Facebook Twitter

 

Raport anual 2018
Companii portuare
Servicii de linie
Download
Informatii de interes public
Transparenta institutionala
Angajamente Consiliul Concurentei
Dezbateri publice
Contracte cadru cf. Lg. 235/2017
Anunturi Recrutare Management Privat
Cariere

 

   
Harta site
   
           
   
Achizitii publice/Anunturi de participare
Inregistrari 1-38 din 38.
 1  
 
Acces rutier pe latura de Vest a Incintei nr. 3 din Portul Constanta Sud (Actualizare Proiect si Executia Lucrarilor)
Loc desfasurare achizitie: S.I.C.A.P.Persoana de contact: Ifimov Otilia, Departamentul Achizitii Publice
Data limita de depunere a ofertelor:
Miercuri, 25 martie 2020, 15:00
Telefon contact: 0241-601394
Data limita de evaluare a ofertelor:
Vineri, 25 septembrie 2020, 15:00
E-mail contact: achizitii@constantza-port.ro
Cod achizitie: 45233120-6
Anunt de participare CN1019090/19.02.2020

Denumire contract: Acces rutier pe latura de Vest a Incintei nr. 3 din Portul Constanta Sud (Actualizare Proiect si Executia Lucrarilor)

Tip contract: Lucrari/Proiectare si executare
Descrierea succinta: Valoarea totala estimata: 6.058.927,02 lei, fara TVA, din care:
Valoare Proiectare: 147.778,71 lei, fara TVA
Valoare Lucrari: 5.911.148,31, fara TVA
Durata: 24 luni (perioada in care nu sunt incluse: perioada cuprinsa intre data depunerii de catre Proiectant la Beneficiar a documentatiilor pentru obtinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism si data predarii de Beneficiar catre Proiectant a avizelor obtinute (documentatiile pentru obtinerea tuturor avizelor/acordurilor vor fi depuse la sediul Beneficiarului toate odata, in acceasi zi), perioada cuprinsa intre data depunerii de Proiectant la Beneficiar a documentelor ce necesita avizul CTE si data comunicarii de Beneficiar Proiectantului a Avizului favorabil al CTE si perioada cuprinsa intre data avizului CTE a DTAC + DTOE si data comunicarii de Beneficiar a Autorizatiei de construire.)
Termenul limita pana la care ofertantul poate sa adreseze solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. La solicitarile adresate dupa acest termen entitatea contractanta nu va raspunde.
Termenul in care entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este a 6-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

Cod CPV principal: 45233120-6 Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: 71322500-6 Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)

Valoare totala estimata: 6.058.927,02 RON (fara TVA)

Contractul este impartit in loturi: nu

Descrierea achizitiei publice
Elaborarea intregii documentatii de proiectare necesare pentru actualizarea si autorizarea proiectului Acces rutier pe latura de Vest a Incintei nr.3 din Portul Constanta Sud intocmit in 2008 de catre IPTANA SA
Executia drumului conform proiectului autorizat, inclusiv organizare de santier

Criterii de atribuire: cel mai bun raport calitate - pret
Denumire factor evaluare: Experienta expertilor-cheie, numarul de proiecte/contracte similare in care respectivii experti au indeplinit acelasi tip de activitati ca cele pe care urmeaza sa le indeplineasca in viitorul contract - componenta tehnica - 30%
Denumire factor evaluare: Pretul ofertei - componenta financiara - 70%
Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii /Durata concesiunii - durata in luni: 24

Tipul procedurii: licitatie deschisa

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 25.03.2020, ora 15:00
Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: romana
Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta: Oferta trebuie sa fie valabila pana la 25.09.2020; durata in luni - 6

Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.03.2020
Ora locala: 15:00
Locul: in SEAP
Papetarie
Loc desfasurare achizitie: S.I.C.A.P.Persoana de contact: Ifimov Otilia, Departamentul Achizitii Publice
Data limita de depunere a ofertelor:
Joi, 05 martie 2020, 15:00
Telefon contact: 0241-601394
Data limita de evaluare a ofertelor:
Sambata, 05 septembrie 2020, 15:00
E-mail contact: achizitii@constantza-port.ro
Cod achizitie: 30192700-8
Anunt de participare simplificat SCN1063540/21.02.2020

Denumire contract: Papetarie

Tip contract: Furnizare/Cumparare
Descrierea succinta: Produsele care fac obiectul achizitiei sunt detaliate in necesarul de papetarie, care se constituie in Anexa 1 la Caietul de Sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 339.100,00 lei.
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent care se anticipeaza ca va fi atribuit pe durata acordului cadru: 339.037,93 lei.
Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent care se anticipeaza ca va fi atribuit pe durata acordului cadru: 2.465,23 lei.
In baza acordului cadru, frecventa, durata si valoarea contractelor subsecvente, precum si cantitatile care vor face obiectul acestora se stabilesc functie de fondurile alocate cu aceasta destinatie si de necesitatile obiective ale Achizitorului.
Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare cu cel putin 3 zile inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.
Ofertantii pot solicita clarificari cel tarziu cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor. La clarificarile transmise dupa aceasta data entitatea contractanta nu va raspunde.

Cod CPV: 30192700-8 Papetarie (Rev.2)

Valoare totala estimata: 339.100 RON (fara TVA)

Contractul este impartit in loturi: nu

Criterii de atribuire: pretul cel mai scazut
Tipul procedurii: procedura simplificata

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 05.03.2020, ora 15:00
Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: romana
Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta: Oferta trebuie sa fie valabila pana la 05.09.2020; durata in luni - 6

Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.03.2020
Ora locala: 15:00
Locul: in SEAP
Asigurarea pentru raspunderea profesionala a membrilor Consiliului de Administratie si a Directorului General din cadrul CN APM SA Constanta
Loc desfasurare achizitie: S.I.C.A.P.Persoana de contact: Ifimov Otilia, Departamentul Achizitii Publice
Data limita de depunere a ofertelor:
Marti, 03 martie 2020, 15:00
Telefon contact: 0241-601394
Data limita de evaluare a ofertelor:
Vineri, 03 iulie 2020, 15:00
E-mail contact: achizitii@constantza-port.ro
Cod achizitie: 66516500-5
Anunt de participare simplificat SCN1063507/21.02.2020

Denumire contract: Asigurarea pentru raspunderea profesionala a membrilor Consiliului de Administratie si a Directorului General din cadrul CN APM SA Constanta

Tip contract: Servicii/Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Descrierea succinta: Obiectul achizitiei: Asigurarea de raspundere profesionala a administratorilor si a directorului general din cadrul C.N. A.P.M. S.A. Constanta, conform art.153 indice 12 alin.(4 ) din Legea societatilor nr.31/1990.
Obiectul asigurarii consta in acoperirea prejudiciilor/daunelor produse Companiei Nationale Administratia Porturilor Maritime S.A. Constanta sau tertilor, ca urmare a faptelor culpabile savarsite in exercitarea atributiilor de administrare, conducere si/sau supervizare a activitatii C.N. A.P.M. S.A. Constanta de catre cei sapte Administratori - membri ai Consiliului de Administratie, precum si de catre Directorul General.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare pana in a 3-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 5.

Cod CPV: 66516500-5 Servicii de asigurare a raspunderii profesionale (Rev.2)

Valoare totala estimata: 157.189 RON (fara TVA)

Contractul este impartit in loturi: nu

Criterii de atribuire: pretul cel mai scazut
Tipul procedurii: procedura simplificata

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 03.03.2020, ora 15:00
Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: romana
Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta: Oferta trebuie sa fie valabila pana la 03.07.2020; durata in luni - 4

Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.03.2020
Ora locala: 15:00
Locul: in SEAP
Evaluarea parcelelor teren domeniu public al statului, a platformelor si altor active aflate in proprietatea CN APM SA Constanta, in vederea stabilirii pretului de inchiriere
Loc desfasurare achizitie: S.I.C.A.P.Persoana de contact: Ifimov Otilia, Departamentul Achizitii Publice
Data limita de depunere a ofertelor:
Luni, 02 martie 2020, 15:00
Telefon contact: 0241-601394
Data limita de evaluare a ofertelor:
Miercuri, 02 septembrie 2020, 15:00
E-mail contact: achizitii@constantza-port.ro
Cod achizitie: 79419000-4
Anunt de participare simplificat SCN1063439/20.02.2020

Denumire contract: Evaluarea parcelelor de teren domeniu public al statului, a platformelor si a altor active aflate in proprietatea CN APM SA Constanta, amplasate in porturile Constanta, Tomis, Midia, Mangalia si Basarabi, in vederea stabilirii pretului de inchiriere

Tip contract: Servicii/Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Descrierea succinta: Obiectul achizitiei consta in achizitionarea serviciului de evaluare a parcelelor de teren domeniu public al statului, a platformelor si a altor active aflate in proprietatea CN APM SA Constanta, amplasate in porturile Constanta, Tomis, Midia, Mangalia si Basarabi, in vederea stabilirii pretului de inchiriere.
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor : 6.
Termenul in care entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este a 4-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

Cod CPV: 79419000-4 Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)

Valoare totala estimata: 200.000 RON (fara TVA)

Contractul este impartit in loturi: nu

Criterii de atribuire: pretul cel mai scazut
Tipul procedurii: procedura simplificata

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 02.03.2020, ora 15:00
Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: romana
Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta: Oferta trebuie sa fie valabila pana la 02.09.2020; durata in luni - 6

Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 02.03.2020
Ora locala: 15:00
Locul: in SEAP
Servicii de telefonie si de transmisie de date
Loc desfasurare achizitie: S.I.C.A.P.Persoana de contact: Ifimov Otilia, Departamentul Achizitii Publice
Data limita de depunere a ofertelor:
Luni, 24 februarie 2020, 15:00
Telefon contact: 0241-601394
Data limita de evaluare a ofertelor:
Duminica, 24 mai 2020, 15:00
E-mail contact: achizitii@constantza-port.ro
Cod achizitie: 64210000-1
Anunt de participare SCN1062711/07.02.2020

Denumire contract: Servicii de telefonie si de transmisie de date

Tip contract: Servicii/Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Descrierea succinta: Se solicita achizitionarea a 3 pachete de servicii (loturi), conform caietului de sarcini aferent lotului.
Termenul limita pana la care ofertantul poate sa adreseze solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. La solicitarile adresate dupa acest termen entitatea contractanta nu va raspunde.
Termenul in care entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este a 3-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

Cod CPV: 64210000-1 Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)

Valoare totala estimata: 408.492 RON (fara TVA)

Contractul este impartit in loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru: toate loturile

