Facebook Twitter

 

Raport anual 2018
Companii portuare
Servicii de linie
Download
Informatii de interes public
Transparenta institutionala
Angajamente Consiliul Concurentei
Dezbateri publice
Contracte cadru cf. Lg. 235/2017
Anunturi Recrutare Management Privat
Cariere

 

   
Harta site
   
           
   
Achizitii publice/Anunturi de participare
Inregistrari 1-30 din 30.
 1  
 
Executie lucrari de reparatii capitale "Pasaj superior la curba mare"
Loc desfasurare achizitie: S.I.C.A.P.Persoana de contact: Ifimov Otilia, Departamentul Achizitii Publice
Data limita de depunere a ofertelor:
Luni, 07 octombrie 2019, 15:00
Telefon contact: 0241-601394
Data limita de evaluare a ofertelor:
Marti, 07 aprilie 2020, 15:00
E-mail contact: achizitii@constantza-port.ro
Cod achizitie: 45221119-9
Anunt de participare simplificat SCN1053204/16.09.2019

Denumire contract: Executie lucrari de reparatii capitale "Pasaj superior la curba mare"

Tip contract: Lucrari/Executare
Descrierea succinta: Prin proiectul de executie este prezentat modul de executie al lucrarilor de reparatii capitale la pasajul superior la curba mare.
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6.
Termenul in care entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este a 4-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

CPV: 45221119-9 Lucrari de constructii de renovari de poduri (Rev.2)
Valoare totala estimata: 1.201.128 RON (fara TVA)
Valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute, respectiv 240.226 lei, nu este cuprinsa in valoarea estimata.
Valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute nu va fi inclusa in propunerea financiara.

Criterii de atribuire: pretul cel mai scazut
Tipul procedurii: procedura simplificata

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 07.10.2019, ora 15:00
Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: romana
Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta: Oferta trebuie sa fie valabila pana la 07.04.2020; durata in luni - 6

Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 07.10.2019
Ora locala: 15:00
Locul: in SEAP
Cumparare gaz petrolier lichefiat (GPL)
Loc desfasurare achizitie: S.I.C.A.P.Persoana de contact: Ifimov Otilia, Departamentul Achizitii Publice
Data limita de depunere a ofertelor:
Joi, 26 septembrie 2019, 15:00
Telefon contact: 0241-601394
Data limita de evaluare a ofertelor:
Joi, 26 decembrie 2019, 15:00
E-mail contact: achizitii@constantza-port.ro
Cod achizitie: 09133000-0
Anunt de participare simplificat 1052637/09.09.2019

Denumire contract: Cumparare gaz petrolier lichefiat (GPL)

Tip contract: Furnizare/Cumparare
Descrierea succinta:
Furnizare GPL necesar pentru cele 3 centrale termice aflate in Portul Constanta Sud (Agigea), cu asigurarea recipientelor de depozitare si a transportului.
Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare cu cel putin 3 zile inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.
Ofertantii pot solicita clarificari cel tarziu cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor.
La clarificarile transmise dupa aceasta data entitatea contractanta nu va raspunde.
CPV: 09133000-0 Gaz petrolier lichefiat (GPL) (Rev.2)

Valoare totala estimata: 430.000 RON (fara TVA)
Descrierea achizitiei publice:
Furnizarea cantitatii de 130.000 litri GPL, conform graficului de livrari, la 3 centrale termice aflate in Portul Constanta Sud (Agigea), cu asigurarea recipientelor de depozitare si a transportului.
Criterii de atribuire: pretul cel mai scazut.

Tipul procedurii: procedura simplificata

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 26.09.2019, ora 15:00
Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: romana
Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta: Oferta trebuie sa fie valabila pana la 26.12.2019
Durata in luni: 3

Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.09.2019
Ora locala: 15:00
Locul: in SEAP
Servicii de expertiza tehnica - 3 loturi
Loc desfasurare achizitie: S.I.C.A.P.Persoana de contact: Ifimov Otilia, Departamentul Achizitii Publice
Data limita de depunere a ofertelor:
Joi, 26 septembrie 2019, 15:00
Telefon contact: 0241-601394
Data limita de evaluare a ofertelor:
Joi, 26 martie 2020, 15:00
E-mail contact: achizitii@constantza-port.ro
Cod achizitie: 71319000-7
Anunt de participare simplificat SCN1053030/13.09.2019

Denumire contract: Lotul 1: Servicii de expertiza tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de desfiintare constructii Port Constanta
Lotul 2: Servicii de expertiza tehnica pod rulant
Lotul 3: Servicii de expertiza tehnica a cazanelor aferente sistemelor de producere a energiei termice in Portul Constanta

Tip contract: Servicii/Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Descrierea succinta: Lotul 1: CN APM SA Constanta are in derulare un contract de prestari servicii "Proiectare lucrari de demolare constructii din Portul Constanta". Prin Certificatul de urbanism obtinut de Primaria Municipiului Constanta a fost solicitata o Expertiza Tehnica care nu face obiectul contractului ce se doreste a fi incheiat. Astfel, pentru continuarea demersurilor necesare obtinerii in final a Autorizatiei de desfiintare este necesara achizitia serviciilor de elaborare a unei Expertize Tehnice, asa cum s-a cerut prin Certificatul de Urbanism.

Lotul 2: Datorita vechimii in functionare a podului rulant este necesara efectuarea imediata a unor investigatii/examinari cu caracter tehnic in scopul evaluarii starii tehnice, estimarii duratei de functionare remanenta si stabilirii conditiilor de functionare in siguranta a masinii de ridicat. Raportul de expertiza va sta la baza prelungirii autorizatiei de functionare a podului rulant.

Lotul 3: Conform prescriptiilor tehnice colectia ISCIR, la echipamentele care au durata de functionare expirata se impune in mod obligatoriu verificarea tehnica in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic in vederea evaluarii starii tehnice precum si a estimarii duratei de functionare remanenta si stabilirea conditiilor de functionare in siguranta a cazanelor cu o putere mai mare de 400 kW.
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 5.
Termenul in care entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este a 3-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

CPV: 71319000-7 Servicii de expertiza (Rev.2)
Valoare totala estimata: 71.500 RON (fara TVA)
Lotul 1: 3.000 RON (fara TVA)
Lotul 2: 18.500 RON (fara TVA)
Lotul 3: 50.000 RON (fara TVA)

Criterii de atribuire: pretul cel mai scazut
Tipul procedurii: procedura simplificata

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 26.09.2019, ora 15:00
Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: romana
Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta: Oferta trebuie sa fie valabila pana la 26.03.2020; durata in luni - 6

Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.09.2019
Ora locala: 15:00
Locul: in SEAP
Cumparare combustibil tip M
Loc desfasurare achizitie: SEAPPersoana de contact: Ifimov Otilia, Departamentul Achizitii Publice
Data limita de depunere a ofertelor:
Marti, 24 septembrie 2019, 15:00
Telefon contact: 0241-601394
Data limita de evaluare a ofertelor:
Marti, 24 decembrie 2019, 15:00
E-mail contact: achizitii@constantza-port.ro
Cod achizitie: 09100000-0 Combustibili (Rev.2)
Anunt de participare simplificat 1052542/06.09.2019

Denumire contract: Cumparare combustibil tip M

Tip contract: Furnizare/Cumparare
Descrierea succinta:
Obiectul contractului consta in furnizarea cantitatii de 72.000 litri combustibil tip M (sau echivalent) necesar pentru cele 2 centrale termice aflate in Portul Constanta - Sud (Agigea), cu asigurarea transportului.

Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare cu cel putin 3 zile inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.
Ofertantii pot solicita clarificari cel tarziu cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor.
La clarificarile transmise dupa aceasta data entitatea contractanta nu va raspunde.
CPV: 09100000-0 Combustibili (Rev.2)

Valoare totala estimata: 308.000 RON (fara TVA)

Criterii de atribuire: pretul cel mai scazut

Tipul procedurii: procedura simplificata

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 24.09.2019, ora 15:00
Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: romana
Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta: Oferta trebuie sa fie valabila pana la 24.12.2019
Durata in luni: 3

Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.09.2019
Ora locala: 15:00
Locul: in SEAP
Autoutilitare 5 locuri - 5 bucati
Loc desfasurare achizitie: SEAPPersoana de contact: Ifimov Otilia, Departamentul Achizitii Publice
Data limita de depunere a ofertelor:
Luni, 23 septembrie 2019, 15:00
Telefon contact: 0241-601394
Data limita de evaluare a ofertelor:
Joi, 23 ianuarie 2020, 15:00
E-mail contact: achizitii@constantza-port.ro
Cod achizitie: 34100000-8 Autoutilitare (Rev.2)
Anunt de participare simplificat 1052562/06.09.2019

Denumire contract: Autoutilitare 5 locuri - 5 bucati

Tip contract: Furnizare/Cumparare
Descrierea succinta:
Obiectul contractului consta in furnizarea produselor: Autoutilitare 5 locuri - 5 buc., necesare pentru asigurarea desfasurarii in conditii normale a activitatii compartimentelor functionale, care lucreaza in regim de tura.

Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare cu cel putin 3 zile inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.
Ofertantii pot solicita clarificari cel tarziu cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor.
La clarificarile transmise dupa aceasta data entitatea contractanta nu va raspunde.
CPV: 34100000-8 Autoutilitare (Rev.2)

Valoare totala estimata: 400.000 RON (fara TVA)

Criterii de atribuire: pretul cel mai scazut

Tipul procedurii: procedura simplificata

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 23.09.2019, ora 15:00
Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: romana
Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta: Oferta trebuie sa fie valabila pana la 23.01.2020
Durata in luni: 4

Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.09.2019
Ora locala: 15:00
Locul: in SEAP
Studiu fezabilitate + Aplicatie de finantare aferente obiectivului Extindere si modernizare si consolidare infrastructura de apa si canalizare
Loc desfasurare achizitie: S.I.C.A.P.Persoana de contact: Ifimov Otilia, Departamentul Achizitii Publice
Data limita de depunere a ofertelor:
Luni, 23 septembrie 2019, 15:00
Telefon contact: 0241-601394
Data limita de evaluare a ofertelor:
Luni, 23 martie 2020, 15:00
E-mail contact: achizitii@constantza-port.ro
Cod achizitie: 71241000-9
Anunt de participare CN1014295/19.08.2019
Denumire contract: Studiu fezabilitate + Aplicatie de finantare aferente obiectivului Extindere si modernizare si consolidare infrastructura de apa si canalizare

Tipul contractului: Servicii/Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Descrierea succinta: Elaborarea Studiului de Fezabilitate si a cererii de finantare si documentele suport necesare obtinerii fondurilor europene in cadrul POIM 2014-2020.
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10.
Termenul in care entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este a 6-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile): 71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)

Valoarea totala estimata fara TVA: 832.000 RON
Criterii de atribuire: cel mai bun raport calitate-pret
1. Pretul ofertei - componenta financiara - pondere 70%
2. Experienta expertilor-cheie, concretizata: numar proiecte similare in care respectivii experti au indeplinit acelasi tip de activitati ca cele pe care urmeaza sa le indeplineasca in viitorul contract - componenta tehnica - pondere 30%

Durata contractului: 9 luni

Tipul procedurii: licitatie deschisa
Termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 23.09.2019, ora 15:00
Limba in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: romana
Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta: oferta sa fie valabila pana la 23.03.2020; durata in luni - 6

Conditii de deschidere a ofertelor: 23.09.2019, ora 15:00
Locul: in SEAP

Baraj antipoluare - 2800 ml
Loc desfasurare achizitie: S.I.C.A.P.Persoana de contact: Ifimov Otilia, Departamentul Achizitii Publice
Data limita de depunere a ofertelor:
Joi, 19 septembrie 2019, 15:00
Telefon contact: 0241-601394
Data limita de evaluare a ofertelor:
Duminica, 19 ianuarie 2020, 15:00
E-mail contact: achizitii@constantza-port.ro
Cod achizitie: 34515000-0
Anunt de participare simplificat 1052487/06.09.2019

Denumire contract: Baraj antipoluare - 2800 ml

Tip contract: Furnizare/Cumparare
Descrierea succinta:
Obiectul contractului consta in furnizarea cantitatii de 2800 ml baraj antipoluare pentru prestarea serviciilor de asistenta pentru prevenirea poluarii bazinelor porturilor Midia si Constanta cu produse petroliere pe perioada operatiunilor de incarcare/descarcare ale navelor tanc.
Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare cu cel putin 3 zile inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.
Ofertantii pot solicita clarificari cel tarziu cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor.
La clarificarile transmise dupa aceasta data entitatea contractanta nu va raspunde.
CPV: 34515000-0 Structuri plutitoare (Rev.2)

Valoare totala estimata: 1.293.600 RON (fara TVA)
Criterii de atribuire: cel mai bun raport calitate-pret
1. Pretul ofertei - componenta financiara - pondere 70%
2. Parametrii calitativi ai produsului - garantia acordata produselor (Gp), in luni - pondere 30%
Nota: Pragul minim pentru termenul de garantie acordat produsului este de 12 luni.

Tipul procedurii: procedura simplificata

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 19.09.2019, ora 15:00
Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: romana
Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta: Oferta trebuie sa fie valabila pana la 19.01.2020
Durata in luni: 4

Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.09.2019
Ora locala: 15:00
Locul: in SEAP
Microbuz 19 locuri - 1 buc.
Loc desfasurare achizitie: S.I.C.A.P.Persoana de contact: Ifimov Otilia, Departamentul Achizitii Publice
Data limita de depunere a ofertelor:
Joi, 19 septembrie 2019, 15:00
Telefon contact: 0241-601394
Data limita de evaluare a ofertelor:
Duminica, 19 ianuarie 2020, 15:00
E-mail contact: achizitii@constantza-port.ro
Cod achizitie: 34114400-3
Anunt de participare simplificat - numar referinta 1052229/04.09.2019

Denumire contract: Microbuz 19 locuri - 1 buc.

