Facebook Twitter

 

Raport anual 2018
Companii portuare
Servicii de linie
Download
Informatii de interes public
Transparenta institutionala
Angajamente Consiliul Concurentei
Dezbateri publice
Contracte cadru cf. Lg. 235/2017
Anunturi Recrutare Management Privat
Cariere

 

   
Harta site
   
           
   

Acces la informatii publice/Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. PREZENTARE GENERALA

In toate tarile membre ale Uniunii Europene (UE), incepand cu data de 25.05.2018 a devenit aplicabil Regulamentul 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, cunoscut si sub acronimul GDPR (General Data Protection Regulation).

Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime S.A. Constanta (C.N. APM S.A.) considera confidentialitatea datelor o componenta esentiala, motiv pentru care politica si practicile noastre privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protejarea acestora se aliniaza cerintelor GDPR.

C.N. APM S.A proceseaza si stocheaza date cu caracter personal in UE si este capabila sa demonstreze la orice moment conformitatea cu legile Uniunii Europene si cu principiile stabilite in acest document.

Aceasta nota prezinta politica de confidentialitate aplicabila activitatilor C.N. APM S.A. explicand tipurile de informatii pe care le colectam de la persoane fizice si modul in care utilizam aceste informatii.

Activitatea noastra este in conformitate cu Regulamentul General de Protectie a Datelor ("GDPR"), (Regulament (EU) 2016/679), care este un act legislativ obligatoriu. GDPR creeaza noi drepturi pentru indivizi si consolideaza unele drepturi existente sub Directiva 95/46/EC.

Responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal din cadrul CN APM SA (DPO) este responsabil pentru implementarea politicii noastre de confidentialitate, care este intrinsec legata de declaratia de confidentialitate. DPO asigura conformitatea de zi cu zi si este implicat in toate problemele legate de protectia datelor personale.

2. PRINCIPIILE PRIVIND PRELUCRAREA SI PROTEJAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Politica de prelucrare si protejare a datelor de catre C.N. APM S.A se bazeaza pe urmatoarele principii de protectie a datelor:

 • Procesarea datelor personale se va face intr-o maniera legala, corecta si transparenta;
 • Colectarea datelor personale se va face numai in scopuri specificate, explicite si legitime si datele nu vor fi procesate mai departe intr-o maniera incompatibila cu acele scopuri;
 • Colectarea datelor personale va fi adecvata, relevanta si limitata la informatiile necesare scopului procesarii;
 • Datele personale vor fi exacte si, acolo unde este necesar, actualizate;
 • Se vor lua toate masurile necesare pentru a se asigura ca datele incorecte sunt sterse sau corectate fara intarziere;
 • Datele personale vor fi pastrate intr-o forma ce permite identificarea persoanei vizate si pentru o perioada nu mai lunga decat cea in care datele personale sunt procesate;
 • Toate datele personale vor fi pastrate confidential si stocate intr-o maniera ce asigura securitatea necesara;
 • Datele personale nu vor fi distribuite persoanelor terte decat in cazul in care este necesar in scopul oferirii de servicii conform acordurilor;
 • Persoanele vizate au dreptul de a solicita accesul la datele personale, rectificarea si stergerea acestora, impotrivirea sau restrictionarea de la procesarea datelor atat cat si de la dreptul portabilitatii datelor.

3. "DATELE CU CARACTER PERSONAL" SI "PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL"

"Date cu caracter personal" inseamna orice informatie care poate fi legata de o persoana fizica identificata sau identificabila (persoana vizata). Datele personale includ toate tipurile de informatii directe sau indirecte (si anume utilizate in legatura cu alte date) ce se refera la persoana vizata, cum ar fi nume, data de nastere, adrese, adrese de e-mail, numere de telefon etc.

Regulamentul GDPR defineste "prelucrarea" ca fiind orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

4.    SCOPUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal sunt colectate strict in scopuri legitime. C.N. APM S.A. Constanta prelucreaza datele cu caracter personal ale tertilor in urmatoarele situatii:

 • pentru respectarea unor obligatii legale;
 • in scopul gestionarii bazei de date a persoanelor fizice reprezentante ale societatilor comerciale care se afla in relatii contractuale cu CN APM SA Constanta;
 • in scopul solutionarii diferitelor cereri/intrebari/sesizari/plangeri formulate de catre persoanele interesate/vizate;
 • din necesitatea de a parcurge etapele premergatoare incheierii unui contract, la propunerea C.N. APM S.A. ori la solicitarea persoanei vizate;
 • pentru executarea unui contract la care persoana interesata/vizata este parte;
 • in scopul prevenirii accesului neautorizat in incinta portului ori in Companie;
 • in vederea emiterii autorizatiilor de acces in incinta portuara;
 • in scopul realizarii unui/unor interese legitime ale C.N. APM S.A. (ex.: in scopul constatarii, exercitarii sau apararii unui drept in justitie, in scopuri administrative interne, pentru facturarea serviciilor prestate si efectuarea platilor aferente; pentru a putea oferi raspunsuri cererilor adresate CN APM SA, pentru a incheia procese verbale, pentru a putea opera CV-uri);

 5.    UTILIZAREA DATELOR PERSONALE

Vom utiliza datele personale numai pentru scopul in care au fost colectate. Vom pastra informatiile dvs. pentru oricare din scopurile mentionate mai sus. Accesul la datele personale este strict limitat personalului C.N. APM S.A. Constanta.

