danele portului apartinand Administratiei, inclusiv cele care opereaza in dana Ferry – Boat (dana 120) si pentru fiecare escala a navei in portul Constanta (zona Constanta, zona Midia si partial zona Basarabi) si portul Mangalia;

- la navele militare care arboreaza pavilion strain si acosteaza/stationeaza numai in danele militare din portul Constanta, nu se aplica tariful de acces, iar aplicarea tarifului de cheiaj si bazin nu se justifica, intrucat danele respective apartin Ministerului Apararii Nationale - Comandamentul Bazei Navale.
9.-
Pentru toate navele maritime a caror escala intr-un port nu depaseste 24 de ore se aplica tariful de acces, tariful de cheiaj si tariful de bazin, corespunzator conditiilor prevazute la Capitolul III - punctele 1, 2, 3.

Pentru toate navele maritime a caror escala intr-un port depaseste 24 de ore, prima zi nu se tarifeaza, indiferent de locul unde acosteaza nava (la cheu sau la rada interioara).

In cazul in care nava maritima stationeaza la cheu mai putin de 24 de ore, dupa care stationeaza/face escala in rada interioara sau in santierele navale din acelasi port, se aplica tariful de acces, tariful de cheiaj si tariful de bazin, corespunzator conditiilor prevazute la Capitolul III - punctele 1, 2, 3.

10.- Orice prestatie sau inchiriere (folosire) de utilaje portuare se executa pe baza de comanda, conventie sau contract, cu exceptia unor situatii de forta majora. Solicitantul este obligat sa indice in comanda sa toate datele necesare executarii prestatiei in cele mai bune conditiuni.
Tarifele aferente acestor prestatii se negociaza cu compartimentele de resort din cadrul Administratiei, in functie de conditiile concrete in care se vor efectua prestatiile solicitate de clienti.
11.- Pentru toate navele vor fi acceptate ca baza de calcul a tarifelor portuare urmatoarele documente: International Tonnage Certificate - 1969 (ITC) si Certificatul de Registru sau Nationalitate.
12.- Tarifele portuare prevazute la Capitolul III si, respectiv, Capitolul IV nu se aplica in urmatoarele cazuri:

- navelor de supraveghere si control din serviciul public portuar, navelor de salvare marina, navelor pompier, navelor de cercetare marina (apartinand Autoritatii Navale Romane, Politiei de Frontiera - Garda de Coasta si altor autoritati ale statului roman),

- navelor apartinand Administratiei, navelor militare apartinand Ministerului Apararii Nationale - Comandamentul Bazei Navale. 

- navelor care participa la lucrari de investitii/reparatii/prestatii efectuate in baza unui contract/comanda, avand ca beneficiar C.N. A.P.M. - S.A. Constanta, daca in contract/comanda nu s-a prevazut altfel si cu conditia ca agentul/armatorul sa nu inregistreze datorii la C.N. "A.P.M." - S.A. Constanta.
      
     

CAPITOLUL II - Definitii
 

1. Nava de linie si serviciul de linie

1.1. Nava de linie (LINER)

Agentul  comunica  pe  propria  raspundere  si  raspunde  pentru  incadrarea ca nava de linie, asa cum aceasta este definita prin

prezentul document.

O nava este considerata ca navigheaza in regim de nava de linie daca:
- Nava navigheaza in baza unui program de linie comunicat de Agent intre porturile administrate de C.N. „A.P.M." - S.A. Constanta si cel putin o destinatie fixa spre un alt port strain. Tarifele aferente navelor de linie vor fi acordate incepand cu prima escala in port, in baza programului anuntat si a solicitarii agentului. Totodata, programul va fi anuntat
cu cel putin 3 zile inainte de expirarea lunii pentru luna urmatoare, in cazul navelor aflate deja in program de linie. Acest program trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente: denumirea navei si portul de inregistrare, numele si sediul armatorului/navlositorului, ruta de navigatie cu indicarea porturilor de escala, datele de sosire si de plecare in sau din porturile administrate de C.N. „A.P.M." - S.A. Constanta, numerele de ordine ale voiajelor;   

- Armatorul/navlositorul trebuie sa asigure cel putin o escala in fiecare luna in porturile administrate de C.N. „A.P.M." - S.A. Constanta, cu exceptia navelor care au ca destinatie porturi din Extremul Orient si din Golful Persic, la care trebuie sa se asigure o escala la cel mult doua luni;
- Armatorul /navlositorul trebuie sa respecte programul transmis anticipat, cu urmatoarele exceptii:
a) - cu 5 zile in plus sau minus pentru relatiile cu porturile din Marea Neagra si cele ale Orientului Apropiat;
b) - cu 8 zile in plus sau in minus, pentru alte relatii, exceptand cazurile de forta majora.
- Armatorul/navlositorul poate sa inlocuiasca navele inscrise in program cu alte nave, informand in acest sens Administratia. Avizarea despre schimbarea navei se face cu cel putin 5 zile inainte, pentru serviciile navei de linie pe relatia Marea Neagra si Orientul Apropiat, respectiv cu 8 zile, pentru alte relatii; 
- Nava incarca/descarca doar containere, marfuri RoRo, vagoane CF si pasageri.
Nava care nu respecta oricare din conditiile prevazute mai sus, incepand cu escala urmatoare nu mai beneficiaza de regimul tarifar aferent navelor de linie.


1.2. Serviciul de linie (LINER SHIPPING)

- se efectueaza in baza unui program regulat, facut cunoscut anticipat;
- serviciile sunt disponibile la intervale regulate, avizate, chiar daca nu sunt folosite;
- traficul se desfasoara intre doua sau mai multe porturi, deservite de navele de linie definite la pct. 1.1.


