Facebook Twitter

 

Raport anual 2018
Companii portuare
Servicii de linie
Download
Informatii de interes public
Transparenta institutionala
Angajamente Consiliul Concurentei
Dezbateri publice
Contracte cadru cf. Lg. 235/2017
Anunturi Recrutare Management Privat
Cariere

 

   
Harta site
   
           
   
Tarife port/ Tarife CN APM SA Constanta/ Tarife unice pentru folosirea infrastructurii portuare de catre anumite categorii de naveTarife unice pentru folosirea infrastructurii portuare de catre anumite categorii de nave 

 - valabile pentru navele sosite in port incepand cu data de 01.01.2020 -

 

A. In portul Constanta (zona Constanta, zona Midia si partial zona Basarabi)

1. - Tarife pentru nave tehnice, din care:
1.1 - Tarif pentru remorchere - se aplica la puterea totala a motorului sau a motoarelor principale ale navei, exprimata in cai putere si la numarul de zile de escala a navei in port, indiferent de locul unde se afla nava in acvatoriul portuar, astfel:
a) pentru remorcherele care folosesc temporar infrastructura portului = 1,067 €/100CP-zi;
b) pentru remorcherele care folosesc in mod frecvent infrastructura portului, cel putin 60 de zile intr-un an calendaristic (*) = 0,534 €/100CP-zi.

1.1.1. Tarif pentru remorcherele care folosesc infrastructura portului Constanta - zona Basarabi:

 

      a) pentru remorcherele care folosesc temporar infrastructura portului = 0,476 EURO/100CP-zi;

           b) pentru remorcherele care folosesc in mod frecvent infrastructura portului, cel putin 60 de zile intr-un an calendaristic (*)=0,238 EURO/100 CP-zi.

 

 

1.2 - Tarif pentru docuri plutitoare = 0,060 €/m-zi se aplica la LOA si numarul de zile de stationare in port.
1.3 - Tarif pentru alte nave tehnice - se aplica la TB-ul navei si numarul de zile de escala in port, indiferent de locul unde se afla nava in acvatoriul portuar, dupa cum urmeaza:
a) pentru navele tehnice care folosesc temporar infrastructura portului = 0,100 €/UTB-zi;
b) pentru navele care folosesc in mod frecvent infrastructura portului, cel putin 60 de zile intr-un an calendaristic (*) = 0,050 €/UTB-zi.


2. - Tarife pentru nave de navigatie interioara - se aplica astfel:
2.1 - Tarif pentru impingatoare - se aplica la puterea totala a motorului sau a motoarelor principale ale navei, exprimata in cai putere si la numarul de zile de escala a navei in port, indiferent de locul unde se afla nava in acvatoriul portuar, dupa cum urmeaza:
a) pentru impingatoarele care folosesc temporar infrastructura portului = 1,067 €/100CP-zi;
b) pentru impingatoarele care folosesc in mod frecvent infrastructura portului, cel putin 60 de zile intr-un an calendaristic (**) = 0,534 €/100 CP-zi.

2.1.1.  - Tarif pentru impingatoarele care folosesc infrastructura portului Constanta - zona Basarabi:

          a) pentru impingatoarele care folosesc temporar infrastructura portului = 0,476 EURO/100CP-zi;

  b) pentru impingatoarele care folosesc in mod frecvent infrastructura portului, cel putin 60 de zile într-un an calendaristic (**) = 0,238 EURO/100 CP-zi.

 

2.2 Tarif pentru alte nave de navigatie interioara - se aplica la TC-ul navei si numarul de zile de escala in port, indiferent de locul unde se afla nava in acvatoriul portuar, astfel:

 

 

a) pentru navele de navigatie interioara care folosesc temporar infrastructura portului:
      a1) pentru navele de navigatie interioara nepropulsate = 1,067 €/100TC-zi;
     a2) pentru navele de navigatie interioara autopropulsate = 4,268 €/100TC-zi.
b) pentru navele de navigatie interioara care folosesc in mod frecvent infrastructura portului, cel putin 60 de zile intr-un an calendaristic (**):
       b1) tarif pentru navele de navigatie interioara nepropulsate = 0,534 €/100TC-zi;
       b2) tarif pentru navele de navigatie interioara autopropulsate = 2,134 €/100TC-zi.
 