Tip contract: Furnizare/Cumparare
Descrierea succinta:
Obiectul contractului consta in furnizarea produsului: Microbuz 19 locuri - 1 buc., necesar pentru transportul personalului la/de la punctele de lucru din porturile maritime si ocazional se va utiliza de catre serviciul protocol pentru transportul local al delegatiilor. Se vor respecta cerintele minime solicitate prin Caietul de sarcini nr. 27727/12.07.2019.
Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare cu cel putin 3 zile inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.
Ofertantii pot solicita clarificari cel tarziu cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor.
La clarificarile transmise dupa aceasta data entitatea contractanta nu va raspunde.
CPV: 34114400-3 Microbuze (Rev.2)

Valoare totala estimata: 375.000 RON (fara TVA)
Criterii de atribuire: Pretul cel mai scazut

Tipul procedurii: procedura simplificata

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 19.09.2019, ora 15:00
Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: romana
Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta: Oferta trebuie sa fie valabila pana la 19.01.2020
Durata in luni: 4

Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.09.2019
Ora locala: 15:00
Locul: in SEAP
Servicii de gestionare a cainilor fara stapan
Loc desfasurare achizitie: S.I.C.A.P.Persoana de contact: Ifimov Otilia, Departamentul Achizitii Publice
Data limita de depunere a ofertelor:
Miercuri, 18 septembrie 2019, 15:00
Telefon contact: 0241-601394
Data limita de evaluare a ofertelor:
Miercuri, 18 martie 2020, 15:00
E-mail contact: achizitii@constantza-port.ro
Cod achizitie: 85200000-1
Anunt de participare simplificat - numar referinta 1052296/04.09.2019

Denumire contract: Servicii de gestionare a cainilor fara stapan

Tip contract: Servicii/Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Descrierea succinta:
Serviciul de gestionare a cainilor fara stapan, respectiv ansamblul de operatiuni si proceduri care au ca scop controlul populatiei de caini fara stapan. Acest serviciu consta in:
a) Strangerea cainilor fara stapan, pe baza reclamatiilor telefonice sau scrise ale beneficiarului, prin responsabilul de zona in care se impune interventia.
b) Transportarea cainilor la baza de ecarisaj.
Conform notei privind determinarea valorii estimate intocmita de catre Serviciul Patrimoniu, inregistrata cu nr. 3691 din 05.08.2019:
- Pret estimat = 314,568 lei/caine.
- Nr de caini estimati a fi capturati in cadrul contractului: 432.
- Valoarea totala estimata in cadrul contractului: 432 caini x 314,568/caine = 135.893 lei fara TVA.
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6.
Termenul in care entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este a 4-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

CPV: 85200000-1 Servicii veterinare (Rev.2)

Valoare totala estimata: 135.893 RON (fara TVA)
Criterii de atribuire: Pretul cel mai scazut

Tipul procedurii: procedura simplificata

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 18.09.2019, ora 15:00
Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: romana
Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta: Oferta trebuie sa fie valabila pana la 18.03.2020
Durata in luni: 6

Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.09.2019
Ora locala: 15:00
Locul: in SEAP
SF - Modernizare foraje apa (F1+F2) - Lot 1
SF - Modernizare Gospodarie apa Poarta 6 - Lot 2
SF - Modernizare Statie Tratare Ape Uzate - Realizarea treptei de denitrificare - Lot 3
Loc desfasurare achizitie: S.I.C.A.P.Persoana de contact: Ifimov Otilia, Departamentul Achizitii Publice
Data limita de depunere a ofertelor:
Vineri, 13 septembrie 2019, 15:00
Telefon contact: 0241-601394
Data limita de evaluare a ofertelor:
Vineri, 13 martie 2020, 15:00
E-mail contact: achizitii@constantza-port.ro
Cod achizitie: 71323200-0
Anunt de participare simplificat - numar referinta 1051633/28.08.2019

Denumire contract: SF - Modernizare foraje apa (F1+F2) - Lot 1
SF - Modernizare Gospodarie apa Poarta 6 - Lot 2
SF - Modernizare Statie Tratare Ape Uzate - Realizarea treptei de denitrificare - Lot 3

Tip contract: Servicii/Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Descrierea succinta:
-Lot 1: SF - Modernizare foraje apa (F1+F2)
-Lot 2: SF - Modernizare Gospodarie apa Poarta 6 - Studiul de fezabilitate este necesar compartimentului Apa, Canal si Statii Tratare pentru realizarea strategiei de modernizare a sistemului de alimentare cu apa potabila in port Constanta
- Lot 3: Modernizare Statie Tratare Ape Uzate - Realizarea treptei de denitrificare
Termenul in care entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este a 3-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
Termenul-limita pana la care ofertantul poate sa adreseze solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
La solicitarile adresate dupa acest termen entitatea contractanta nu va raspunde.
CPV: 71323200-0 Servicii de proiectare tehnica a uzinelor (Rev.2)

Valoare totala estimata: 285.000 RON (fara TVA)
Informatii privind loturile: Contractul este impartit in loturi - Da
Pot fi depuse oferte pentru: Toate loturile

Descriere

1 SF - Modernizare foraje apa (F1+F2) - Lot 1
Criterii de atribuire: Pretul cel mai scazut
Valoarea estimata fara TVA: 105.000 RON

2 SF - Modernizare Gospodarie apa Poarta 6 - Lot 2
Criterii de atribuire: Pretul cel mai scazut
Valoarea estimata fara TVA: 100.000 RON

3 SF - Modernizare Statie Tratare Ape Uzate - Realizarea treptei de denitrificare - Lot 3
Criterii de atribuire: Pretul cel mai scazut
Valoarea estimata fara TVA: 80.000 RON

Tipul procedurii: procedura simplificata

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 13.09.2019, ora 15:00
Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: romana
Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta: Oferta trebuie sa fie valabila pana la 13.03.2020
Durata in luni: 6

Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 13.09.2019
Ora locala: 15:00
Locul: in SEAP
Sistem hidrografic (inclusiv nava de cercetare) - Modernizarea infrastructurii portuare prin asigurarea cresterii adancimilor senalelor si bazinelor si a sigurantei navigatiei in Portul Constanta
Loc desfasurare achizitie: S.I.C.A.P.Persoana de contact: Ifimov Otilia, Departamentul Achizitii Publice
Data limita de depunere a ofertelor:
Joi, 29 august 2019, 15:00
Telefon contact: 0241-601394
Data limita de evaluare a ofertelor:
Sambata, 29 februarie 2020, 15:00
E-mail contact: achizitii@constantza-port.ro
Cod achizitie: 38292000-8
Anunt de participare CN1013455/23.07.2019
Denumire contract: Sistem hidrografic (inclusiv nava de cercetare) - Modernizarea infrastructurii portuare prin asigurarea cresterii adancimilor senalelor si bazinelor si a sigurantei navigatiei in Portul Constanta

Tipul contractului: Furnizare/Cumparare
Descrierea succinta: Achizitia va cuprinde urmatoarele componente:
- Nava pe care se vor monta toate echipamentele hidrografice si auxiliare pentru planificarea si urmarirea lucrarilor de dragaj cat si pentru monitorizarea in permanenta a adancimilor in bazinele porturilor maritime.
- Sistem hidrografic compus din sonda multifascicul si echipamente auxiliare pentru investigatii hidrografice ce va permite cercetarea batrimetrica in toate zonele de responsabilitate ale CN APM SA Constanta, in acvatoriile porturilor maritime si zonele costiere si de rada, cu adancimi de maxim 100 m; sistemul va permite de asemenea si inspectii hidroacustice detaliate ale zonelor imerse de cheu si a constructiilor hidrotehnice imerse.
- Pachet software pentru achizitia, prelucrarea datelor si calcul de volume.
Valoarea estimata a avut ca baza elementele din Devizul General inclus in Studiul de fezabilitate elaborat - 4.641.958 si este compusa din:
Utilaj tehnologic: 4.205.425 lei
Montaj: 420.543 lei
Total fara diverse si neprevazute: 4.625.968 lei
Comunicare si Publicitate conf. POIM: 15.990 lei
TOTAL valoare estimata: 4.641.958 lei
Diverse si neprevazute 10%: 462.597 lei
TOTAL: 5.104.555 lei

Durata de livrare: 9 luni.
Durata de garantie:
Pentru nava: minim 2 ani - maxim 5 ani
Pentru echipamente si instalatii (inclusiv sistem hidrografic): conform certificate emise de producator
Pentru montaj instalatii si echipamente: minim 1 an - maxim 3 ani.
Valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute, respective 462.597 lei nu este cuprinsa in valoarea estimata. Valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute nu va fi inclusa in propunerea financiara.

