Facebook Twitter

 

Raport anual 2018
Companii portuare
Servicii de linie
Download
Informatii de interes public
Transparenta institutionala
Angajamente Consiliul Concurentei
Dezbateri publice
Contracte cadru cf. Lg. 235/2017
Anunturi Recrutare Management Privat
Cariere

 

   
Harta site
   
           
   

 ANEXA nr. 5 - Strategia Nationala Anticoruptie

1. Componenta Consiliului de Adminstratie si a Directorilor (numele fiecarui membru al CA/directorilor, CV-ul fiecarui membru al CA si ale directorilor, precizarea datei de la care sunt membri ai CA/directori)

2. Procedura prin care s-a facut selectia membrilor Consiliului de Administratie si a Directorului General 

3. Scrisoarea de asteptari

4. Contractul de mandat

5. Bugetul pentru investitii in fiecare dintre ultimii 3 ani financiari

6. Cheltuielile totale cu personalul in ultimii 3 ani

7. Datoriile companiei catre bugetul de stat, catre institutii de creditare si catre parteneri comerciali

8. Valoarea subventiei operationale primite de la bugetul de stat

9. Detalierea serviciilor sau a bunurilor produse de companie

10. Mentionarea obiectivului de politica publica a companiei

11. Detalierea situatiilor de risc/analiza de risc din domeniul de activitate al companiei

12. Declaratia de aderare la SNA 2016-2020, planul de integritate al companiei si mecanismul de sesizare a incidentelor de integritate

13. Raportul de audit extern

14. Raportul anual