Descriere
1. Lotul 1 - Servicii de telefonie mobila voce si date, cuprinde:
- 191 abonamente telefonie mobila (4 tipuri)
- 6 abonamente voce fixa
- 6 abonamente date, stick internet
- 1 abonament pool date
- livrarea a 191 buc. Terminale GSM (4 tipuri)
Valoare estimata fara TVA: 202.152 RON

2. Lotul 2 - Servicii de date mobile GPRS-M2M, cuprinde:
- 18 abonamente stick USB
- 373 abonamente SIM-uri M2M pentru sistemul de telegestiune energetic
Valoare estimata fara TVA: 192.660 RON

3. Lotul 3 - Servicii de telefonie fixa voce/date, cuprinde:
- 14 abonamente voce fixa
- 1 abonament suport Internet
- 1 abonament internet fix.
Valoare estimata fara TVA: 13.680 RON

Criterii de atribuire: pretul cel mai scazut
Tipul procedurii: procedura simplificata

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 24.02.2020, ora 15:00
Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: romana
Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta: Oferta trebuie sa fie valabila pana la 24.05.2020; durata in luni - 3

Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.02.2020
Ora locala: 15:00
Locul: in SEAP
Service motoare Caterpillar
Loc desfasurare achizitie: S.I.C.A.P.Persoana de contact: Ifimov Otilia, Departamentul Achizitii Publice
Data limita de depunere a ofertelor:
Joi, 06 februarie 2020, 15:00
Telefon contact: 0241-601394
Data limita de evaluare a ofertelor:
Joi, 06 august 2020, 15:00
E-mail contact: achizitii@constantza-port.ro
Cod achizitie: 50241100-7
Anunt de participare SCN1060840/23.12.2019

Denumire contract: Service motoare Caterpillar

Tip contract: Servicii/Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Descrierea succinta: Obiectul achizitiei consta in incheierea unui contract pentru servicii de reparatii la navele proprii.
Denumire serviciu:
1. Diagnoza, teste, constatari efectuate la motoare, analiza date rezultate ca urmare a diagnozelor, testelor si constatarilor tehnice, elaborare raport privind cauzele defectiunilor, masuri de remediere si piese de schimb necesare.
10 ore/motor x 200 lei/ora = 2.000 lei/motor
Cantitate maxima (buc.) = 10 motoare
Valoare estimata (lei fara TVA) = 20.000
2. Reparatie conform raport diagnoza cu piesele de schimb furnizate de prestator: 90 ore/motor x 200 lei/ora = 18.000 lei/ora.
Cantitate maxima (buc.) = 10 motoare
Valoare estimata (lei fara TVA) = 180.000
Total general estimat = 200.000

Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 4-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 6.

Cod CPV: 50241100-7 Servicii de reparare a navelor (Rev.2)
Valoare totala estimata: 200.000 RON (fara TVA)

Criterii de atribuire: cel mai bun raport calitate-pret
Pretul ofertei - componenta financiara - pondere 50%
Factori de evaluare ce vizeaza aspectele calitative ale ofertei P2 - punctaj acordat adaosul comercial aplicat pieselor de schimb - 50%; punctaj maxim factor: 50 - pondere 50%

Tipul procedurii: procedura simplificata

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 06.02.2020, ora 15:00
Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: romana
Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta: Oferta trebuie sa fie valabila pana la 06.08.2020; durata in luni - 6

Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 06.02.2020
Ora locala: 15:00
Locul: in SEAP
Verificare si control periodic instalatii, retele si bransamente gaze naturale - 36 luni
Loc desfasurare achizitie: S.I.C.A.P.Persoana de contact: Ifimov Otilia, Departamentul Achizitii Publice
Data limita de depunere a ofertelor:
Miercuri, 29 ianuarie 2020, 15:00
Telefon contact: 0241-601394
Data limita de evaluare a ofertelor:
Miercuri, 29 iulie 2020, 15:00
E-mail contact: achizitii@constantza-port.ro
Cod achizitie: 76600000-9
Anunt de participare SCN1060209/11.12.2019

Denumire contract: Verificare si control periodic instalatii, retele si bransamente gaze naturale - 36 luni

Tip contract: Servicii/Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Descrierea succinta: Achizitia de servicii de verificare si control periodic instalatii, retele si bransamente gaze naturale care fac parte din reteaua de utilizare a gazelor naturale din incinta Portului Constanta, care deservesc centralele termice proprii si o parte din utilizatorii portuari.
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 5.
Termenul in care entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este a 3-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

CPV: 76600000-9 Servicii de inspectie a conductelor (Rev.2)
Valoare totala estimata: 200.000 RON (fara TVA)
Descrierea achizitiei publice
Se are in vedere achizitia de servicii de verificare si control periodic instalatii, retele si bransamente gaze naturale pentru urmatoarele perimetre si locatii, conform graficului de executie:
Controlul si depistarea eventualelor pierderi de gaze pentru o lungime de aprox. 13.600 ml, la conductele de distributie gaze naturale presiune redusa.
Controlul si depistarea eventualelor pierderi de gaze pentru un numar de 67 de bransamente gaze naturale existente.
Verificarea tehnica la 2 ani a instalatiei de utilizare ce include un numar de 22 consumatori si anume:
- 9 consumatori cu un singur punct de ardere: CT Graniceri; CT Stadion Portul; CT Politie; CT Dana 0; CT Dana 79; CT Cladire Administrativa SSP Port Nou; CT Posta; CT Garaj; CT Levigate.
- 10 consumatori cu doua puncte de ardere: CT Gara Maritima; CT Policlinica; CT Mecanizate; CT Bursa Noua; CT Camin Poarta 2; CT Spital; CT 10 (Bursa Veche); CT Birouri SSP; CT Mangalia; CT Ateliere SSP.
- 2 consumatori cu trei puncte de ardere: CT Terminal de Pasageri; CT Mol 3.
- 1 consumator cu cinci puncte de ardere: Incinerator Poarta 6.
Revizia tehnica a instalatiilor de utilizare la 10 ani, cuprinsa in durata contractului.

Criterii de atribuire: pretul cel mai scazut
Tipul procedurii: procedura simplificata

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 29.01.2020, ora 15:00
Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: romana
Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta: Oferta trebuie sa fie valabila pana la 29.07.2020; durata in luni - 6

Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 29.01.2020
Ora locala: 15:00
Locul: in SEAP
Lucrari de reparatii capitale Pasaj Superior la Poarta 4 (Expertiza Tehnica, Actualizare Proiect si Executia lucrarilor)
Loc desfasurare achizitie: S.I.C.A.P.Persoana de contact: Ifimov Otilia, Departamentul Achizitii Publice
Data limita de depunere a ofertelor:
Luni, 27 ianuarie 2020, 15:00
Telefon contact: 0241-601394
Data limita de evaluare a ofertelor:
Luni, 27 iulie 2020, 15:00
E-mail contact: achizitii@constantza-port.ro
Cod achizitie: 45221119-9
Anunt de participare SCN1060827/23.12.2019

Denumire contract: Lucrari de reparatii capitale Pasaj Superior la Poarta 4 (Expertiza Tehnica, Actualizare Proiect si Executia lucrarilor)

Tip contract: Lucrari/Proiectare si executare
Descrierea succinta: Lucrari de reparatii capitale Pasaj Superior la Poarta 4 (Expertiza Tehnica, Actualizare Proiect si Executia lucrarilor)
- Servicii de expertiza tehnica si proiectare: 46.500 lei fara TVA
- Lucrari constructii - montaj: 1.796.590 lei fara TVA
Valoare Cheltuieli Diverse si Neprevazute: 183.000 lei fara TVA (nu este inclusa in valoarea estimata).
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6.
Termenul in care entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este a 4-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

Cod CPV principal: 45221119-9 Lucrari de constructii de renovari de poduri (Rev.2)
Cod CPV suplimentar:
71319000-7 Servicii de expertiza (Rev. 2)
71322500-6 Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev. 2)

Valoare totala estimata: 1.843.090 RON (fara TVA)

Descrierea achizitiei publice
- Intocmirea expertizei tehnice a Pasajului superior de la Poarta 4 Port Constanta de catre experti tehnici atestati;
- Elaborarea intregii documentatii necesare pentru actualizarea proiectului Lucrare reparatie capitala Pasaj superior la Poarta 4 Port Constanta intocmit in noiembrie 2013 de SC KALINIA PROIECT SRL si in concordanta cu solutiile din expertiza tehnica;
- Executia lucrarilor de reparatii capitale Pasaj Superior la Poarta 4, inclusiv organizare de santier.
Durata: 12 luni.

Criterii de atribuire: pretul cel mai scazut
Tipul procedurii: procedura simplificata

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 27.01.2020, ora 15:00
Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: romana
Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta: Oferta trebuie sa fie valabila pana la 27.07.2020; durata in luni - 6

Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.01.2020
Ora locala: 15:00
Locul: in SEAP
Proiect de urmarire a comportarii in timp pentru digurile din porturile Constanta, Midia, Tomis si Mangalia
Loc desfasurare achizitie: S.I.C.A.P.Persoana de contact: Ifimov Otilia, Departamentul Achizitii Publice
Data limita de depunere a ofertelor:
Luni, 27 ianuarie 2020, 15:00
Telefon contact: 0241-601394
Data limita de evaluare a ofertelor:
Luni, 27 iulie 2020, 15:00
E-mail contact: achizitii@constantza-port.ro
Cod achizitie: 71242000-6
Anunt de participare SCN1060078/09.12.2019

Denumire contract: Proiect de urmarire a comportarii in timp pentru digurile din porturile Constanta, Midia, Tomis si Mangalia

Tip contract: Servicii/Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Descrierea succinta: Furtuna din februarie 2012 a fost una dintre cele mai puternice inregistrate pe litoralul Marii Negre, fiind insotita si de temperaturi foarte joase de pana la -25 grade Celsius. Durata furtunii a fost foarte mare, respectiv intre 22.01 si 09.02.2012, perioada in care s-au inregistrat viteze ale vantului de pana la 25 m/s, iar la rafala de 33m/s.
Ulterior eveimentului din ianuarie-februarie 2012, s-a constatat ca rostul dintre dalele de coronament ale digului de larg al Portului Constanta s-a marit pe anumite zone in urma furtunii si a continuat sa se deschida pe unele dintre aceste zone.
Apare astfel necesitatea realizarii de masuratori pe zonele pe care au aparut rosturi in dala de coronament cu o posibila evolutie periculoasa pentru stabilitatea digului si conform legislatiei in vigoare, aceasta activitate trebuie facuta in baza unui proiect tehnic de urmarire speciala, stabilindu-se daca exista deplasari sau rotiri ale dalei de coronament si implicit ale nucleului digului, fapt ce ar putea provoca prabusirea zonala a digului.