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile): 38292000-8 - Instrumente de hidrografie (Rev.2)

Valoarea totala estimata fara TVA: 4.641.958 RON
Criterii de atribuire: cel mai bun raport calitate-pret
1. Pretul ofertei - componenta financiara - pondere 70%
2. Factori de evaluare ce vizeaza aspectele calitative ale ofertei P2 - componenta tehnica - pondere 30%

Durata contractului: 9 luni
Informatii despre fondurile Uniunii Europene: Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene - da - Programul Operational Infrastructura Mare - POIM

Tipul procedurii: licitatie deschisa
Numarul anuntului in JOUE: 2019/S 106-260002
Termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 29.08.2019, ora 15:00
Limba in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: romana
Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta: oferta sa fie valabila pana la 29.02.2020; durata in luni - 6

Conditii de deschidere a ofertelor: 29.08.2019, ora 15:00
Locul: in SEAP

Amenajare drenaje ape subterane de infiltratii la posturile de transformare din portul Constanta - Proiectare cu executie
Loc desfasurare achizitie: S.I.C.A.P.Persoana de contact: Ifimov Otilia, Departamentul Achizitii Publice
Data limita de depunere a ofertelor:
Luni, 26 august 2019, 15:00
Telefon contact: 0241-601394
Data limita de evaluare a ofertelor:
Miercuri, 26 februarie 2020, 15:00
E-mail contact: achizitii@constantza-port.ro
Cod achizitie: 45232450-1
Anunt de participare - SCN1050280/09.08.2019

Denumire contract: Amenajare drenaje ape subterane de infiltratii la posturile de transformare din portul Constanta - Proiectare cu executie

Tip contract: Lucrari/Proiectare si executare
Descrierea succinta: Obiectul il constituie amenajarea de drenaje pentru apele subterane de infiltratii si cele supraterane pluviale pentru un numar de 3 (trei) posturi de transformare care fac parte din reteaua de distributie a energiei electrice din incinta portului Constanta. Lucrarile de amenajare drenaje ape subterane de infiltratii la posturile de transformare din portul Constanta se vor realiza in conformitate cu proiectele elaborate de catre ofertant si aprobate in Comisia CTE a CN APM SA Constanta.
Denumire lucrare:
1. Amenajare drenaje ape subterane de infiltratii postul trafo PT 24 = 41.180 lei
2. Amenajare drenaje ape subterane de infiltratii postul trafo PT 18D = 23.330 lei
3. Amenajare drenaje ape subterane de infiltratii postul trafo PT 22C = 24.605 lei
4. Servicii de proiectare - intocmire PT + CS + DDE = 10.885 lei
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6.
Termenul in care entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este a 4-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

CPV: 45232450-1 Lucrari de constructii de drenaje (Rev.2)
Valoare totala estimata: 100.000 RON (fara TVA)

Criterii de atribuire: pretul cel mai scazut
Tipul procedurii: procedura simplificata

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 26.08.2019, ora 15:00
Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: romana
Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta: Oferta trebuie sa fie valabila pana la 26.02.2020; durata in luni - 6

Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.08.2019
Ora locala: 15:00
Locul: in SEAP
Servicii de expertiza tehnica - 3 loturi
Loc desfasurare achizitie: S.I.C.A.P.Persoana de contact: Ifimov Otilia, Departamentul Achizitii Publice
Data limita de depunere a ofertelor:
Luni, 19 august 2019, 15:00
Telefon contact: 0241-601394
Data limita de evaluare a ofertelor:
Miercuri, 19 februarie 2020, 15:00
E-mail contact: achizitii@constantza-port.ro
Cod achizitie: 71319000-7
Anunt de participare - SCN1049661/01.08.2019

Denumire contract: Lotul 1: Servicii de expertiza tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de desfiintare constructii Port Constanta
Lotul 2: Servicii de expertiza tehnica pod rulant
Lotul 3: Servicii de expertiza tehnica a cazanelor aferente sistemelor de producere a energiei termice in Portul Constanta

Tip contract: Servicii/Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Descrierea succinta: Lotul 1: CN APM SA Constanta are in derulare un contract de prestari servicii Proiectare lucrari de demolare constructii din Portul Constanta. Prin Certificatul de urbanism obtinut de Primaria Municipiului Constanta a fost solicitata o Expertiza Tehnica care nu face obiectul contractului ce se doreste a fi incheiat. Astfel, pentru continuarea demersurilor necesare obtinerii in final a Autorizatiei de desfiintare este necesara achizitia serviciilor de elaborare a unei Expertize Tehnice, asa cum s-a cerut prin Certificatul de Urbanism.

Lotul 2: Datorita vechimii in functionare a podului rulant este necesara efectuarea imediata a unor investigatii/examinari cu caracter tehnic in scopul evaluarii starii tehnice, estimarii duratei de functionare remanenta si stabilirii conditiilor de functionare in siguranta a masinii de ridicat. Raportul de expertiza va sta la baza prelungirii autorizatiei de functionare a podului rulant.

Lotul 3: Conform prescriptiilor tehnice colectia ISCIR, la echipamentele care au durata de functionare expirata se impune in mod obligatoriu verificarea tehnica in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic in vederea evaluarii starii tehnice precum si a estimarii duratei de functionare remanenta si stabilirea conditiilor de functionare in siguranta a cazanelor cu o putere mai mare de 400 kW.
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 5.
Termenul in care entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este a 3-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

CPV: 71319000-7 Servicii de expertiza (Rev.2)
Valoare totala estimata: 71.500 RON (fara TVA)
Lotul 1: 3.000 RON (fara TVA)
Lotul 2: 18.500 RON (fara TVA)
Lotul 3: 50.000 RON (fara TVA)

Criterii de atribuire: pretul cel mai scazut
Tipul procedurii: procedura simplificata

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 19.08.2019, ora 15:00
Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: romana
Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta: Oferta trebuie sa fie valabila pana la 19.02.2020; durata in luni - 6

Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.08.2019
Ora locala: 15:00
Locul: in SEAP
Service si reparatii echipamente de copiere
Loc desfasurare achizitie: S.I.C.A.P.Persoana de contact: Ifimov Otilia, Departamentul Achizitii Publice
Data limita de depunere a ofertelor:
Luni, 12 august 2019, 15:00
Telefon contact: 0241-601394
Data limita de evaluare a ofertelor:
Miercuri, 12 februarie 2020, 15:00
E-mail contact: achizitii@constantza-port.ro
Cod achizitie: 50313200-4
Anunt de participare - SCN1049448/30.07.2019

Denumire contract: Service si reparatii echipamente de copiere

Tip contract: Servicii/Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Descrierea succinta: Obiectul achizitiei il prezinta:
- asigurarea de service, suport si asistenta tehnica, revizii tehnice lunare, asigurare cu consumabile necesare pentru 20 buc echipamente copiere (tarif/copie);
- asigurarea de service, suport si asistenta tehnica, revizii tehnice lunare fara consumabile incluse pentru 1 buc echipament copiere (abonament lunar);
- reparatii si asigurarea cu piese de schimb pentru 20 buc echipamente de copiere.
Termenul in care entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este a 3-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
Termenul limita pana la care ofertantul poate sa adreseze solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. La solicitarile adresate dupa acest termen entitatea contractanta nu va raspunde.

