Facebook Twitter

 

Raport anual 2018
Companii portuare
Servicii de linie
Download
Informatii de interes public
Transparenta institutionala
Angajamente Consiliul Concurentei
Dezbateri publice
Contracte cadru cf. Lg. 235/2017
Anunturi Recrutare Management Privat
Cariere

 

   
Harta site
   
           
   
Tarife port/ Tarife CN APM SA Constanta /Tarife pentru utilitati si servicii portuare specifice
 
Tarife pentru utilitati si servicii portuare specifice - valabile incepand cu data de 01.01.2020
 

  1.- Tariful de furnizare apa de 4,00 €/t - se aplica diferentiat, in situatia in care furnizarea apei se face direct de la cheu sau cu o nava specializata.
PrestatiPrestatia de furnizare apa la nave de la cheu se tarifeaza in baza bonului de prestatie confirmat de nava sau Agent. Aceasta prestatie se executa de catre SucursSucursala de Servicii Port din cadrul Administratiei.
În calivIn cazul livrarii apei cu o nava specializata (in rada sau acvatoriul portuar), la care cantitatea minima este de 30t, se aplica si tariful pentru orele de prestatii ale navei r navei respective (negociabil). Aceasta prestatie se executa de catre Sucursala Nave Tehnice Port din cadrul Administratiei.

 

 2. - Tariful de furnizare energie electrica de 0,30 €/kwh - se aplica la cantitatea de energie electrica consumata (exprimata in kwh), in baza bonului sau a procesului-verbal de consum, confirmat de nava sau Agent. Aceasta prestatie se executa de catre Sucursala Energetica Port din cadrul Administratiei.


3.- Navele care sunt depistate ca polueaza bazinul portuar cu reziduuri petroliere sau resturi menajere achita contravaloarea prestatiei respective, in baza unui deviz intocmit de Administratie si avizat de Capitania Portului.

4.- Pe durata escalei navelor in port, Administratia efectueaza gratuit preluarea reziduurilor (petroliere, santina si apa menajera) cu nave specializate, cu exceptia cazurilor prevazute in Capitolul IV, Art. 120, pct. (3) din Regulamentul Portuar al porturilor maritime romanesti aflate in administrarea Companiei Nationale "Administratia Porturilor Maritime" S.A. Constanta, la care se aplica un tarif de 7
€/t.

 

Pentru preluarea acestor reziduuri in bune conditiuni, navele trebuie sa respecte urmatoarele cerinte:
- cantitatea maxima de reziduuri predate cu titlu gratuit este de 15t;
- rata de predare minima este de 5 t/ora;
- preluarea reziduurilor se face numai pe racord, conform standardelor internationale;
- reziduurile sunt predate la temperatura mediului ambiant;
- solicitarile nejustificate sunt taxate la tariful pe ora al navei specializate care urmeaza sa preia reziduurile.