2.3 Tarif pentru navele de navigatie interioara, respectiv pentru barjele depozit care fac escala/stationeaza in port intr-un an calendaristic, se aplica la LOA navei si la numarul de zile de escala/stationare in port, astfel:

- pentru primele 30 de zile                      = 0,154 EURO/m-zi
- pentru urmatoarele 30 de zile                = 0,103 EURO/m-zi
- pentru perioada ce depaseste 60 de zile  = 0,077 EURO/m-zi 

 

 

   In categoria barjelor depozit sunt incluse acele barje sosite in port in scopul depozitarii unor marfuri, cu conditia ca stationarea sa depaseasca 30 de zile consecutive intr-un an calendaristic, respectiv 60 de zile consecutive intr-un an calendaristic.

   Precizam faptul ca, in cazul aplicarii tarifelor de la punctul 2.3, nu se mai aplica tarifele prevazute la pct. 2.2 (tarife pentru alte nave de navigatie interioara).

 

2.4. Tarif pentru navele de navigatie interioara care folosesc infrastructura portului Constanta - zona Basarabi:

a) pentru navele de navigatie interioara care folosesc temporar infrastructura portului:

        a1) pentru navele de navigatie interioara nepropulsate    = 0,476 EURO/100TC-zi;

        a2) pentru navele de navigatie interioara autopropulsate = 1,902 EURO/100TC-zi.

b) pentru navele de navigatie interioara care folosesc in mod frecvent infrastructura portului, cel putin 60 de zile într-un an calendaristic  (**) :

                 b1) tarif pentru navele de navigatie interioara nepropulsate =  0,238 EURO/100TC -zi

     b2) tarif pentru navele de navigatie interioara autopropulsate = 0,951 EURO/100TC -zi.

 

 

3. - Tarif pentru nave de pescuit = 1,067 €/m-luna - se aplica la LOA navei si la perioada de escala/stationare in port la cheu.
 

4. - Tarif pentru nave in conservare/abandonate se aplica astfel:
a) pentru navele care acosteaza in dane operative cel putin 7 zile in port = 0,650 €/m-zi se aplica la LOA navei si numarul de zile de stationare in port la cheu;
b) pentru navele care acosteaza in dane neoperative cel putin 7 zile in port = 1,100 €/m-luna se aplica la LOA navei si la perioada de stationare in port la cheu.
Tarifele se aplica numai in baza atestatului/certificatului eliberat de Capitania Portului.

Aceleasi tarife se aplica si pentru navele care acosteaza in dane in vederea dezmembrarii, in baza autorizatiei de dezmembrare eliberata de Capitania Portului, precum si pentru navele care nu au echipaj la bord.
 

5. - Tarife pentru nave aflate in reparatii langa doc - se aplica in afara tarifului de acces, pentru perioada cat navele respective stationeaza la cheul Administratiei (incepand cu prima zi de stationare), dupa cum urmeaza:
-pentru primele 30 de zile =
0,154 €/m-zi;
-pentru urmatoarele 30 de zile = 0,103 €/m-zi;
-pentru perioada ce depaseste 60 de zile = 0,077 €/m-zi.

(*) se aplica pentru navele tehnice care stationeaza in mod continuu in danele porturilor administrate de C.N. "A.P.M." - S.A. Constanta cel putin 60 de zile consecutive sau se afla in exploatare si asigura un grad de ocupare a danelor porturilor de cel putin 60 de zile intr-un an calendaristic, fiind nave tehnice si de servitute, incepand cu a 61-a zi, pana la finele anului respectiv. Navele care au obtinut aceasta facilitate in cursul unui an calendaristic pana la 31 decembrie beneficiaza in continuare de aceasta din prima zi a anului calendaristic urmator, cu conditia ca si in anul urmator sa asigure un grad de ocupare a danelor porturilor de cel putin 60 de zile.
(**) se aplica pentru navele de navigatie interioara (inclusiv pentru impingatoarele/remorcherele cap de convoi) care stationeaza in danele porturilor administrate de C.N. "A.P.M." - S.A. Constanta cel putin 60 de zile consecutive sau se afla in exploatare si asigura un grad de ocupare a danelor porturilor de cel putin 60 de zile intr-un an calendaristic, incepand cu a 61-a zi, pana la finele anului respectiv. De asemenea, se aplica acelasi tarif si pentru navele de navigatie interioara care transporta containere in regim de nava de linie si respecta conditiile prevazute la Capitolul II, pct. 1.1.

B. Pana la aplicarea Regulamentului UE 352/2017 si pentru porturile Mangalia si Tomis, pentru navele care fac escala in portul Mangalia tariful unic se aplica in aceleasi conditii ca si pentru navele care fac escala in portul Constanta, cuantumul fiind redus cu 99%.