- Armatorul/navlositorul trebuie sa asigure cel putin o escala in fiecare luna in porturile administrate de C.N. „A.P.M." - S.A. Constanta, cu exceptia navelor care au ca destinatie porturi din Extremul Orient si din Golful Persic, la care trebuie sa se asigure o escala la cel mult doua luni. In cazul in care intr-o luna armatorul/navlositorul nu asigura nicio escala in port, pentru luna urmatoare se vor aplica tarifele prevazute la Capitolul III, pct. 1, urmand ca in celelalte luni nava/navele sa fie tarifate conform numarului de escale efectuate in luna precedenta. 

- Navele angajate in serviciul de linie pot fi proprietatea unuia sau mai multor armatori sau pot fi inchiriate, fiecare armator fiind reprezentat de catre un Agent, care are aceleasi obligatii fata de C.N. "A.P.M." - S.A. Constanta ca si cele prevazute la pct. 1.1, dar toate navele sunt angajate in serviciul de linie comun, respectiv pe aceeasi ruta de transport, avand urmatoarea obligatie:
- garanteaza sosirea/plecarea navelor de linie in conformitate cu programul anuntat, cu exceptia cazurilor de forta majora si/sau cazurilor fortuite;
Agentul, in calitate de reprezentant al armatorului angajat in serviciul de linie, este obligat sa anunte anticipat programul navelor care vor sosi in port, conform graficului, acestea putand fi substituite oricand, dar fara motivare, numarul navelor putand fi redus sau crescut, functie de cantitatea de marfa disponibila.

- Nava incarca/descarca doar containere, marfuri RoRo, vagoane CF si pasageri.
  In cazul in care numarul de nave care deservesc un serviciu de linie este mai mic decat cel programat in luna curenta, incepand cu luna urmatoare se va aplica tariful corespunzator numarului de nave care au sosit efectiv in port in luna precedenta.

   In cazul navelor de pasager aflate in serviciul de linie, programul trebuie facut public.

2.- Pentru navele de navigatie interioara, durata escalei cuprinde perioada dintre sosirea/plecarea acestora in/din portul Constanta - zona Midia si respectiv, la/de la Km. 0 al Canalului Dunare-Marea Neagra din Agigea.

3.- Tipul de nava utilizat in prezenta Anexa se defineste astfel:
- Vrachier = nava care transporta marfuri de masa solide in vrac (bulk carrier);
- Tanc = nava care transporta marfuri lichide, inclusiv produse petroliere si chimice;
- Nava transport LPG = nava construita si utilizata pentru transportul in vrac al oricarui gaz lichefiat (inclusiv gaze petroliere lichefiate);
- Cargou = nava care transporta marfuri generale (inclusiv containere);
- Portcontainer = nava a carei constructie este in totalitate sau partial celulara sau o nava care poate fi folosita in mod alternativ ca portcontainer sau care incarca exclusiv marfa containerizata;
RORO/Ferryboat = nava care transporta mijloace de transport pe roti (auto - inclusiv soferi, vagoane - inclusiv insotitori) si containere;
Pasager = nava inregistrata pentru a transporta in exclusivitate pasageri si efectele lor (bagaje, automobile personale si autocare);
Pasager de navigatie interioara = nava care transporta in exclusivitate pasageri si efectele lor, pe cai navigabile interioare;
- Militara = nava construita si echipata pentru efectuarea de misiuni militare;
- Nava de pescuit = nava utilizata pentru prinderea pestelui sau a altor resurse marine vii;
- Nava de navigatie interioara (propulsata si nepropulsata) = nava destinata sa navigheze exclusiv sau in mod special pe caile navigabile interioare (barja, slep, impingator si altele asimilate acestora);
- Nava tehnica = nava care efectueaza servicii portuare in porturile administrate de C.N. „A.P.M." - S.A. Constanta: macara plutitoare, tanc de bunkeraj, draga, salanda, gabara, elevator plutitor, platforma petroliera, platforma plutitoare pe flotor, derocator, ponton, pod plutitor, nava de aprovizionare, nava pentru depoluare, nava de scafandri, doc plutitor, pilotina, salupa, remorcher.
Navele maritime care nu se regasesc in tipurile definite mai sus sunt asimilate cargourilor (animaliere, frigorifice, multifunctionale, corp de nava, yacht, etc.), cu exceptia navelor tip OBO, care vor fi tarifate in functie de marfa transportata, respectiv ca vrachiere sau tancuri.

La navele tip LPG care opereaza/stationeaza la cheu se vor aplica tarifele de cheiaj si bazin similare cu cele ale navelor tip tanc prevazute la Cap. III, pct. 2 si 3.

4. - Caracteristicile navei, care sunt folosite in prezentul document, sunt definite astfel:
- Lmax (LOA): lungimea maxima masurata in metri pe orizontala, in plan diametral, intre punctele extreme ale navei (m);
- TB : tonajul brut al navei inscris in documentele mentionate la Capitolul I, punctul 11;
- UTB: unitatea de tonaj brut;
- TC: capacitatea maxima de incarcare a navelor de navigatie interioara, exprimata in tone (t);
- TD (tone deplasament): greutatea totala a navei incarcate, exprimata in tone;
- CP: cai putere.
Pentru navele care nu au inscris in documente TB-ul, tonajul brut va fi inlocuit folosind formula de calcul stabilita in conformitate cu "Regula 3 - tonajul brut, din cadrul Conventiei Internationale asupra masurarii tonajului navelor TONAGE - 69", adoptata de Romania prin Decretul nr. 23/1976, dupa cum urmeaza:
TB = (0,2 + 0,02 log10 V) x V
unde V = L x B x D x 0,9 , in care:
V = volumul corpului de nava (mc)
L = lungimea (m)
B = latimea (m)
D = pescajul (m)