Cod CPV principal: 71242000-6 Pregatire de proiecte si proiectare, estimare a costurilor (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: 71315400-3 Servicii de inspectare si verificare a constructiilor (Rev. 2)

Valoare totala estimata: 164.500 RON (fara TVA)

Descrierea achizitiei publice
Avand in vedere cele mentionate, vechimea si starea actuala a digurilor de adapostire, proiectul de urmarire va fi intocmit cu respectarea Legii 10/1995 si a Normativului P130-1999, fiind structurat dupa cum urmeaza:
A. Urmarirea curenta pentru toate digurile de adapostire mentionate:
1. Portul Constanta: Digul de adapostire (digul de Nord) a zonei de Nord a Portului Constanta
2. Portul Midia: Digul de Sud, Digul de larg
3. Portul Mangalia
4. Portul Tomis.
B. Masuratori suplimentare asupra Digului de Larg a Portului Constanta (intre Farul Alb si capul vechi al digului), pentru zonele cele mai afectate de furtuna din februarie 2012.

Criterii de atribuire: pretul cel mai scazut
Tipul procedurii: procedura simplificata

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 27.01.2020, ora 15:00
Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: romana
Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta: Oferta trebuie sa fie valabila pana la 27.07.2020; durata in luni - 6

Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.01.2020
Ora locala: 15:00
Locul: in SEAP
Cabluri electrice
Loc desfasurare achizitie: S.I.C.A.P.Persoana de contact: Ifimov Otilia, Departamentul Achizitii Publice
Data limita de depunere a ofertelor:
Miercuri, 22 ianuarie 2020, 15:00
Telefon contact: 0241-601394
Data limita de evaluare a ofertelor:
Miercuri, 22 iulie 2020, 15:00
E-mail contact: achizitii@constantza-port.ro
Cod achizitie: 31300000-9
Anunt de participare SCN1060885/23.12.2019

Denumire contract: Cabluri electrice

Tip contract: Furnizare/cumparare
Descrierea succinta: Produsele care fac obiectul achizitiei sunt detaliate in Centralizator produse, care se constituie in Anexa 1 la la Caietul de sarcini.
Termenul limita pentru publicarea raspunsului/raspunsurilor consolidat/consolidate la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici: 3 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
Termenul limita pana la care se pot solicita clarificari de catre operatorii economici interesati de accesul la procedura de atribuire: 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Cod CPV: 31300000-9 Sarma si cabluri izolate (Rev.2)

Valoare totala estimata: 264.150 RON (fara TVA)

Descrierea achizitiei publice
Valoare estimata fara TVA: 264.150 RON (exclusiv TVA)
Sau intervalul: intre 53.400 lei si 210.750 lei
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent care se anticipeaza ce va fi atribuit pe durata acordului cadru: 210.750 lei (exclusiv TVA);
Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent care se anticipeaza ce va fi atribuit pe durata acordului cadru: 53.400 lei (exclusiv TVA);
Calendar estimativ (frecventa si valoarea contractelor care urmeaza sa fi atribuite): bianuale.

Criterii de atribuire: pretul cel mai scazut
Tipul procedurii: procedura simplificata

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 22.01.2020, ora 15:00
Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: romana
Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta: Oferta trebuie sa fie valabila pana la 22.07.2020; durata in luni - 6

Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.01.2020
Ora locala: 15:00
Locul: in SEAP
Electropompe submersibile statii de pompare ape uzate si electropompe submersibile statii tratare ape uzate - 14 buc.
Loc desfasurare achizitie: S.I.C.A.P.Persoana de contact: Ifimov Otilia, Departamentul Achizitii Publice
Data limita de depunere a ofertelor:
Miercuri, 22 ianuarie 2020, 15:00
Telefon contact: 0241-601394
Data limita de evaluare a ofertelor:
Miercuri, 22 iulie 2020, 15:00
E-mail contact: achizitii@constantza-port.ro
Cod achizitie: 42122220-8
Anunt de participare SCN1059939/05.12.2019

Denumire contract: Electropompe submersibile statii de pompare ape uzate si electropompe submersibile statii tratare ape uzate - 14 buc.

Tip contract: Furnizare/Cumparare
Descrierea succinta: Obiectul achizitiei il reprezinta furnizarea de:
- LOT I - Electropompe submersibile Statii Pompare Ape Uzate - 9 buc.
- LOT II - Electropompe submersibile Statii Tratare Ape Uzate - 5 buc.

Total valoare estimata Electropompe submersibile Statii Pompare Ape Uzate si Electropompe submersibile Statii Tratare Ape Uzate - 249.000 lei (fara TVA):
Lot I 129.000 lei
Lot II 120.000 lei

Termenul limita pana la care operatorul economic interest are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 5 zile inainte de data de depunere a ofertelor.
In masura in care solicitarile de clarificari au fost adresate in termenul precizat, entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare pana in a 3-a zi dinainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.

CPV: 42122220-8 Pompe de ape reziduale (Rev.2)
Valoare totala estimata: 249.000 RON (fara TVA)
Criterii de atribuire: pretul cel mai scazut
Tipul procedurii: procedura simplificata

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 22.01.2020, ora 15:00
Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: romana
Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta: Oferta trebuie sa fie valabila pana la 22.07.2020; durata in luni - 6

Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.01.2020
Ora locala: 15:00
Locul: in SEAP
Expertiza tehnica - Reparatie rezervor 500 mc Gospodarie apa Dana Militara
Loc desfasurare achizitie: S.I.C.A.P.Persoana de contact: Ifimov Otilia, Departamentul Achizitii Publice
Data limita de depunere a ofertelor:
Marti, 21 ianuarie 2020, 15:00
Telefon contact: 0241-601394
Data limita de evaluare a ofertelor:
Marti, 21 iulie 2020, 15:00
E-mail contact: achizitii@constantza-port.ro
Cod achizitie: 71319000-7
Anunt de participare SCN1059997/06.12.2019

Denumire contract: Expertiza tehnica - Reparatie rezervor 500 mc Gospodarie apa Dana Militara

Tip contract: Servicii/Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Descrierea succinta: Expertiza tehnica - Reparatie rezervor 500 mc Gospodarie apa Dana Militara
Termenul in care entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este a 3-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
Termenul limita pana la care ofertantul poate sa adreseze solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. La solicitarile adresate dupa acest termen entitatea contractanta nu va raspunde.

CPV: 71319000-7 Servicii de expertiza (Rev.2)
Valoare totala estimata: 15.000 RON (fara TVA)

Descrierea achizitiei publice: Scopul expertizei tehnice:
- Stabilirea starii tehnice actuale a constructiei din punct de vedere al sigurantei in exploatare si masurile care sunt necesare pentru asigurarea rezistentei si stabilitatii conform Normativului P100 actualizat si altor norme si normative care reglementeaza exigentele de calitate in constructii;
- Determinarea gradului de uzura al componentelor principale ale obiectivului;
- Estimarea valorica a posibilelor masuri (solutii tehnice) de interventie;
- Justificarea propunerilor de interventie.

Criterii de atribuire: pretul cel mai scazut
Tipul procedurii: procedura simplificata

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 21.01.2020, ora 15:00
Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: romana
Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta: Oferta trebuie sa fie valabila pana la 21.07.2020; durata in luni - 6

Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.01.2020
Ora locala: 15:00
Locul: in SEAP
Serviciul de urmarire a comportarii in timp a digului Prelungire Dig de Larg
Loc desfasurare achizitie: S.I.C.A.P.Persoana de contact: Ifimov Otilia, Departamentul Achizitii Publice
Data limita de depunere a ofertelor:
Marti, 21 ianuarie 2020, 15:00
Telefon contact: 0241-601394
Data limita de evaluare a ofertelor:
Marti, 21 iulie 2020, 15:00
E-mail contact: achizitii@constantza-port.ro
Cod achizitie: 71500000-3
Anunt de participare SCN1059909/05.12.2019

Denumire contract: Serviciul de urmarire a comportarii in timp a digului Prelungire Dig de Larg

Tip contract: Servicii/Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Descrierea succinta: Obiectul achizitiei consta in achizitionarea Serviciului de urmarire a comportarii in timp a digului Prelungire Dig de Larg.
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6.
Termenul in care entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este a 4-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

Cod CPV principal: 71500000-3 Servicii privind constructiile (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: 98363000-5 Servicii de scufundare (Rev. 2)

Valoare totala estimata: 369.500 RON (fara TVA)

Descrierea achizitiei publice: Urmarirea comportarii in timp a digului Prelungire Dig de Larg, pe o lungime a digului de 1050 ml.

Criterii de atribuire: pretul cel mai scazut.
Tipul procedurii: procedura simplificata

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 21.01.2020, ora 15:00
Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: romana
Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta: Oferta trebuie sa fie valabila pana la 21.07.2020; durata in luni - 6

Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.01.2020
Ora locala: 15:00
Locul: in SEAP
Contract sectorial servicii: Verificarea si intretinerea liniei de contact pt liniile CF electrificate proprietate CN APM din statiile CFR Constanta Ferry-Boat (Lot 1) si CFR Constanta Zona C (Lot 2)
Loc desfasurare achizitie: S.I.C.A.P.Persoana de contact: Ifimov Otilia, Departamentul Achizitii Publice
Data limita de depunere a ofertelor:
Luni, 20 ianuarie 2020, 15:00
Telefon contact: 0241-601394
Data limita de evaluare a ofertelor:
Luni, 20 iulie 2020, 15:00
E-mail contact: achizitii@constantza-port.ro
Cod achizitie: 50225000-8
Anunt de participare SCN1059971/06.12.2019

Denumire contract: Contract sectorial de servicii:
Verificarea si intretinerea liniei de contact pentru liniile CF electrificate proprietate CN APM SA din statia CFR Constanta Ferry-Boat - Lot 1
Verificarea si intretinerea liniei de contact pentru liniile CF electrificate proprietate CN APM SA din statia CFR Constanta Zona C - Lot 2


Tip contract: Servicii/Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Descrierea succinta: Pentru asigurarea conditiilor tehnice minime de exploatare a instalatiilor de electrificare si evitarea sistarii alimentarii cu energie electrica (cu implicatii asupra traficului feroviar), este necesar ca periodic sa fie executate lucrari de verificare si intretinere conform reglementarilor CFR. Intrucat CN APM SA Constanta nu are personal angajat si autorizat pentru interventii la linia de contact si la instalatiile de energoalimentare, este necesara incheierea unui/unor contract(e) cu o societate de profil agrementata si autorizata AFER.
Prestatorul va realiza servicii de intretinere la instalatiile de electrificare, respectiv linia de contact (LC) si instalatii de energoalimentare (EA).
Avand in vedere cele prezentate, CN APM SA Constanta, prin Directia Tehnica si Serviciul Patrimoniu, propune achizitionarea unor servicii conforme cu obiectul achizitiei, in valoare totala estimata de 245.111 lei (fara TVA), din care:
- suma de 138.040 lei (fara TVA) pentru Lot 1
- suma de 107.071 lei (fara TVA) pentru Lot 2.
Termenul in care entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este a 3-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
Termenul limita pana la care ofertantul poate sa adreseze solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. La solicitarile adresate dupa acest termen entitatea contractanta nu va raspunde.