CPV: 50313200-4 Servicii de intretinere a fotocopiatoarelor (Rev.2)
Valoare totala estimata: 274.871 RON (fara TVA)
Criterii de atribuire: pretul cel mai scazut
Tipul procedurii: procedura simplificata

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 12.08.2019, ora 15:00
Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: romana
Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta: Oferta trebuie sa fie valabila pana la 12.02.2020; durata in luni - 6

Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.08.2019
Ora locala: 15:00
Locul: in SEAP
Verificare si control periodic instalatii, retele si bransamente gaze naturale - 36 luni
Loc desfasurare achizitie: S.I.C.A.P.Persoana de contact: Ifimov Otilia, Departamentul Achizitii Publice
Data limita de depunere a ofertelor:
Luni, 12 august 2019, 15:00
Telefon contact: 0241-601394
Data limita de evaluare a ofertelor:
Miercuri, 12 februarie 2020, 15:00
E-mail contact: achizitii@constantza-port.ro
Cod achizitie: 76600000-9
Anunt de participare - SCN1049446/30.07.2019

Denumire contract: Verificare si control periodic instalatii, retele si bransamente gaze naturale- 36 luni

Tip contract: Servicii/Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Descrierea succinta: Achizitia de servicii de verificare si control periodic instalatii, retele si bransamente gaze naturale care fac parte din reteaua de utilizare a gazelor naturale din incinta Portului Constanta, care deservesc centralele termice proprii si o parte din utilizatorii portuari.
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 5.
Termenul in care entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este a 3-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

CPV: 76600000-9 Servicii de inspectie a conductelor (Rev.2)
Valoare totala estimata: 162.000 RON (fara TVA)
Descrierea achizitiei publice
Se are in vedere achizitia de servicii de verificare si control periodic instalatii, retele si bransamente gaze naturale pentru urmatoarele perimetre si locatii:
Controlul si depistarea eventualelor pierderi de gaze pentru o lungime de aprox. 13.600 ml, la conductele de distributie gaze naturale presiune redusa.
Controlul si depistarea eventualelor pierderi de gaze pentru un numar de 67 de bransamente gaze naturale existente.
Verificarea tehnica la 2 ani a instalatiei de utilizare ce include un numar de 22 consumatori si anume:
- 9 consumatori cu un singur punct de ardere: CT Graniceri; CT Stadion Portul; CT Politie; CT Dana 0; CT Dana 79; CT Cladire Administrativa SSP Port Nou; CT Posta; CT Garaj; CT Levigate.
- 10 consumatori cu doua puncte de ardere: CT Gara Maritima; CT Policlinica; CT Mecanizate; CT Bursa Noua; CT Camin Poarta 2; CT Spital; CT 10 (Bursa Veche); CT Birouri SSP; CT Mangalia; CT Ateliere SSP.
- 2 consumatori cu trei puncte de ardere: CT Terminal de Pasageri; CT Mol 3.
- 1 consumator cu cinci puncte de ardere: Incinerator Poarta 6.
Revizia tehnica a instalatiilor de utilizare la 10 ani.

Criterii de atribuire: pretul cel mai scazut
Tipul procedurii: procedura simplificata

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 12.08.2019, ora 15:00
Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: romana
Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta: Oferta trebuie sa fie valabila pana la 12.02.2020; durata in luni - 6

Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.08.2019
Ora locala: 15:00
Locul: in SEAP
Autogunoiera compactoare - 1 buc.
Loc desfasurare achizitie: S.E.A.P.Persoana de contact: Ifimov Otilia, Departamentul Achizitii Publice
Data limita de depunere a ofertelor:
Miercuri, 07 august 2019, 15:00
Telefon contact: 0241-601394
Data limita de evaluare a ofertelor:
Sambata, 07 decembrie 2019, 15:00
E-mail contact: achizitii@constantza-port.ro
Cod achizitie: 34144510-6
Anunt de participare – SCN1048245/15.07.2019

Denumire contract: Autogunoiera compactoare – 1 buc.

Tip contract: Furnizare/Cumparare
Descrierea succinta: Obiectul contractului consta in furnizarea produsului Autogunoiera compactoare – 1 buc, necesara pentru prestarea serviciilor de preluare a gunoiului si resturilor menajere de la navele ce acosteaza in porturile maritime.
Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare cu cel putin 3 zile inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.
Ofertantii pot solicita clarificari cel tarziu cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor.
La clarificarile transmise dupa aceasta data entitatea contractanta nu va raspunde.

CPV: 34144510-6 Vehicule pentru transportul deseurilor menajere (Rev.2)
Valoare totala estimata: 385.000 RON (fara TVA)
Descrierea achizitiei publice: Autogunoiera compactoare 1 buc. cu respectarea cerintelor minime solicitate prin Caietul de sarcini nr. 25115/24.06.2019.

Criterii de atribuire: pretul cel mai scazut
Tipul procedurii: procedura simplificata

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 07.08.2019, ora 15:00
Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: romana
Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta: Oferta trebuie sa fie valabila pana la 07.12.2019; durata in luni - 4

Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 07.08.2019
Ora locala: 15:00
Locul: in SEAP
Electropompe submersibile statii de pompare ape uzate si electropompe submersibile statii tratare ape uzate - 14 buc.
Loc desfasurare achizitie: S.I.C.A.P.Persoana de contact: Ifimov Otilia, Departamentul Achizitii Publice
Data limita de depunere a ofertelor:
Miercuri, 07 august 2019, 15:00
Telefon contact: 0241-601394
Data limita de evaluare a ofertelor:
Vineri, 07 februarie 2020, 15:00
E-mail contact: achizitii@constantza-port.ro
Cod achizitie: 42122220-8
Anunt de participare - SCN1049011/24.07.2019

Denumire contract: Electropompe submersibile statii de pompare ape uzate si electropompe submersibile statii tratare ape uzate - 14 buc.

Tip contract: Furnizare/Cumparare
Descrierea succinta: Obiectul achizitiei il reprezinta furnizarea de:
- LOT I - Electropompe submersibile Statii Pompare Ape Uzate - 9 buc.
- LOT II - Electropompe submersibile Statii Tratare Ape Uzate - 5 buc.

LOT I - Electropompe submersibile Statii Pompare Ape Uzate - 9 buc.
Electropompa submersibila 4,5 kw - 10.064,6 lei x 4 buc = 40.259 lei
Electropompa submersibila 7,5 kw - 15.308,5 lei x 4 buc = 61.234 lei
Electropompa submersibila 12 kw - 27.507 lei x 1 buc = 27.507 lei
Total valoare estimata Lot I = 129.000 lei

LOT II - Electropompe submersibile Statii Tratare Ape Uzate - 5 buc.
Electropompa submersibila 2 kw - 12.700 lei x 1 buc = 12.700 lei
Electropompa submersibila 5 kw - 15.800 lei x 1 buc = 15.800 lei
Electropompa submersibila 7,5 kw - 19.400 lei x 1 buc = 19.400 lei
Electropompa submersibila 11 kw - 24.350 lei x 1 buc = 24.350 lei
Mixer submersibil 7,5 kw - 47.750 lei x 1 buc = 47.750 lei
Total valoare estimata Lot II = 120.000 lei

Total valoare estimate Electropompe submersibile Statii Pompare Ape Uzate si Electropompe submersibile Statii Tratare Ape Uzate - 249.000 lei

CPV: 42122220-8 Pompe de ape reziduale (Rev.2)
Valoare totala estimata: 249.000 RON (fara TVA)
Criterii de atribuire: pretul cel mai scazut
Tipul procedurii: procedura simplificata