6.    UTILIZAREA COOKIE-URILOR

Website-ul C.N. APM S.A. - www.portofconstantza.com  utilizeaza cookie-uri sau tehnologii similare pentru a asigura o experienta mult mai buna de navigare utilizatorilor website-ului si pentru administrare.

Cookie ("browser cookie" sau "HTTP cookie") este un fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care este stocat pe orice terminal cu acces la Internet (computer, telefon mobil, tableta etc.) si este instalat prin solicitarea emisa de un web-server unui browser (ex: Firefox, Chrome).

Regulamentul GDPR permite stocarea de cookie-uri pe echipamentele dumneavoastra daca sunt strict necesare pentru buna functionarea a site-ului web.

Acest website foloseste doar acest tip de cookie-uri :

Denumire

Domeniu

Scop

Expirare

Tip

JSESSIONID

portofconstantza.com

Stocheaza un ID unic (token-ul sesiunii HTTP) pe durata sesiunii de navigare a utilizatorului pe website si este strict necesar pentru functionarea site-ului

Sesiune de navigare

Session cookies, First party cookies

cookieconsent_status

portofconstantza.com

Stocheaza starea de consimtamant despre intelegerea utilizarii cookie-urilor pe acest site web.

1 an

Persistent cookies, First party cookies

Utilizatorii pot controla folosirea cookie-urilor la nivelul browser-ului, dar daca utilizatorul decide sa dezactiveze cookie-urile aceasta actiune va determina o limitare a anumitor caracteristici si functii in website-ul nostru.

7.    DEZVALUIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele personale nu vor fi divulgate persoanelor terte ori prelucrate de acestea, cu exceptia situatiilor in care revine aceasta obligatie CN APM SA in temeiul unei legi (de exemplu pentru a ne conforma cu o citatie sau alte procese legale sau atunci cand consideram de buna credinta ca divulgarea datelor este necesara pentru a ne proteja drepturile).

Astfel, in mod exceptional, acestea pot fi divulgate, spre exemplu, unor: institutii; autoritati publice; autoritati/administratii maritime; instante de judecata, procurori, organe de urmarire penala, daca sunt necesare desfasurarii unei anchete, lichidatori, cabinete de avocati si altor destinatari, in conditiile legii.

Acestora li se va permite sa obtina strict datele personale care se impun realizarii scopurilor pentru care sunt necesare, ori impuse de lege.

De asemenea, in anumite situatii CN APM SA este nevoita sa dezvaluie date personale ca si raspuns la cererile autoritatilor de supraveghere pentru a indeplini cerintele GDPR.

8. SECURITATEA PROCESARII

Vom procesa datele in mod sigur, vom aplica si mentine masuri tehnice adecvate pentru a proteja datele personale impotriva distrugerii sau pierderii accidentale sau ilegale, alterare, divulgare sau acces neautorizat, in mod special atunci cand procesarea presupune transmiterea datelor printr-o retea, cat si impotriva oricarei alte forme de procesare ilegala. Intrebari legate de securitatea datelor personale pot fi adresate Responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal la adresa de e-mail: dpo@constantza-port.ro

9. DURATA PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele dvs. personale sunt prelucrate pe tot parcursul relatiei noastre contractuale si, dupa finalizarea acesteia, cel putin pe perioada impusa de prevederile legale aplicabile in domeniu, inclusiv, dar fara limitare, la dispozitiile privind arhivarea. Toate documentele care contin date cu caracter personal se inregistreaza si urmeaza regulile de pastrare, procesare, multiplicare, transport, transmitere, distrugere si arhivare stabilite prin Legea Arhivelor Nationale si prin proceduri interne.

10. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

Pe langa drepturile existente, de la data aplicarii Regulamentului beneficiati de drepturi aditionale, constand in:

 • Dreptul la informare - puteti solicita informatii privind activitatile de prelucrare a datelor dvs. personale;
 • Dreptul la rectificare - se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Aveti dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare, iar datele rectificate vor fi comunicate fiecarui destinatar care a primit datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.
 • Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") - puteti obtine stergerea datelor, in cazul in care prelucrarea acestora nu a fost legala sau in alte cazuri prevazute de lege;
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii - puteti solicita restrictionarea prelucrarii in cazul in care contesti exactitatea datelor, precum si in alte cazuri prevazute de lege;
 • Dreptul de opozitie - reprezinta dreptul de a va opune, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, prelucrarii datelor cu caracter personal care va privesc, inclusiv crearii de profiluri pe baza respectivelor date, atunci cand prelucrarea se realizeaza in temeiul articolului 6 alineat 1) literele e) si f), respectiv pentru realizarea unui interes legitim al operatorului sau pentru realizarea unei sarcini care serveste unui interes public.
 • Dreptul la portabilitatea datelor - puteti primi, in anumite conditii, datele personale pe care ni le-ati furnizat, intr-un format care poate fi citit automat sau puteti solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator;
 • Dreptul de a depune plangere - puteti depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
 • Dreptul de retragere a consimtamantului - in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul dvs., vi-l puteti retrage oricand. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanind in continuare valabila;
 • Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: poti cere si obtine interventia umana cu privire la respectiva prelucrare, iti poti exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta si poti contesta decizia