CPV: 50225000-8 Servicii de intretinere a liniilor de cai ferate (Rev.2)
Valoare totala estimata: 245.111 RON (fara TVA)
Criterii de atribuire: pretul cel mai scazut
Tipul procedurii: procedura simplificata

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 20.01.2020, ora 15:00
Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: romana
Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta: Oferta trebuie sa fie valabila pana la 20.07.2020; durata in luni - 6

Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.01.2020
Ora locala: 15:00
Locul: in SEAP
Analize de laborator - Apa Uzata
Loc desfasurare achizitie: S.I.C.A.P.Persoana de contact: Ifimov Otilia, Departamentul Achizitii Publice
Data limita de depunere a ofertelor:
Miercuri, 15 ianuarie 2020, 15:00
Telefon contact: 0241-601394
Data limita de evaluare a ofertelor:
Miercuri, 15 iulie 2020, 15:00
E-mail contact: achizitii@constantza-port.ro
Cod achizitie: 71900000-7
Anunt de participare SCN1060835/23.12.2019

Denumire contract: Analize de laborator - Apa Uzata

Tip contract: Servicii/Servicii in afara celor curpinse in Anexa II
Descrierea succinta: Termenul in care entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este a 3-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
Termenul-limita pana la care ofertantul poate sa adreseze solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. La solicitarile adresate dupa acest termen entitatea contractanta nu va raspunde.

Cod CPV: 71900000-7 Servicii de laborator (Rev.2)
Valoare totala estimata: 20.000 RON (fara TVA)

Descrierea achizitiei publice
Conform prevederilor Ordinului nr. 1725/2010 si a Autorizatiei de Gospodarire a Apelor referitoare la realizarea lunara/semestriala/anuala a monitorizarilor la evacuare a indicatorilor de calitate din autorizatie, sunt necesare a se efectua analize apa uzata acreditate cu un laborator acreditat RENAR si autorizat.
Criterii de atribuire: pretul cel mai scazut
Tipul procedurii: procedura simplificata

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 15.01.2020, ora 15:00
Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: romana
Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta: Oferta trebuie sa fie valabila pana la 15.07.2020; durata in luni - 6

Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.01.2020
Ora locala: 15:00
Locul: in SEAP
Autoutilitare 5 locuri - 5 buc.
Loc desfasurare achizitie: S.I.C.A.P.Persoana de contact: Ifimov Otilia, Departamentul Achizitii Publice
Data limita de depunere a ofertelor:
Miercuri, 15 ianuarie 2020, 15:00
Telefon contact: 0241-601394
Data limita de evaluare a ofertelor:
Vineri, 15 mai 2020, 15:00
E-mail contact: achizitii@constantza-port.ro
Cod achizitie: 34100000-8
Anunt de participare SCN1060036/09.12.2019

Denumire contract: Autoutilitare 5 locuri - 5 buc.

Tip contract: Furnizare/Cumparare
Descrierea succinta: Obiectul contractului consta in furnizarea produselor: Autoutilitare 5 locuri - 5 buc., necesare pentru asigurarea desfasurarii in conditii normale a activitatii compartimentelor functionale, care lucreaza in regim de tura.
Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare cu cel putin 3 zile inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.
Ofertantii pot solicita clarificari cel tarziu cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor.
La clarificarile transmise dupa aceasta data entitatea contractanta nu va raspunde.

CPV: 34100000-8 Autovehicule (Rev.2)

Valoare totala estimata: 400.000 RON (fara TVA)

Descrierea achizitiei publice
Se vor achizitiona Autoutilitare 5 locuri conform specificatiei tehnice din cadrul caietului de sarcini nr. 47773/29.11.2019.

Criterii de atribuire: pretul cel mai scazut
Tipul procedurii: procedura simplificata

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 15.01.2020, ora 15:00
Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: romana
Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta: Oferta trebuie sa fie valabila pana la 15.05.2020; durata in luni - 4

Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.01.2020
Ora locala: 15:00
Locul: in SEAP
Imprimante
Loc desfasurare achizitie: S.I.C.A.P.Persoana de contact: Ifimov Otilia, Departamentul Achizitii Publice
Data limita de depunere a ofertelor:
Miercuri, 15 ianuarie 2020, 15:00
Telefon contact: 0241-601394
Data limita de evaluare a ofertelor:
Miercuri, 15 iulie 2020, 15:00
E-mail contact: achizitii@constantza-port.ro
Cod achizitie: 30232110-8
Anunt de participare SCN1060071/09.12.2019

Denumire contract: Imprimante

Tip contract: Furnizare/Cumparare
Descrierea succinta: Obiectul prezentei proceduri este achizitionarea Imprimantelor.
Produsele care fac obiectul achizitiei sunt detaliate in Caietul de sarcini si in Fisele tehnice aferente acestuia.
Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare cu cel putin 3 zile inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.
Ofertantii pot solicita clarificari cel tarziu cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor.
La clarificarile transmise dupa aceasta data entitatea contractanta nu va raspunde.

Cod CPV principal: 30232110-8 Imprimante laser (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: 30232000-4 Echipament periferic (Rev. 2)

Valoare totala estimata: 154.300 RON (fara TVA)

Descrierea achizitiei publice
Produsele care fac obiectul achizitiei sunt detaliate in Caietul de Sarcini si in Fisele tehnice aferente acestuia.

Criterii de atribuire: pretul cel mai scazut
Tipul procedurii: procedura simplificata

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 15.01.2020, ora 15:00
Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: romana
Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta: Oferta trebuie sa fie valabila pana la 15.07.2020; durata in luni - 6

Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.01.2020
Ora locala: 15:00
Locul: in SEAP
Motorina Euro Diesel in regim de scutire de la plata accizei
Loc desfasurare achizitie: S.I.C.A.P.Persoana de contact: Ifimov Otilia, Departamentul Achizitii Publice
Data limita de depunere a ofertelor:
Luni, 13 ianuarie 2020, 15:00
Telefon contact: 0241-601394
Data limita de evaluare a ofertelor:
Luni, 13 aprilie 2020, 15:00
E-mail contact: achizitii@constantza-port.ro
Cod achizitie: 09134220-5
Anunt de participare SCN1059993/06.12.2019

Denumire contract: Motorina Euro Diesel in regim de scutire de la plata accizei

Tip contract: Furnizare/Cumparare
Descrierea succinta: Furnizare motorina euro diesel pentru navele din dotarea companiei, in regim de scutire de la plata accizei, cu asigurarea transportului la sediul beneficiarului (Incinta Port Constanta).
Termenul in care entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este a 3-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
Termenul limita pana la care ofertantul poate sa adreseze solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. La solicitarile adresate dupa acest termen entitatea contractanta nu va raspunde.

CPV: 09134220-5 Motorina (EN 590) (Rev.2)
Valoare totala estimata: 665.000 RON (fara TVA)

Descrierea achizitiei publice: Cantitatea solicitata: 200.000 litri motorina Euro Diesel
Livrarile se vor face in transe, conform graficului din caietul de sarcini.

Criterii de atribuire: pretul cel mai scazut
Tipul procedurii: procedura simplificata

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 13.01.2020, ora 15:00
Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: romana
Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta: Oferta trebuie sa fie valabila pana la 13.04.2020; durata in luni - 3

Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 13.01.2020
Ora locala: 15:00
Locul: in SEAP
Service post garantie - pentru Instalatie Statie de inspectie containere/vehicule cu raze X - THSCAN MB 1215F
Loc desfasurare achizitie: S.I.C.A.P.Persoana de contact: Ifimov Otilia, Departamentul Achizitii Publice
Data limita de depunere a ofertelor:
Vineri, 10 ianuarie 2020, 15:00
Telefon contact: 0241-601394
Data limita de evaluare a ofertelor:
Vineri, 10 iulie 2020, 15:00
E-mail contact: achizitii@constantza-port.ro
Cod achizitie: 50413000-3
Anunt de participare SCN1060547/18.12.2019

Denumire contract: Service post garantie - pentru Instalatie Statie de inspectie containere/vehicule cu raze X - THSCAN MB 1215F

Tip contract: Servicii/Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Descriere succinta: Obiectul achzitiei consta in servicii de Service post garantie - pentru Instalatie Statie de inspectie containere/vehicule cu raze X - THSCAN MB 1215F, pentru controlul containerelor si camioanelor. Instalatia permite autoritatilor vamale si politiei de frontiera depistarea marfurilor de contrabanda, a traficului ilicit, si reprezinta un mijloc foarte eficient in depistarea elementelor specifice utilizate in actiunile teroriste care se pot infiltra prin transcontainerele tranzitate prin Portul Constanta.
Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 4-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 6.
Cod CPV: 50413000-3 Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de control (Rev.2)

Valoare totala estimata: 195.500 RON (fara TVA)
Criterii de atribuire: pretul cel mai scazut.
Tipul procedurii: procedura simplificata

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 10.01.2020, ora 15:00
Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: romana
Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta: Oferta trebuie sa fie valabila pana la 10.07.2020; durata in luni - 6

Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.01.2020
Ora locala: 15:00
Locul: in SEAP
Lot 1 Studii fezabilitate Drum ocolitor poarta 2 p. Midia - Drum latura vest a bazinului danelor 1-8 port Midia
Lot 2 Studiu fezabilitate Drum+parcare zona cheu fluvio-maritim Port Constanta
Loc desfasurare achizitie: S.I.C.A.P.Persoana de contact: Ifimov Otilia, Departamentul Achizitii Publice
Data limita de depunere a ofertelor:
Joi, 12 decembrie 2019, 15:00
Telefon contact: 0241-601394
Data limita de evaluare a ofertelor:
Vineri, 12 iunie 2020, 15:00
E-mail contact: achizitii@constantza-port.ro
Cod achizitie: 71241000-9
Anunt de participare SCN1059567/29.11.2019

