Facebook Twitter

 

Raport anual 2018
Companii portuare
Servicii de linie
Download
Informatii de interes public
Transparenta institutionala
Angajamente Consiliul Concurentei
Dezbateri publice
Contracte cadru cf. Lg. 235/2017
Anunturi Recrutare Management Privat
Cariere

 

   
Harta site
   
           
   

Avertizorul de integritate 

 

Informatii referitoare la avertizorul de integritate:

 

Cum se utilizeaza instrumentul avertizorului de integritate

Avertizorul de integritate este persoana care sesizeaza cu buna-credinta incalcari ale legii, ale deontologiei profesionale sau ale principiilor bunei administrari, eficientei, eficacitatii, economicitatii si transparentei, si care este incadrata in autoritati publice, institutii publice, companii nationale, regii autonome de interes national si local, ori in societatile nationale cu capital de stat.

Cine este avertizorul de integritate?

Avertizorul de integritate este persoana care sesizeaza cu buna-credinta incalcari ale legii, si care poate fi:

 • functionar public - persoana investita, prin numire intr-o functie publica din structura unei autoritati sau institutii publice, cu prerogative in realizarea competentei acestora, in regim de putere publica, având ca scop realizarea unui interes public;
 • personal contractual, conform Codului Muncii;
 • personal care isi desfasoara activitatea in baza unor statute speciale, medicii, profesorii, politistii, grefierii instantelor, preotii etc.

Ce fapte sesizeaza avertizorul de integritate?

Faptele care pot constitui subiectul unei avertizari de integritate sunt:

 • infractiuni de coruptie, infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie, infractiuni in legatura directa cu infractiunile de coruptie, infractiunile de fals si infractiunile de serviciu sau in legatura cu serviciul;
 • infractiuni impotriva intereselor financiare ale Comunitatilor Europene;
 • practici sau tratamente preferentiale ori discriminatorii in exercitarea atributiilor autoritatilor publice, institutiilor publice, companiilor nationale, regiilor autonome
 • de interes national si local, ori a societatilor nationale cu capital de stat;
 • incalcarea prevederilor privind incompatibilitatile si conflictele de interese;
 • folosirea abuziva a resurselor materiale sau umane;
 • partizanatul politic in exercitarea prerogativelor postului, cu exceptia persoanelor alese sau numite politic;
 • incalcari ale legii in privinta accesului la informatii si a transparentei decizionale;
 • incalcarea prevederilor legale privind achizitiile publice si finantarile nerambursabile;
 • incompetenta sau neglijenta in serviciu;
 • evaluari neobiective ale personalului in procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare si eliberare din functie;
 • incalcari ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea legii;
 • emiterea de acte administrative sau de alta natura, care servesc interese de grup sau clientelare;
 • administrarea defectuoasa sau frauduloasa a patrimoniului public si privat al autoritatilor publice, institutiilor publice, companiilor nationale, regiilor autonome de interes national si local, ori a societatilor nationale cu capital de stat;
 • incalcarea altor dispozitii legale, care impun respectarea principiului bunei administrari si cel al ocrotirii interesului public

Cum sunt protejati avertizorii de integritate?

Potrivit procedurii operationale privind avertizorii de integritate, adoptate de Agentia Nationala de Integritate, persoanele care semnaleaza faptele de coruptie mai sus-mentionate beneficiaza de protectie, dupa cum urmeaza:

 • avertizorii in interes public, care au facut o sesizare convinsi fiind de realitatea starii de fapt sau ca fapta constituie o incalcare a legii, beneficiaza de prezumtiade buna-credinta, pâna la proba contrara;
 • la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de avertizare, comisiile de disciplina sau alte organisme similare din cadrul autoritatilor publice, institutiilor publice, companiilor nationale, regiilor autonome de interes national si local, ori a societatilor nationale cu capital de stat, au obligatia de a invita presa si un reprezentant al sindicatului sau al asociatiei profesionale. Anuntul se face prin comunicat pe pagina de Internet a autoritatii publice, institutiei publice sau a unitatii bugetare, cu cel putin 3 zile lucratoare inaintea sedintei, sub sanctiunea nulitatii raportului si a sanctiunii disciplinare aplicate;
 • in situatia in care cel reclamat prin avertizarea in interes public este sef ierarhic, direct sau indirect, ori are atributii de control, inspectie si evaluare a avertizorului, comisia de disciplina sau alt organism similar va asigura protectia avertizorului, ascunzându-i identitatea;
 • in cazul avertizarilor in interes public, prevazute la art. 5 lit. a) si b) din Legea nr.571/2004 privind protectia personalului din autoritatile publice, institutiile publice si din alte unitati care semnaleaza incalcari ale legii, se vor aplica din oficiu prevederile art. 12 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 682/2002 privind protectia martorilor.

(Sursa: Agentia Nationala de Integritate)

 

 Procedura operationala A.N.I. privind avertizorii de integritate.

 

 Formular - Avertizorul de integritate.