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 07.08.2019, ora 15:00
Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: romana
Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta: Oferta trebuie sa fie valabila pana la 07.02.2020; durata in luni - 6

Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 07.08.2019
Ora locala: 15:00
Locul: in SEAP
Statii de lucru tip desktop si portabile
Loc desfasurare achizitie: S.I.C.A.P.Persoana de contact: Ifimov Otilia, Departamentul Achizitii Publice
Data limita de depunere a ofertelor:
Marti, 06 august 2019, 15:00
Telefon contact: 0241-601394
Data limita de evaluare a ofertelor:
Joi, 06 februarie 2020, 15:00
E-mail contact: achizitii@constantza-port.ro
Cod achizitie: 30213300-8
Anunt de participare - SCN1049128/25.07.2019

Denumire contract: Statii de lucru tip desktop si portabile

Tip contract: Furnizare/Cumparare
Descrierea succinta: Obiectul prezentei proceduri este achizitionarea Statii de lucru tip desktop si portabile
- Desktop PC - 92 buc
- Statie grafica - 7 buc
- Ultrabook - 4 buc
- Laptop - 7 buc
Termenul limita pentru publicarea raspunsului/raspunsurilor consolidat/consolidate la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici: 3 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
Termenul limita pana la care se pot solicita clarificari de catre operatorii economici interesati de procedura de atribuire: 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

CPV: 30213300-8 Computer de birou (Rev.2)
Valoare totala estimata: 532.800 RON (fara TVA)
Criterii de atribuire: pretul cel mai scazut
Tipul procedurii: procedura simplificata

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 06.08.2019, ora 15:00
Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: romana
Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta: Oferta trebuie sa fie valabila pana la 06.02.2020; durata in luni - 6

Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 06.08.2019
Ora locala: 15:00
Locul: in SEAP
Verificare si intretinere instalatie de limitare si stingere a incendiilor cu sprinklere a magaziei de grupaj CFS din terminal de containere
Loc desfasurare achizitie: S.I.C.A.P.Persoana de contact: Ifimov Otilia, Departamentul Achizitii Publice
Data limita de depunere a ofertelor:
Marti, 06 august 2019, 15:00
Telefon contact: 0241-601394
Data limita de evaluare a ofertelor:
Joi, 06 februarie 2020, 15:00
E-mail contact: achizitii@constantza-port.ro
Cod achizitie: 50413200-5
Anunt de participare - SCN1049129/25.07.2019

Denumire contract: Verificare si intretinere instalatie de limitare si stingere a incendiilor cu sprinklere a magaziei de grupaj CFS din terminal de containere

Tip contract: Servicii/Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Descrierea succinta: Achizitionarea unor servicii de verificare si intretinere instalatie de limitare si stingere a incendiilor cu sprinklere in valoare estimata de 30.000 lei.
Termenul in care entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este a 3-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
Termenul limita pana la care ofertantul poate sa adreseze solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. La solicitarile adresate dupa acest termen entitatea contractanta nu va raspunde.

CPV: 50413200-5 Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)
Valoare totala estimata: 30.000 RON (fara TVA)
Criterii de atribuire: pretul cel mai scazut
Tipul procedurii: procedura simplificata

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 06.08.2019, ora 15:00
Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: romana
Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta: Oferta trebuie sa fie valabila pana la 06.02.2020; durata in luni - 6

Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 06.08.2019
Ora locala: 15:00
Locul: in SEAP
Executie lucrari de reparatii capitale la "Pasaj superior la curba mare"
Loc desfasurare achizitie: S.E.A.P.Persoana de contact: Ifimov Otilia, Departamentul Achizitii Publice
Data limita de depunere a ofertelor:
Luni, 29 iulie 2019, 15:00
Telefon contact: 0241-601394
Data limita de evaluare a ofertelor:
Miercuri, 29 ianuarie 2020, 15:00
E-mail contact: achizitii@constantza-port.ro
Cod achizitie: 45221119-9
Anunt de participare – SCN1047857/10.07.2019

Denumire contract: Executie lucrari de reparatii capitale la „Pasaj superior la curba mare”

Tip contract: Lucrari/Executare
Descrierea achizitiei publice: Conform Caiet de sarcini si proiect

CPV: 45221119-9 Lucrari de constructii de renovari de poduri (Rev.2)

Valoare totala estimata: 1.201.128 RON (fara TVA)
Valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute, respectiv 88.725,10 lei nu este cuprinsa in valoarea estimata. Valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute nu va fi inclusa in propunerea financiara.
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6.
Termenul in care entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este a 4-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

Criterii de atribuire: pretul cel mai scazut
Tipul procedurii: procedura simplificata

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 29.07.2019, ora 15:00
Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: romana
Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta: Oferta trebuie sa fie valabila pana la 29.01.2020; durata in luni - 6

Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 29.07.2019
Ora locala: 15:00
Locul: in SEAP
Asigurarea de grup a personalului CN APM SA
Loc desfasurare achizitie: In SEAPPersoana de contact: Ifimov Otilia, Departamentul Achizitii Publice
Data limita de depunere a ofertelor:
Miercuri, 24 iulie 2019, 15:00
Telefon contact: 0241-601394
Data limita de evaluare a ofertelor:
Duminica, 24 noiembrie 2019, 15:37
E-mail contact: achizitii@constantza-port.ro
Cod achizitie: 66512000-2: Servicii de asigurare contra accidentelor si de asigurare de sanatate (Rev.2)
Anunt de participare simplificat numarul SCN1047767/09.07.2019

Data publicarii in SICAP: 10.07.2019, ora 10:07
Denumire contract: Asigurarea de grup a personalului CN APM SA in caz de boala profesionala, accident ori deces produs in timpul sau din cauza indeplinirii atributiilor ce ii revin pe timpul interventiilor, concursurilor profesionale, antrenamentelor ori altor misiuni specifice pentru apararea impotriva incendiilor.

Numar de referinta: 11062831/B92/2019
Data limita depunere oferta: 24.07.2019, ora 15:00
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare: Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime" SA Constanta – Adresa postala: Incinta Port Constanta, Gara Maritima, Constanta, cod postal: 900900, Romania; punct de contact: Departamentul Achizitii Publice, tel. +40 241611540, email: achizitii@constantza-port.ro , fax: +40 241619512

Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii sectoriale

Tip anunt: Procedura simplificata
Tip contract: Servicii
Clasificare CPV: Codul CPV: 66512000-2: Servicii de asigurare contra accidentelor si de asigurare de sanatate (Rev.2)

Valoarea estimata fara TVA: 18.840 lei
Tipul procedurii: Procedura simplificata
Modalitate de desfasurare: Procedura online
Criterii de atribuire: Oferta declarata castigatoare va fi oferta cu pretul cel mai scazut, care indeplineste cerintele caietului de sarcini
Se va organiza licitatie electronica: NU
Termen limita pentru solicitari clarificari la achizitii@constantza-port.ro: 11.07.2019
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 5 zile.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare pana in a 3-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

Termen limita pentru depunere a ofertelor: 24.07.2019, ora 15:00
Ofertele se transmit pe adresa: achizitii@constantza-port.ro
Ofertele depuse dupa data limita de depunere a ofertelor, nu vor fi luate in considerare.