Denumire contract:
Lot 1 Studii de fezabilitate Drum ocolitor poarta nr. 2 port Midia - Drum pe latura de vest a bazinului danelor 1-8 port Midia
Lot 2 Studiu de fezabilitate Drum + parcare zona cheu fluvio-maritim Port Constanta


Tip contract: Servicii/Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Descriere succinta: Termenul in care entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este a 3-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
Termenul-limita pana la care ofertantul poate sa adreseze solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. La solicitarile adresate dupa acest termen, entitatea contractanta nu va raspunde.
Cod CPV: 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)

Valoare totala estimata: 333.890 RON (fara TVA)

Descriere:
1. Lot 1 Studii de fezabilitate: Drum ocolitor poarta nr. 2 port Midia - Drum pe latura de vest a bazinului danelor 1-8 port Midia
Criterii de atribuire: pretul cel mai scazut.
Valoarea estimata: 70.340 RON (fara TVA)

2. Lot 2 Studiu de fezabilitate Drum + parcare zona cheu fluvio-maritim Port Constanta
Criterii de atribuire: pretul cel mai scazut.
Valoarea estimata: 263.550 RON (fara TVA)

Tipul procedurii: procedura simplificata

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 12.12.2019, ora 15:00
Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: romana
Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta: Oferta trebuie sa fie valabila pana la 12.06.2020; durata in luni - 6

Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.12.2019
Ora locala: 15:00
Locul: in SEAP
Drum Poarta 7 - Poarta 9, imbracaminte cu asfalt - expertiza si proiectare
Loc desfasurare achizitie: S.I.C.A.P.Persoana de contact: Ifimov Otilia, Departamentul Achizitii Publice
Data limita de depunere a ofertelor:
Marti, 10 decembrie 2019, 15:00
Telefon contact: 0241-601394
Data limita de evaluare a ofertelor:
Miercuri, 10 iunie 2020, 15:00
E-mail contact: achizitii@constantza-port.ro
Cod achizitie: 71319000-7
Anunt de participare SCN1059402/27.11.2019

Denumire contract: Drum Poarta 7 - Poarta 9, imbracaminte cu asfalt - expertiza si proiectare

Tip contract: Servicii/Servicii in afara celor curpinse in Anexa II
Descrierea succinta: Drum Poarta 7 - Poarta 9, imbracaminte cu asfalt - expertiza si proiectare
Valoarea totala estimata: 89.739 lei fara TVA, din care:
Valoarea estimata pentru intocmirea raportului de expertiza tehnica: 12.820 lei
Valoarea estimata pentru intocmire PT+DTAC+DE+documentatii avize racorduri: 76.919 lei
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6.
Termenul in care entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este a 4-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

Cod CPV principal: 71319000-7 Servicii de expertiza (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: 71322500-6 Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev. 2)

Valoare totala estimata: 89.739 RON (fara TVA)

Descrierea achizitiei publice: Conform caiet de sarcini
Durata: 4 luni (in aceasta perioada nu este inclus si timpul necesar obtinerii CU, a tuturor avizelor, acordurilor solicitate prin acesta, precum si a A.C. sau alte avize).

Criterii de atribuire: pretul cel mai scazut.
Tipul procedurii: procedura simplificata

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 10.12.2019, ora 15:00
Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: romana
Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta: Oferta trebuie sa fie valabila pana la 10.06.2020; durata in luni - 6

Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.12.2019
Ora locala: 15:00
Locul: in SEAP
Instalatie de detectie, semnalizare si alarmare in caz de incendiu Cladire Gara Maritima
Loc desfasurare achizitie: S.I.C.A.P.Persoana de contact: Ifimov Otilia, Departamentul Achizitii Publice
Data limita de depunere a ofertelor:
Luni, 09 decembrie 2019, 15:00
Telefon contact: 0241-601394
Data limita de evaluare a ofertelor:
Marti, 09 iunie 2020, 15:00
E-mail contact: achizitii@constantza-port.ro
Cod achizitie: 45312100-8
Anunt de participare SCN1058985/21.11.2019

Denumire contract: Instalatie de detectie, semnalizare si alarmare in caz de incendiu Cladire Gara Maritima

Tip contract: Lucrari/Proiectare si executare
Descrierea succinta: Realizarea lucrarilor pentru Instalatie de detectie, semnalizare si alarmare in caz de incendiu Cladire Gara Maritima.
Valoarea totala estimata: 100.000 lei fara TVA, din care proiectare: 5.000 lei, executie lucrari: 95.000 lei
Termenul in care entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este a 3-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
Termenul-limita pana la care ofertantul poate sa adreseze solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. La solicitarile adresate dupa acest termen, entitatea contractanta nu va raspunde.

Cod CPV: 45312100-8 Lucrari de instalare de sisteme de alarma impotriva incendiilor (Rev.2)

Valoare totala estimata: 100.000 RON (fara TVA)

Descrierea achizitiei publice: Sediul CN APM SA Constanta se afla pe lista cladirilor considerate monumente istorice. Cladirea in cauza este echipata cu un sistem de semnalizare si detectie incendii, insa instalatia se afla intr-un stadiu avansat de uzura (moral si fizic) si chiar mai mult, componentele respectivei instalatii nu se mai afla pe linia de fabricatie, in felul acesta nemaifiind posibila achizitia pieselor de schimb.
Panoul de comanda al centralei, montata in cabina de paza nord este defect, iar comenzile sunt transmise prin intermediul modulului de afisare si operare montat in cabina paza sud si in plus, doi dintre detectori deja necesita inlocuire.
Pentru diminuarea riscului de incendiu, cresterea gradului de securitate la incendiu si conformarea la prevederile Normativului P118/3-2015 privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a III-a - instalatii de detectare, semnalizare si avertizare, se impune echiparea constructiei cu o noua instalatie automata de detectie, semnalizare si alarmare in caz de incendiu, sens in care este necesara realizarea achizitiei Instalatie de detectie, semnalizare si alarmare in caz de incendiu Cladire Gara Maritima.

Criterii de atribuire: pretul cel mai scazut.
Tipul procedurii: procedura simplificata

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 09.12.2019, ora 15:00
Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: romana
Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta: Oferta trebuie sa fie valabila pana la 09.06.2020; durata in luni - 6

Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.12.2019
Ora locala: 15:00
Locul: in SEAP
RK pasaje de trecere la nivel cu liniile de cf racord 1D si 2D (proiectare + executie)
Loc desfasurare achizitie: S.I.C.A.P.Persoana de contact: Ifimov Otilia, Departamentul Achizitii Publice
Data limita de depunere a ofertelor:
Marti, 03 decembrie 2019, 15:00
Telefon contact: 0241-601394
Data limita de evaluare a ofertelor:
Miercuri, 03 iunie 2020, 16:00
E-mail contact: achizitii@constantza-port.ro
Cod achizitie: 45234100-7
Anunt de participare SCN1058559/15.11.2019

Denumire contract: RK pasaje de trecere la nivel cu liniile de cf racord 1D si 2D (proiectare + executie)

Tip contract: Lucrari/Proiectare si executare
Descrierea succinta: Valoarea totala estimata: 256.000 lei fara TVA, din care partea de proiectare reprezinta 3%, adica 7.680 lei, iar partea de executie reprezinta 97%, adica 248.320 lei.
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6.
Termenul in care entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este a 4-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

Cod CPV principal: 45234100-7 Lucrari de constructii de cai ferate (Rev.2)
Cod CPV suplimentar: 71322500-6 Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)

Valoare totala estimata: 256.000 RON (fara TVA)

Descrierea achizitiei publiceCN APM SA Constanta detine in proprietate dispozitivul feroviar amplasat pe Mol I Sud.
In cadrul acestui dispozitiv pe liniile de racord ce dau acces in Danele 108-113, la intrarea in Terminalul Schenker Logistics Romania SA - Sucursala Mol I Constanta Sud sunt amplasate 2 (doua) treceri la nivel cu calea ferata, respectiv 1D si 2D.
Conform normativelor CFR (Instructia 300 si 314), pentru defectele constatate se impune realizarea unor reparatii capitale la cele 2 pasaje, respectiv inlocuirea tuturor traverselor defecte, a sinei, a materialului marunt de prindere si a dalelor din beton.

Criterii de atribuire: pretul cel mai scazut.
Tipul procedurii: procedura simplificata

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 03.12.2019, ora 15:00
Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: romana
Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta: Oferta trebuie sa fie valabila pana la 03.06.2020; durata in luni - 6

Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.12.2019
Ora locala: 15:00
Locul: in SEAP
Expertiza tehnica - Reparatie rezervor 500 mc Gospodarie apa Dana Militara
Loc desfasurare achizitie: S.I.C.A.P.Persoana de contact: Ifimov Otilia, Departamentul Achizitii Publice
Data limita de depunere a ofertelor:
Joi, 28 noiembrie 2019, 15:00
Telefon contact: 0241-601394
Data limita de evaluare a ofertelor:
Joi, 28 mai 2020, 16:00
E-mail contact: achizitii@constantza-port.ro
Cod achizitie: 71319000-7
Anunt de participare SCN1058678/18.11.2019

Denumire contract: Expertiza tehnica - Reparatie rezervor 500 mc Gospodarie apa Dana Militara

Tip contract: Servicii/Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Descrierea succinta: Termenul in care entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este a 3-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
Termenul-limita pana la care ofertantul poate sa adreseze solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. La solicitarile adresate dupa acest termen, entitatea contractanta nu va raspunde.

Cod CPV: 71319000-7 Servicii de expertiza (Rev.2)

Valoare totala estimata: 15.000 RON (fara TVA)

Descrierea achizitiei publice: Scopul expertizei tehnice:
- Stabilirea starii tehnice actuale a constructiei din punct de vedere al sigurantei in exploatare si masurile care sunt necesare pentru asigurarea rezistentei si stabilitatii conform Normativului P100 actualizat si altor norme si normative care reglementeaza exigentele de calitate in constructii;
- Determinarea gradului de uzura al componentelor principale ale obiectivului;
- Estimarea valorica a posibilelor masuri (solutii tehnice) de interventie;
- Justificarea propunerilor de interventie.

