Facebook Twitter

 

Raport anual 2018
Companii portuare
Servicii de linie
Download
Informatii de interes public
Transparenta institutionala
Angajamente Consiliul Concurentei
Dezbateri publice
Contracte cadru cf. Lg. 235/2017
Anunturi Recrutare Management Privat
Cariere

 

   
Harta site
   
           
   
Terminal / Barje nepropulsate si remorchere fluviale
  
Necesitatea realizarii terminalului de barje a fost determinata de prognozele privind cresterea traficului de marfuri transportate cu barjele pe Canalul Dunare - Marea Neagra. Acest terminal de barje, impreuna cu terminalul de remorchere fluviale, reprezinta o investitie ce are in vedere imbunatatirea conditiilor de navigatie si extinderea facilitatilor pentru acostarea unitatilor fluviale in partea de sud a portului Constanta. Prin realizarea acestei investitii s-au creat noi fronturi de acostare pentru barje, slepuri, impingatoare si remorchere in zona fluvio-maritima a Portului Constanta. Investitia permite punerea la dispozitia utilizatorilor a unei capacitati de acostare pentru cca. 10 milioane tone marfuri. Terminalul de barje a inclus realizarea a 1.200 metri de cheuri cu adancimea de 7 metri pentru acostarea barjelor, precum si a 300 metri de cheuri cu adancimea de 5 metri pentru impingatoare si remorchere fluviale.


 Terminalul de barje nepropulsate se afla in partea de est a canalului de legatura cu zona maritimo-fluviala, iar terminalul de remorchere fluviale in partea de vest a canalului de legatura, in zona de intrerupere a danelor 99 - 100.

Terminalul de barje nepropulsate este destinat cu prioritate acostarii unitatilor fluviale cu marfa la bord si are tronsoane destinate acostarii barjelor tanc, barjelor cu marfuri periculoase, barjelor cu marfuri generale sau in vrac. Acostarea se efectueaza cu prova sau pupa in cheu in doua linii. In terminalul de barje nepropulsate pot fi acostate un numar de cca 140-150 unitati fluviale.

Terminalul de remorchere fluviale este destinat cu prioritate acostarii impingatoarelor, remorcherelor fluviale si unitatilor fluviale autopropulsate si are tronsoane destinate acostarii remorcherelor cu pavilion roman, remorcherelor cu pavilion strain si unitatilor fluviale autopropulsate. Acostarea se efectueaza cu prova sau pupa in cheu in doua linii. In terminalul de remorchere fluviale pot fi acostate un numar de cca 40 unitati.