Termenul pentru deschiderea ofertelor: 24.07.2019, ora 15.00, in SEAP
Termenul limita pentru evaluarea ofertelor: 24.11.2019
Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: SEAP
Caiet de sarcini pe SEAP: 11062831/B92/2019
Data limita de valabilitate a ofertei: 24.11.2019
Durata contractului: 12 luni de la data intrarii in vigoare a contractului
Descriere contract:
Se vor asigura un numar de 157 angajati pentru o perioada de un an (365 zile).
- Obiectul achizitiei: Asigurarea de grup a personalului CN APM SA in caz de boala profesionala, accident ori deces produs in timpul sau din cauza indeplinirii atributiilor ce ii revin pe timpul interventiilor, concursurilor profesionale, antrenamentelor ori altor misiuni specifice pentru apararea impotriva incendiilor. Necesitatea acestei achizitii decurge din: -art.168, alin.1 al Contractului Colectiv de Munca aplicabil, incheiat la nivelul Companiei, care stipuleaza obligatia asigurarii angajatilor CN APM SA pentru riscul de accidente sau boli profesionale , cu stricta respectare a prevederilor legale in vigoare; -respectarea prevederilor Legii 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, ce prevede ca persoanele juridice care asigura servicii de urgenta voluntare/private au obligatia sa asigure personalul angajat sau voluntar, la o societate de asigurari pentru caz de boala profesionala, accident ori deces produs in timpul sau din cauza indeplinirii atributiilor ce ii revin pe timpul interventiilor, concursurilor profesionale, antrenamentelor sau altor misiuni.
Lucrari de intretinere a drumurilor si platformelor de circulatie cu imbracaminte din asfalt din porturile maritime - covoare asfaltice LOT I + LOT II
Loc desfasurare achizitie: In SEAPPersoana de contact: Ifimov Otilia, Departamentul Achizitii Publice
Data limita de depunere a ofertelor:
Luni, 22 iulie 2019, 15:00
Telefon contact: 0241-601394
Data limita de evaluare a ofertelor:
Luni, 22 iulie 2019, 15:00
E-mail contact: achizitii@constantza-port.ro
Cod achizitie: 45233222-1-Lucrari de pavare si asfaltare
Anunt de participare simplificat numarul SCN1047515/05.07.2019

Data publicarii in SICAP: 10.07.2019, ora 14:15
Denumire contract: Lucrari de intretinere a drumurilor si platformelor de circulatie cu imbracaminte din asfalt din porturile maritime – covoare asfaltice LOT I + LOT II

Numar de referinta: 11062831/2019/C4
Data limita depunere oferta: 22.07.2019, ora 15:00
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare: Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime" SA Constanta – Adresa postala: Incinta Port Constanta, Gara Maritima, Constanta, cod postal: 900900, Romania; punct de contact: Departamentul Achizitii Publice, tel. +40 241611540, email: achizitii@constantza-port.ro , fax: +40 241619512

Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii sectoriale

Tip anunt: Procedura simplificata
Tip contract: Lucrari, executare
Clasificare CPV: Codul CPV: 45233222-1-Lucrari de pavare si asfaltare
Valoarea totala estimata fara TVA: 1.307.448 lei
Lot I: Valoarea estimata fara TVA: 1.307.448 lei
Lot II Valoarea estimata fara TVA: 3.051.502 lei
Tipul procedurii: Procedura simplificata
Modalitate de desfasurare: Procedura online
Criterii de atribuire: Oferta declarata castigatoare va fi oferta cu pretul cel mai scazut, care indeplineste cerintele caietului de sarcini
Se va organiza licitatie electronica: NU
Termen limita pentru solicitari clarificari la achizitii@constantza-port.ro: 11.07.2019
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6 zile.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare pana in a 4-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
Termen limita pentru depunere a ofertelor: 22.07.2019, ora 15:00
Ofertele se transmit pe adresa: achizitii@constantza-port.ro
Ofertele depuse dupa data limita de depunere a ofertelor, nu vor fi luate in considerare.
Termenul pentru deschiderea ofertelor: 22.07.2019, ora 15.00, in SEAP
Termenul limita pentru evaluarea ofertelor: 22.01.2020
Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: SEAP
Lot I Caiet de sarcini pe SEAP: nr. 24221/14.06.2019
Lot II Caiet de sarcini pe SEAP: nr. 24222/14.06.2019
Data limita de valabilitate a ofertei: 22.01.2020
Durata contractului: 3 luni de la data intrarii in vigoare a contractului
Descriere contract:
Pentru Lot 1 - Pentru aducerea in parametrii de functionare din punct de vedere al circulatiei, in cazul drunurilor cu imbracaminte din beton asfaltic se doreste frezarea stratului rutier existent si realizarea de covoare asfaltice. Pentru Lot 2- In cazul drumului Poarta 7-Racord cu obiectivul Pod CDMN , care are imbracaminte din beton de ciment, se doreste spargerea betonului deteriorate, completare cu piatra sparta, montare geocompozit antifisura si asternerea de covor asfaltic
Amenajare drenaje ape subterane de infiltratii la posturile de transformare din portul Constanta - Proiectare cu executie
Loc desfasurare achizitie: S.I.C.A.P.Persoana de contact: Ifimov Otilia, Departamentul Achizitii Publice
Data limita de depunere a ofertelor:
Luni, 15 iulie 2019, 15:00
Telefon contact: 0241-601394
Data limita de evaluare a ofertelor:
Miercuri, 15 ianuarie 2020, 15:00
E-mail contact: achizitii@constantza-port.ro
Cod achizitie: 45232450-1
Denumire contract: Amenajare drenaje ape subterane de infiltratii la posturile de transformare din portul Constanta – Proiectare cu executie

Documentatie atribuire: DF1052821 / 21.06.2019
CPV: 45232450-1 Lucrari de constructii de drenaje (Rev.2)
Tipul contractului: Lucrari / Proiectare si executare

Descrierea succinta: Obiectul il constituie amenajarea de drenaje pentru apele subterane de infiltratii si cele supraterane pluviale pentru un numãr de 3 (trei) posturi de transformare care fac parte din reteaua de distributie a energiei electrice din incinta portului Constanta. Lucrarile de amenajare drenaje ape subterane de infiltratii la posturile de transformare din Portul Constanta se vor realiza in conformitate cu proiectele elaborate de catre ofertant si aprobate in Comisia CTE a CN APM SA Constanta. Documentele de achizitii sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit la (Website): www.e-licitatie.ro. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6. Termenul in care entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este a 4-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

Anunt de participare simplificat SCN1046435
Valoarea totala estimata: 100.000 RON
Criterii de atribuire: Pretul cel mai scazut

Tipul procedurii: procedura simplificata
Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 15.07.2019, ora 15:00
Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: romana
Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta: Oferta trebuie sa fie valabila pana la 15.01.2020

Conditii de deschidere a ofertelor
Data de deschidere a ofertelor: 15.07.2019, ora 15:00
Locul de deschidere a ofertelor: in SEAP
Furnizare de "Piese de schimb pentru aparate de cale"
Loc desfasurare achizitie: Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime" SA Constanta, Adresa postala: Incinta Port Constanta, Gara Maritima, Constanta, cod postal: 900900, Romania; punct de contact: Departamentul Achizitii Publice, tel. +40 241611540, email: achizitii@constantza-port.ro, fax: +40 241619512Persoana de contact: Ifimov Otilia, Departamentul Achizitii Publice
Data limita de depunere a ofertelor:
Vineri, 12 iulie 2019, 15:30
Telefon contact: 0241-601394
Data limita de evaluare a ofertelor:
Marti, 12 noiembrie 2019, 16:00
E-mail contact: achizitii@constantza-port.ro
Cod achizitie: 34941800-3-Macazuri de cale ferata (Rev. 2)
Anunt numarul ADV1090733/08.07.2019