Criterii de atribuire: pretul cel mai scazut.
Tipul procedurii: procedura simplificata

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 28.11.2019, ora 15:00
Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: romana
Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta: Oferta trebuie sa fie valabila pana la 28.05.2020; durata in luni - 6

Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.11.2019
Ora locala: 15:00
Locul: in SEAP
PT+CS+DDE - Modernizare retele alimentare cu apa - Lot 1, PT+CS+DDE+Reabilitare aductiune apa RAJA - 2x250 mm, in zona supratraversare CF Port Vechi - Lot 2
Loc desfasurare achizitie: S.I.C.A.P.Persoana de contact: Ifimov Otilia, Departamentul Achizitii Publice
Data limita de depunere a ofertelor:
Luni, 25 noiembrie 2019, 15:00
Telefon contact: 0241-601394
Data limita de evaluare a ofertelor:
Luni, 25 mai 2020, 16:00
E-mail contact: achizitii@constantza-port.ro
Cod achizitie: 71322200-3
Anunt de participare SCN1058325/13.11.2019

Denumire contract: PT+CS+DDE - Modernizare retele alimentare cu apa - Lot 1, PT+CS+DDE+Reabilitare aductiune apa RAJA - 2x250 mm, in zona supratraversare CF Port Vechi - Lot 2

Tip contract: Servicii/Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Descrierea succinta: Lot 1: PT+CS+DDE - Modernizare retele alimentare cu apa
Lot 2: PT+CS+DDE+Reabilitare aductiune apa RAJA - 2x250 mm, in zona supratraversare CF Port Vechi
Termenul in care entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este a 3-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
Termenul-limita pana la care ofertantul poate sa adreseze solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. La solicitarile adresate dupa acest termen, entitatea contractanta nu va raspunde.

CPV: 71322200-3 Servicii de proiectare a conductelor(Rev.2)

Valoare totala estimata: 220.000 RON (fara TVA)

Contactul este impartit in loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru: toate loturile
Descrierea achizitiei publice
1. Lot 1: PT+CS+DDE - Modernizare retele alimentare cu apa
Lucrarile si implicit Proiectul tehnic sunt necesare Compartimentului Apa-Canal si Statii Tratare pentru realizarea strategiei de modernizare a sistemului de alimentare cu apa potabila in zona Portului Constanta Nord. Retelele de alimentare cu apa din zona Port Vechi au o vechime considerabila, unele dintre acestea de peste 50 de ani, fiind realizate din fonta sau otel. Conductele prezinta dese avarii, conducand la pierderi substantiale de apa si nu prezinta siguranta in functionare.
Criterii de atribuire: pretul cel mai scazut.
Valoarea estimata: 190.000 RON

2. Lot 2: PT+CS+DDE+Reabilitare aductiune apa RAJA - 2x250 mm, in zona supratraversare CF Port Vechi
Lucrarile si implicit Proiectul tehnic sunt necesare Compartimentului Apa-Canal si Statii Tratare pentru realizarea strategiei de modernizare a sistemului de alimentare cu apa potabila in tot Portul Constanta. Conducta de aductiune apa 2x250 mm prezinta dese avarii, conducand la pierderi substantiale de apa si nu prezinta siguranta in functionare.
Criterii de atribuire: pretul cel mai scazut.
Valoarea estimata: 30.000 RON

Tipul procedurii: procedura simplificata

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 25.11.2019, ora 15:00
Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: romana
Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta: Oferta trebuie sa fie valabila pana la 25.05.2020; durata in luni - 6

Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.11.2019
Ora locala: 15:00
Locul: in SEAP
Servicii de mentenanta echipamente instalatii de centralizare hibrid (Siemens si CED) in statia CF Constanta Port Zona C
Loc desfasurare achizitie: S.I.C.A.P.Persoana de contact: Ifimov Otilia, Departamentul Achizitii Publice
Data limita de depunere a ofertelor:
Marti, 19 noiembrie 2019, 15:00
Telefon contact: 0241-601394
Data limita de evaluare a ofertelor:
Marti, 19 mai 2020, 16:00
E-mail contact: achizitii@constantza-port.ro
Cod achizitie: 50220000-3
Anunt de participare SCN1057667/05.11.2019

Denumire contract: Servicii de mentenanta echipamente instalatii de centralizare hibrid (Siemens si CED) in statia CF Constanta Port Zona C

Tip contract: Servicii/Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Descrierea succinta: Caietul de sarcini a fost intocmit pentru prestarea unor servicii de mentenanta a instalatiei de centralizare hibrid din statia de cale ferata Constanta Port Zona C pentru toate elementele instalatiei descrise la punctul 5.1. al respectivului document.
Serviciile prezentate vor respecta tehnologia de executie impusa de instructiile C.F.R. si normativele in vigoare, iar costul serviciilor va fi in lei per unitatea de masura impusa.
Termenul in care entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este a 3-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
Termenul limita pana la care ofertantul poate sa adreseze solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. La solicitarile adresate dupa acest termen entitatea contractanta nu va raspunde.

CPV: 50220000-3 Servicii de reparare si de intretinere si servicii conexe pentru transportul feroviar si pentru alte echipamente (Rev.2)
Valoare totala estimata: 423.000 RON (fara TVA)
Criterii de atribuire: pretul cel mai scazut
Tipul procedurii: procedura simplificata

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 19.11.2019, ora 15:00
Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: romana
Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta: Oferta trebuie sa fie valabila pana la 19.05.2020; durata in luni - 6

Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.11.2019
Ora locala: 15:00
Locul: in SEAP
Verificare si intretinere sisteme electronice de securitate si detectie la incendii - cladiri CN APM SA
Loc desfasurare achizitie: S.I.C.A.P.Persoana de contact: Ifimov Otilia, Departamentul Achizitii Publice
Data limita de depunere a ofertelor:
Luni, 18 noiembrie 2019, 15:00
Telefon contact: 0241-601394
Data limita de evaluare a ofertelor:
Luni, 18 mai 2020, 16:00
E-mail contact: achizitii@constantza-port.ro
Cod achizitie: 50413200-5
Anunt de participare SCN1057576/04.11.2019

Denumire contract: Verificare si intretinere sisteme electronice de securitate si detectie la incendii - cladiri CN APM SA

Tip contract: Servicii/Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Descrierea succinta: Mijloacele tehnice destinate apararii impotriva incendiilor si sistemele de securitate trebuie verificate si intretinute permanent in stare de functionare prin intermediul unei firme autorizate.
CN APM SA Constanta propune achizitionarea unor servicii de verificare si intretinere a sistemelor electronice de securitate si detectie la incendii la cladirile CN APM SA.
Termenul in care entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este a 3-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
Termenul limita pana la care ofertantul poate sa adreseze solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. La solicitarile adresate dupa acest termen entitatea contractanta nu va raspunde.

CPV: 50413200-5 Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)
Valoare totala estimata: 80.000 RON (fara TVA)
Criterii de atribuire: pretul cel mai scazut
Tipul procedurii: procedura simplificata

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 18.11.2019, ora 15:00
Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: romana
Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta: Oferta trebuie sa fie valabila pana la 18.05.2020; durata in luni - 6

Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.11.2019
Ora locala: 15:00
Locul: in SEAP
Servicii de intretinere linii CF si aparate de cale in portul Constanta
Loc desfasurare achizitie: S.I.C.A.P.Persoana de contact: Ifimov Otilia, Departamentul Achizitii Publice
Data limita de depunere a ofertelor:
Vineri, 15 noiembrie 2019, 15:00
Telefon contact: 0241-601394
Data limita de evaluare a ofertelor:
Vineri, 15 mai 2020, 16:00
E-mail contact: achizitii@constantza-port.ro
Cod achizitie: 50225000-8
Anunt de participare simplificat SCN1057514/04.11.2019

Denumire contract: Servicii de intretinere linii CF si aparate de cale in portul Constanta

Tip contract: Servicii/servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Descrierea succinta: Servicii de intretinere linii CF si aparate de cale in portul Constanta
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6.
Termenul in care entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este a 4-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

CPV: 50225000-8 Servicii de intretinere a liniilor de cai ferate (Rev.2)
Valoare totala estimata: 741.152 RON (fara TVA)

Criterii de atribuire: pretul cel mai scazut
Tipul procedurii: procedura simplificata

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 15.11.2019, ora 15:00
Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: romana
Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta: Oferta trebuie sa fie valabila pana la 15.05.2020; durata in luni - 6

Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.11.2019
Ora locala: 15:00
Locul: in SEAP
Reparatii planificate la sistemul de semnalizare maritima
Loc desfasurare achizitie: S.I.C.A.P.Persoana de contact: Ifimov Otilia, Departamentul Achizitii Publice
Data limita de depunere a ofertelor:
Luni, 11 noiembrie 2019, 15:00
Telefon contact: 0241-601394
Data limita de evaluare a ofertelor:
Miercuri, 11 martie 2020, 16:00
E-mail contact: achizitii@constantza-port.ro
Cod achizitie: 50246200-3
Anunt de participare simplificat CN1015891/11.10.2019

Denumire contract: Reparatii planificate la sistemul de semnalizare maritima

Tip contract: Servicii/Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Descrierea succinta: Obiectul contractului il constituie achizitia serviciilor de reparatii planificate la sistemul de semnalizare a navigatiei, format din geamanduri si stalpi semnalizare in porturile maritime Constanta, Midia, Mangalia si portul Tomis si de asemenea livrarea unui stoc minim de piese de schimb necesar executarii contractului.
Prin reparatie planificata se intelege revizia tehnica si/sau reparatia capitala/curenta care se efectueaza la un anumit interval de timp pentru mentinerea in parametrii de functionare a sistemului de semnalizare.
In caietul de sarcini sunt detaliate operatiunile ce se vor realiza pentru revizia tehnica (RT) sau reparatii capitale de tip RK1 si reparatii curente de tip RC2 si lista pieselor de schimb necesare pentru executarea reparatiilor planificate inclusiv montajul, pe coordonatele de functionare a geamandurilor.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 10-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15.

CPV: 50246200-3 Servicii de intretinere a geamandurilor (Rev.2)
Valoare totala estimata: 5.248.057 RON (fara TVA)
Criterii de atribuire: cel mai bun raport calitate - pret
1. Pretul ofertei - componenta financiara - pondere 70%
2. Parametrii calitativi ai serviciului - componenta tehnica - pondere 30%

Durata contractului: 24 luni

Tipul procedurii: licitatie deschisa
Numarul sub care a fost publicat anuntul la JOUE: 2019/S 197-479937

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 11.11.2019, ora 15:00
Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: romana
Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta: Oferta trebuie sa fie valabila pana la 11.03.2020; durata in luni - 4

Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.11.2019
Ora locala: 15:00
Locul: in SEAP
Reparatii accidentale la sistemul de semnalizare maritima
Loc desfasurare achizitie: S.I.C.A.P.Persoana de contact: Ifimov Otilia, Departamentul Achizitii Publice
Data limita de depunere a ofertelor:
Sambata, 09 noiembrie 2019, 15:00
Telefon contact: 0241-601394
Data limita de evaluare a ofertelor:
Joi, 09 aprilie 2020, 16:00
E-mail contact: achizitii@constantza-port.ro
Cod achizitie: 50246300-4
Anunt de participare CN1016638/08.11.2019

Denumire contract: Reparatii accidentale la sistemul de semnalizare maritima

Tip contract: Servicii/Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Descrierea succinta: Obiectul contractului il constituie achizitia serviciilor de reparatii accidentale la sistemul de semnalizare a navigatiei (format din geamanduri si stalpi de semnalizare) in porturile maritime Constanta (inclusiv Portul Tomis), Midia si Mangalia.
Prin reparatii accidentale, altele decat reparatiile planificate, se remediaza avariile/defectiunile care au aparut in urma unor accidente de natura celor cauzate de coliziuni cu navele, a conditiilor meteo externe, vandalism, etc, riscuri ce pot fi asigurate sau nu de catre achizitor.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 10-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15.