Toate aceste drepturi pot fi exercitate printr-o cerere scrisa, semnata si datata, transmisa la sediul CN APM SA Constanta, din Constanta, Incinta Port Constanta, Gara Maritima, cod 900900148. Incepand cu 25 mai 2018, daca aveti intrebari legate de prelucrarea datelor personale va puteti adresa Responsabilului pentru protectia datelor la adresa: dpo@constantza-port.ro 

De asemenea, in calitate de persoana vizata aveti dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si justitiei.

11. APLICAREA LA UN POST

Atunci cand aplicati pentru un post in cadrul CN APM SA. Constanta datele personale vor fi procesate si controlate de catre CN APM SA Constanta. Aplicatiile nu vor fi stocate pentru o perioada mai mare de timp decat cea necesara si nu vor fi divulgate persoanelor terte. Daca aplicantii doresc sa acceseze, sa modifice sau sa stearga datele personale, sunt rugati sa contacteze Responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal, la adresa de e-mail: dpo@constantza-port.ro.  

12. RESPONSABILITATE

CN APM SA Constanta este responsabila si va fi capabila sa demonstreze la orice moment atat conformitatea cu GDPR, cat si cu principiile stabilite in acest document. CN APM SA Constanta va mentine sub responsabilitatea sa un registru al activitatilor de procesare ce contine informatiile solicitate de catre GDPR si, acolo unde este necesar, va pune informatiile la dispozitia autoritatilor de supraveghere.

Orice intrebari legate de aceasta politica de confidentialitate pot fi adresate Responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal, la adresa de e-mail:  dpo@constantza-port.ro

13. PLANGERI

Persoanele fizice au dreptul sa adreseze o plangere legata de procesarea datelor lor personale. Toate intrebarile si plangerile vor fi prelucrate de catre DPO in timp util si in concordanta cu procedurile interne.

In cazul improbabil in care clientii au suferit daune din cauza incalcarii drepturilor conform politicii de protectie a datelor personale si CN APM SA Constanta nu a tratat plangerea in mod corespunzator, clientii au posibilitatea de a trimite o plangere autoritatii superioare.

Plangerile pot fi trimise la DPO, prin e-mail: dpo@constantza-port.ro

14. MODIFICARI ALE ACESTEI POLITICI

Aceasta politica poate fi actualizata in situatia in care se impune aceasta, de exemplu in urma modificarii legislatiei relevante. In cazul in care se fac modificari ale materialului, vor fi efectuate notificari prin intermediul website-ului inainte ca schimbarile sa intre in vigoare. Recomandam verificarea acestei pagini periodic pentru a fi informati despre ultimele noutati in ceea ce priveste practicile noastre de confidentialitate.

15. CONDITII DE LEGITIMITATE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Datele dvs. personale vor fi prelucrate exclusiv in baza consimtamantului acordat in mod expres si neechivoc pentru aceasta prelucrare. Prin urmare, punerea la dispozitie a datelor/informatiilor va fi considerata ca reprezentand consimtamantul expres pentru ca datele dumneavoastra personale sa fie folosite de CN APM SA, in conformitate cu scopurile anterior mentionate;

Daca nu doriti/nu sunteti de acord ca datele dumneavoastra sa faca obiectul prelucrarii, va rugam sa nu ni le furnizati.

In ipoteza in care datele dvs. personale au suferit modificari iar pe cale de consecinta se impune actualizarea acestora, va adresam rugamintea de a ne comunica cu operativitate acest lucru, prin modalitatile indicate la art. 16 - Contactarea CN APM SA Constanta;

Retragerea ulterioara a acordului/consimtamantului prelucrarii datelor dvs. personale este posibila oricand pe durata colaborarii, avand ca si efect incetarea operatiunilor specifice, precum si a colaborarii. Retragerea consimtamantului nu afecteaza legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;

16. CONTACTAREA CN APM SA CONSTANTA

Pentru exercitarea drepturilor de mai sus puteti inainta o cerere scrisa, datata si semnata in care se va mentiona ce drept este exercitat, la registratura CN APM SA Constanta, sau pe site-ul www.portofconstantza.com, sectiunea "Contact".

Responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal din cadrul CN APM SA Constanta poate fi contactat la sediul institutiei: Constanta, Incinta Port Constanta, Gara Maritima, etaj 2, cam.233, telefon +40.241.601327, sau pe adresa de e-mail:   dpo@constantza-port.ro