CPV: 50246300-4 Servicii de reparare si de intretinere a structurilor plutitoare (Rev.2)

Valoare totala estimata: 2.470.140 RON (fara TVA)

Descrierea achizitiei publice
Se pot executa 20 tipuri de servicii de reparatii, descrise in caietul de sarcini (Lucrari de reparatii electrice la geamanduri/stalpi de semnalizare, Lucrari de reparatii la suprastructura/flotor, Lucrarin de reparatii prin inlocuire geamandura integral, Montaj pe coordonatele de functionare ale geamandurilor/bicoanelor, etc) defalcate functie de locatia si de constructia elementului ce compune sistemul de semnalizare maritima la care se intervine pentru efectuarea reparatiei.
Cantitatile minime si maxime previzionate pentru acordul cadru: minim 1 serviciu, maxim 20 servicii.
Contract subsecvent: minim 1 serviciu, maxim 2 servicii.
Se accepta oferta pentru cantitatea maxima solicitata a serviciilor acordului cadru.

Criterii de atribuire: cel mai bun raport calitate - pret
1. Pretul ofertei - componenta financiara - pondere 70%
2. Timpul de reactie cel mai mic, din momentul avizarii avariei geamandurii si pana la punerea ei in siguranta - componenta tehnica 1 - pondere 15%
3. Cel mai mic timp al graficului de reparatii geamandura - componenta tehnica 2 - pondere 15%
Durata contractului: 24 luni

Tipul procedurii: licitatie deschisa

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 09.12.2019, ora 15:00
Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: romana
Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta: Oferta trebuie sa fie valabila pana la 09.04.2020; durata in luni - 4

Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.12.2019
Ora locala: 15:00
Locul: in SEAP
Retea electrica de forta pentru alimentare cu energie electrica prize cheu in Dana 119 Port Constanta - Proiectare cu executie
Loc desfasurare achizitie: S.I.C.A.P.Persoana de contact: Ifimov Otilia, Departamentul Achizitii Publice
Data limita de depunere a ofertelor:
Marti, 29 octombrie 2019, 15:00
Telefon contact: 0241-601394
Data limita de evaluare a ofertelor:
Miercuri, 29 aprilie 2020, 16:00
E-mail contact: achizitii@constantza-port.ro
Cod achizitie: 45315300-1
Anunt de participare simplificat SCN1055711/14.10.2019

Denumire contract: Retea electrica de forta pentru alimentare cu energie electrica prize cheu in Dana 119 Port Constanta - Proiectare cu executie

Tip contract: Lucrari/Proiectare si executare
Descrierea succinta: Obiectul prezentului contract il constituie realizarea urmatoarelor lucrari:
- Elaborare Studiu de Fezabilitate in conformitate cu HG 907/2016
- Elaborare documentatii pentru obtinerea Certificatului de Urbanism si a avizelor si a acordurilor cuprinse in acesta
- Elaborare proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor in conformitate cu HG 907/2016
- Elaborare proiect tehnic de executie in conformitate cu HG 907/2016
- Executie canalizatie si pozare cabluri de forta
- Probe tehnologice, receptie si punere in functiune a obiectivelor.
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6.
Termenul in care entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este a 4-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

CPV: 45315300-1 Instalatii de distributie de energie electrica (Rev.2)
Valoare totala estimata: 350.000 RON (fara TVA)

Criterii de atribuire: pretul cel mai scazut
Tipul procedurii: procedura simplificata

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 29.10.2019, ora 15:00
Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: romana
Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta: Oferta trebuie sa fie valabila pana la 29.04.2020; durata in luni - 6

Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 29.10.2019
Ora locala: 15:00
Locul: in SEAP
Executie lucrari de reparatii capitale "Pasaj superior la curba mare"
Loc desfasurare achizitie: S.I.C.A.P.Persoana de contact: Ifimov Otilia, Departamentul Achizitii Publice
Data limita de depunere a ofertelor:
Luni, 07 octombrie 2019, 15:00
Telefon contact: 0241-601394
Data limita de evaluare a ofertelor:
Marti, 07 aprilie 2020, 15:00
E-mail contact: achizitii@constantza-port.ro
Cod achizitie: 45221119-9
Anunt de participare simplificat SCN1053204/16.09.2019

Denumire contract: Executie lucrari de reparatii capitale "Pasaj superior la curba mare"

Tip contract: Lucrari/Executare
Descrierea succinta: Prin proiectul de executie este prezentat modul de executie al lucrarilor de reparatii capitale la pasajul superior la curba mare.
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6.
Termenul in care entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este a 4-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

CPV: 45221119-9 Lucrari de constructii de renovari de poduri (Rev.2)
Valoare totala estimata: 1.201.128 RON (fara TVA)
Valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute, respectiv 240.226 lei, nu este cuprinsa in valoarea estimata.
Valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute nu va fi inclusa in propunerea financiara.

Criterii de atribuire: pretul cel mai scazut
Tipul procedurii: procedura simplificata

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 07.10.2019, ora 15:00
Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: romana
Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta: Oferta trebuie sa fie valabila pana la 07.04.2020; durata in luni - 6

Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 07.10.2019
Ora locala: 15:00
Locul: in SEAP
Servicii de expertiza tehnica - 3 loturi
Loc desfasurare achizitie: S.I.C.A.P.Persoana de contact: Ifimov Otilia, Departamentul Achizitii Publice
Data limita de depunere a ofertelor:
Joi, 26 septembrie 2019, 15:00
Telefon contact: 0241-601394
Data limita de evaluare a ofertelor:
Joi, 26 martie 2020, 15:00
E-mail contact: achizitii@constantza-port.ro
Cod achizitie: 71319000-7
Anunt de participare simplificat SCN1053030/13.09.2019

Denumire contract: Lotul 1: Servicii de expertiza tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de desfiintare constructii Port Constanta
Lotul 2: Servicii de expertiza tehnica pod rulant
Lotul 3: Servicii de expertiza tehnica a cazanelor aferente sistemelor de producere a energiei termice in Portul Constanta

Tip contract: Servicii/Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Descrierea succinta: Lotul 1: CN APM SA Constanta are in derulare un contract de prestari servicii "Proiectare lucrari de demolare constructii din Portul Constanta". Prin Certificatul de urbanism obtinut de Primaria Municipiului Constanta a fost solicitata o Expertiza Tehnica care nu face obiectul contractului ce se doreste a fi incheiat. Astfel, pentru continuarea demersurilor necesare obtinerii in final a Autorizatiei de desfiintare este necesara achizitia serviciilor de elaborare a unei Expertize Tehnice, asa cum s-a cerut prin Certificatul de Urbanism.

Lotul 2: Datorita vechimii in functionare a podului rulant este necesara efectuarea imediata a unor investigatii/examinari cu caracter tehnic in scopul evaluarii starii tehnice, estimarii duratei de functionare remanenta si stabilirii conditiilor de functionare in siguranta a masinii de ridicat. Raportul de expertiza va sta la baza prelungirii autorizatiei de functionare a podului rulant.

Lotul 3: Conform prescriptiilor tehnice colectia ISCIR, la echipamentele care au durata de functionare expirata se impune in mod obligatoriu verificarea tehnica in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic in vederea evaluarii starii tehnice precum si a estimarii duratei de functionare remanenta si stabilirea conditiilor de functionare in siguranta a cazanelor cu o putere mai mare de 400 kW.
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 5.
Termenul in care entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este a 3-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

CPV: 71319000-7 Servicii de expertiza (Rev.2)
Valoare totala estimata: 71.500 RON (fara TVA)
Lotul 1: 3.000 RON (fara TVA)
Lotul 2: 18.500 RON (fara TVA)
Lotul 3: 50.000 RON (fara TVA)

Criterii de atribuire: pretul cel mai scazut
Tipul procedurii: procedura simplificata

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 26.09.2019, ora 15:00
Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: romana
Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta: Oferta trebuie sa fie valabila pana la 26.03.2020; durata in luni - 6

Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.09.2019
Ora locala: 15:00
Locul: in SEAP
Studiu fezabilitate + Aplicatie de finantare aferente obiectivului Extindere si modernizare si consolidare infrastructura de apa si canalizare
Loc desfasurare achizitie: S.I.C.A.P.Persoana de contact: Ifimov Otilia, Departamentul Achizitii Publice
Data limita de depunere a ofertelor:
Luni, 23 septembrie 2019, 15:00
Telefon contact: 0241-601394
Data limita de evaluare a ofertelor:
Luni, 23 martie 2020, 15:00
E-mail contact: achizitii@constantza-port.ro
Cod achizitie: 71241000-9
Anunt de participare CN1014295/19.08.2019
Denumire contract: Studiu fezabilitate + Aplicatie de finantare aferente obiectivului Extindere si modernizare si consolidare infrastructura de apa si canalizare

Tipul contractului: Servicii/Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Descrierea succinta: Elaborarea Studiului de Fezabilitate si a cererii de finantare si documentele suport necesare obtinerii fondurilor europene in cadrul POIM 2014-2020.
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10.
Termenul in care entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este a 6-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile): 71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)

Valoarea totala estimata fara TVA: 832.000 RON
Criterii de atribuire: cel mai bun raport calitate-pret
1. Pretul ofertei - componenta financiara - pondere 70%
2. Experienta expertilor-cheie, concretizata: numar proiecte similare in care respectivii experti au indeplinit acelasi tip de activitati ca cele pe care urmeaza sa le indeplineasca in viitorul contract - componenta tehnica - pondere 30%

Durata contractului: 9 luni

Tipul procedurii: licitatie deschisa
Termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 23.09.2019, ora 15:00
Limba in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: romana
Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta: oferta sa fie valabila pana la 23.03.2020; durata in luni - 6

Conditii de deschidere a ofertelor: 23.09.2019, ora 15:00
Locul: in SEAP

Servicii de gestionare a cainilor fara stapan
Loc desfasurare achizitie: S.I.C.A.P.Persoana de contact: Ifimov Otilia, Departamentul Achizitii Publice
Data limita de depunere a ofertelor:
Miercuri, 18 septembrie 2019, 15:00
Telefon contact: 0241-601394
Data limita de evaluare a ofertelor:
Miercuri, 18 martie 2020, 15:00
E-mail contact: achizitii@constantza-port.ro
Cod achizitie: 85200000-1
Anunt de participare simplificat - numar referinta 1052296/04.09.2019

Denumire contract: Servicii de gestionare a cainilor fara stapan

Tip contract: Servicii/Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Descrierea succinta:
Serviciul de gestionare a cainilor fara stapan, respectiv ansamblul de operatiuni si proceduri care au ca scop controlul populatiei de caini fara stapan. Acest serviciu consta in:
a) Strangerea cainilor fara stapan, pe baza reclamatiilor telefonice sau scrise ale beneficiarului, prin responsabilul de zona in care se impune interventia.
b) Transportarea cainilor la baza de ecarisaj.
Conform notei privind determinarea valorii estimate intocmita de catre Serviciul Patrimoniu, inregistrata cu nr. 3691 din 05.08.2019:
- Pret estimat = 314,568 lei/caine.
- Nr de caini estimati a fi capturati in cadrul contractului: 432.
- Valoarea totala estimata in cadrul contractului: 432 caini x 314,568/caine = 135.893 lei fara TVA.
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6.
Termenul in care entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este a 4-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

CPV: 85200000-1 Servicii veterinare (Rev.2)

Valoare totala estimata: 135.893 RON (fara TVA)
Criterii de atribuire: Pretul cel mai scazut

Tipul procedurii: procedura simplificata

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 18.09.2019, ora 15:00
Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: romana
Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta: Oferta trebuie sa fie valabila pana la 18.03.2020
Durata in luni: 6

Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.09.2019
Ora locala: 15:00
Locul: in SEAP
SF - Modernizare foraje apa (F1+F2) - Lot 1
SF - Modernizare Gospodarie apa Poarta 6 - Lot 2
SF - Modernizare Statie Tratare Ape Uzate - Realizarea treptei de denitrificare - Lot 3
Loc desfasurare achizitie: S.I.C.A.P.Persoana de contact: Ifimov Otilia, Departamentul Achizitii Publice
Data limita de depunere a ofertelor:
Vineri, 13 septembrie 2019, 15:00
Telefon contact: 0241-601394
Data limita de evaluare a ofertelor:
Vineri, 13 martie 2020, 15:00
E-mail contact: achizitii@constantza-port.ro
Cod achizitie: 71323200-0
Anunt de participare simplificat - numar referinta 1051633/28.08.2019

Denumire contract: SF - Modernizare foraje apa (F1+F2) - Lot 1
SF - Modernizare Gospodarie apa Poarta 6 - Lot 2
SF - Modernizare Statie Tratare Ape Uzate - Realizarea treptei de denitrificare - Lot 3

Tip contract: Servicii/Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Descrierea succinta:
-Lot 1: SF - Modernizare foraje apa (F1+F2)
-Lot 2: SF - Modernizare Gospodarie apa Poarta 6 - Studiul de fezabilitate este necesar compartimentului Apa, Canal si Statii Tratare pentru realizarea strategiei de modernizare a sistemului de alimentare cu apa potabila in port Constanta
- Lot 3: Modernizare Statie Tratare Ape Uzate - Realizarea treptei de denitrificare
Termenul in care entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este a 3-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
Termenul-limita pana la care ofertantul poate sa adreseze solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
La solicitarile adresate dupa acest termen entitatea contractanta nu va raspunde.
CPV: 71323200-0 Servicii de proiectare tehnica a uzinelor (Rev.2)

Valoare totala estimata: 285.000 RON (fara TVA)
Informatii privind loturile: Contractul este impartit in loturi - Da
Pot fi depuse oferte pentru: Toate loturile

Descriere

1 SF - Modernizare foraje apa (F1+F2) - Lot 1
Criterii de atribuire: Pretul cel mai scazut
Valoarea estimata fara TVA: 105.000 RON

2 SF - Modernizare Gospodarie apa Poarta 6 - Lot 2
Criterii de atribuire: Pretul cel mai scazut
Valoarea estimata fara TVA: 100.000 RON

3 SF - Modernizare Statie Tratare Ape Uzate - Realizarea treptei de denitrificare - Lot 3
Criterii de atribuire: Pretul cel mai scazut
Valoarea estimata fara TVA: 80.000 RON

Tipul procedurii: procedura simplificata

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 13.09.2019, ora 15:00
Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: romana
Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta: Oferta trebuie sa fie valabila pana la 13.03.2020
Durata in luni: 6

Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 13.09.2019
Ora locala: 15:00
Locul: in SEAP
Sistem hidrografic (inclusiv nava de cercetare) - Modernizarea infrastructurii portuare prin asigurarea cresterii adancimilor senalelor si bazinelor si a sigurantei navigatiei in Portul Constanta
Loc desfasurare achizitie: S.I.C.A.P.Persoana de contact: Ifimov Otilia, Departamentul Achizitii Publice
Data limita de depunere a ofertelor:
Joi, 29 august 2019, 15:00
Telefon contact: 0241-601394
Data limita de evaluare a ofertelor:
Sambata, 29 februarie 2020, 15:00
E-mail contact: achizitii@constantza-port.ro
Cod achizitie: 38292000-8
Anunt de participare CN1013455/23.07.2019
Denumire contract: Sistem hidrografic (inclusiv nava de cercetare) - Modernizarea infrastructurii portuare prin asigurarea cresterii adancimilor senalelor si bazinelor si a sigurantei navigatiei in Portul Constanta

Tipul contractului: Furnizare/Cumparare
Descrierea succinta: Achizitia va cuprinde urmatoarele componente:
- Nava pe care se vor monta toate echipamentele hidrografice si auxiliare pentru planificarea si urmarirea lucrarilor de dragaj cat si pentru monitorizarea in permanenta a adancimilor in bazinele porturilor maritime.
- Sistem hidrografic compus din sonda multifascicul si echipamente auxiliare pentru investigatii hidrografice ce va permite cercetarea batrimetrica in toate zonele de responsabilitate ale CN APM SA Constanta, in acvatoriile porturilor maritime si zonele costiere si de rada, cu adancimi de maxim 100 m; sistemul va permite de asemenea si inspectii hidroacustice detaliate ale zonelor imerse de cheu si a constructiilor hidrotehnice imerse.
- Pachet software pentru achizitia, prelucrarea datelor si calcul de volume.
Valoarea estimata a avut ca baza elementele din Devizul General inclus in Studiul de fezabilitate elaborat - 4.641.958 si este compusa din:
Utilaj tehnologic: 4.205.425 lei
Montaj: 420.543 lei
Total fara diverse si neprevazute: 4.625.968 lei
Comunicare si Publicitate conf. POIM: 15.990 lei
TOTAL valoare estimata: 4.641.958 lei
Diverse si neprevazute 10%: 462.597 lei
TOTAL: 5.104.555 lei

Durata de livrare: 9 luni.
Durata de garantie:
Pentru nava: minim 2 ani - maxim 5 ani
Pentru echipamente si instalatii (inclusiv sistem hidrografic): conform certificate emise de producator
Pentru montaj instalatii si echipamente: minim 1 an - maxim 3 ani.
Valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute, respective 462.597 lei nu este cuprinsa in valoarea estimata. Valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute nu va fi inclusa in propunerea financiara.

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile): 38292000-8 - Instrumente de hidrografie (Rev.2)

Valoarea totala estimata fara TVA: 4.641.958 RON
Criterii de atribuire: cel mai bun raport calitate-pret
1. Pretul ofertei - componenta financiara - pondere 70%
2. Factori de evaluare ce vizeaza aspectele calitative ale ofertei P2 - componenta tehnica - pondere 30%

Durata contractului: 9 luni
Informatii despre fondurile Uniunii Europene: Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene - da - Programul Operational Infrastructura Mare - POIM

Tipul procedurii: licitatie deschisa
Numarul anuntului in JOUE: 2019/S 106-260002
Termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 29.08.2019, ora 15:00
Limba in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: romana
Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta: oferta sa fie valabila pana la 29.02.2020; durata in luni - 6

Conditii de deschidere a ofertelor: 29.08.2019, ora 15:00
Locul: in SEAP

Amenajare drenaje ape subterane de infiltratii la posturile de transformare din portul Constanta - Proiectare cu executie
Loc desfasurare achizitie: S.I.C.A.P.Persoana de contact: Ifimov Otilia, Departamentul Achizitii Publice
Data limita de depunere a ofertelor:
Luni, 26 august 2019, 15:00
Telefon contact: 0241-601394
Data limita de evaluare a ofertelor:
Miercuri, 26 februarie 2020, 15:00
E-mail contact: achizitii@constantza-port.ro
Cod achizitie: 45232450-1
Anunt de participare - SCN1050280/09.08.2019

Denumire contract: Amenajare drenaje ape subterane de infiltratii la posturile de transformare din portul Constanta - Proiectare cu executie

Tip contract: Lucrari/Proiectare si executare
Descrierea succinta: Obiectul il constituie amenajarea de drenaje pentru apele subterane de infiltratii si cele supraterane pluviale pentru un numar de 3 (trei) posturi de transformare care fac parte din reteaua de distributie a energiei electrice din incinta portului Constanta. Lucrarile de amenajare drenaje ape subterane de infiltratii la posturile de transformare din portul Constanta se vor realiza in conformitate cu proiectele elaborate de catre ofertant si aprobate in Comisia CTE a CN APM SA Constanta.
Denumire lucrare:
1. Amenajare drenaje ape subterane de infiltratii postul trafo PT 24 = 41.180 lei
2. Amenajare drenaje ape subterane de infiltratii postul trafo PT 18D = 23.330 lei
3. Amenajare drenaje ape subterane de infiltratii postul trafo PT 22C = 24.605 lei
4. Servicii de proiectare - intocmire PT + CS + DDE = 10.885 lei
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6.
Termenul in care entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este a 4-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

CPV: 45232450-1 Lucrari de constructii de drenaje (Rev.2)
Valoare totala estimata: 100.000 RON (fara TVA)

Criterii de atribuire: pretul cel mai scazut
Tipul procedurii: procedura simplificata

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 26.08.2019, ora 15:00
Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: romana
Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta: Oferta trebuie sa fie valabila pana la 26.02.2020; durata in luni - 6

Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.08.2019
Ora locala: 15:00
Locul: in SEAP
(prima pagina) (arhiva)