Data publicarii in SICAP: 08.07.2019, ora 10:14

Denumire contract: Furnizare de "Piese de schimb pentru aparate de cale"

Data limita depunere oferta:12.07.2019, ora 15:30
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare: Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime" SA Constanta, Adresa postala: Incinta Port Constanta, Gara Maritima, Constanta, cod postal: 900900, Romania; punct de contact: Departamentul Achizitii Publice, tel. +40 241611540, email: achizitii@constantza-port.ro, fax: +40 241619512

Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice prin cumparare directa

Tip anunt: Cumparare directa
Tip contract: Furnizare
Clasificare CPV: Codul CPV: 34941800-3-Macazuri de cale ferata (Rev. 2)

Valoarea estimata fara TVA: 93.900,00 lei
Durata contractului: 12 luni
Tipul procedurii: achizitie directa

Modalitate de desfasurare: Procedura online

Criterii de atribuire: Oferta declarata castigatoare va fi oferta cu pretul cel mai scazut, care indeplineste cerintele caietului de sarcini
Se va organiza licitatie electronica:NU
Termen limita pentru solicitari clarificari la achizitii@constantza-port.ro: 12.07.2019
Termen limita pentru depunere a ofertelor: 12.07.2019

Ofertele se transmit pe adresa: achizitii@constantza-port.ro
Ofertele depuse dupa data limita de depunere a ofertelor, nu vor fi luate in considerare.
Termenul limita pentru evaluarea ofertelor: 12.11.2019
Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: SICAP
Caiet de sarcini: nr.26707/04.06.2019, 0-A32-Caiet_sarcini.pdf

Data limita de valabilitate a ofertei: minim 120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

Descriere contract:
Obiectul contractului consta in furnizarea de „Piese de schimb pentru aparatele de cale”. Aparatele de cale se afla in proprietatea CN APM SA Constanta si sunt situate in statia Constanta Ferry Boat. In aceasta statie se afla un dispozitiv feroviar format din liniile 9-17 si 27 de aparate de cale, centralizate electordinamic, prin care se permite primirea – expedierea trenurilor, trecerea vehiculelor feroviare de pe o linie pe alta, ceea ce duce la un grad de utilizare foarte ridicat.
Licente software
Loc desfasurare achizitie: Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime" SA Constanta, Adresa postala: Incinta Port Constanta, Gara Maritima, Constanta, cod postal: 900900, Romania; punct de contact: Departamentul Achizitii Publice, tel. +40 241611540, email: achizitii@constantza-port.ro , fax: +40 241619512Persoana de contact: Ifimov Otilia, Departamentul Achizitii Publice
Data limita de depunere a ofertelor:
Joi, 11 iulie 2019, 22:00
Telefon contact: 0241-601394
Data limita de evaluare a ofertelor:
Vineri, 11 octombrie 2019, 16:00
E-mail contact: achizitii@constantza-port.ro
Cod achizitie: 48517000-5-Pachete software IT (Rev. 2)
Anunt numarul ADV1090719/08.07.2019

Data publicarii in SICAP: 08.07.2019, ora 09:43
Denumire contract: Licente software

Data limita depunere oferta: 11.07.2019, ora 22:00
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare: Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime" SA Constanta, Adresa postala: Incinta Port Constanta, Gara Maritima, Constanta, cod postal: 900900, Romania; punct de contact: Departamentul Achizitii Publice, tel. +40 241611540, email: achizitii@constantza-port.ro , fax: +40 241619512

Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice prin cumparare directa

Tip anunt Cumparare directa
Tip contract: Furnizare
Clasificare CPV: Codul CPV: 48517000-5-Pachete software IT (Rev. 2)
Valoarea estimata fara TVA: 38.610,00 lei
Durata contractului: 3 luni
Tipul procedurii: achizitie directa
Modalitate de desfasurare: Procedura online
Criterii de atribuire: Oferta declarata castigatoare va fi oferta cu pretul cel mai scazut, care indeplineste cerintele caietului de sarcini

Se va organiza licitatie electronica: NU
Termen limita pentru solicitari clarificari la achizitii@constantza-port.ro: 11.07.2019

Termen limita pentru depunere a ofertelor: 11.07.2019, ora 22.00
Ofertele se transmit pe adresa: achizitii@constantza-port.ro
Ofertele depuse dupa data limita de depunere a ofertelor, nu vor fi luate in considerare.

Termenul limita pentru evaluarea ofertelor: 11.10.2019

Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: SICAP
Caiet de sarcini: 0-A13-Caiet_sarcini-04-06-2019.pdf
Data limita de valabilitate a ofertei: minim 90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

Descriere contract:
Obiectul prezentei proceduri este achizitionarea licentelor software:
-Sistem de operare Microsoft Windows 10 Pro - 20 licente
-Sistem de operare Microsoft Office 2019 Home and Business - 20 licente
Servicii consultanta si supervizare executie lucrari pt Modernizarea infrastructurii portuare prin asigurarea cresterii adancimilor senalelor si bazinelor si sigurantei navigatiei in Portul Constanta
Loc desfasurare achizitie: S.I.C.A.P.Persoana de contact: Ifimov Otilia, Departamentul Achizitii Publice
Data limita de depunere a ofertelor:
Marti, 09 iulie 2019, 15:00
Telefon contact: 0241-601394
Data limita de evaluare a ofertelor:
Joi, 09 ianuarie 2020, 16:00
E-mail contact: achizitii@constantza-port.ro
Cod achizitie: 71310000-4
Anunt de participare – CN1011634/27.05.2019

Denumire contract: Servicii de consultanta si supervizare executie lucrari pentru obiectivul “Modernizarea infrastructurii portuare prin asigurarea cresterii adancimilor senalelor si bazinelor si a sigurantei navigatiei in Portul Constanta”

Tip contract: Servicii/Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Descrierea succinta: Consultantul va oferi servicii de supervizare a proiectarii si executiei lucrarilor, atat pe durata perioadei de executie a lucrarilor, cat si durata perioadei de garantie a lucrarilor, pentru realizarea obiectivului “Modernizarea infrastructurii portuare prin asigurarea cresterii adancimilor senalelor si bazinelor si a sigurantei navigatiei in Portul Constanta”.

CPV: 71310000-4 Servicii de consultanta in domeniul ingineriei si al constructiilor (Rev.2)

Valoare totala estimata: 3.408.956 RON (fara TVA)

Descriere
Consultantul va indeplini rolul de Supervizor conform prevederilor Conditiilor Contractului de proiectare si executie lucrari nr. 44631/07.11.2018 aferent Proiectului “Modernizarea infrastructurii portuare prin asigurarea cresterii adancimilor senalelor si bazinelor si a sigurantei navigatiei in Portul Constanta”, incheiat in conformitate cu Conditiile generale si specifice pentru contractele de proiectare si executie lucrari aprobat prin HG nr. 1 din ianuarie 2018.

Criterii de atribuire: cel mai bun raport calitate-pret
Pretul ofertei – componenta financiara – pondere 72%
Experienta expertilor-cheie, concretizata in numarul de proiecte similare in care respectivii experti au indeplinit acelasi tip de activitati ca cele pe care urmeaza sa le indeplineasca – componenta tehnica – 28%

Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii: 51 luni
Informatii despre fondurile Uniunii Europene: achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene – da – Programul Operational Infrastructura Mare – POIM

Tipul procedurii: licitatie deschisa

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 09.07.2019, ora 15:00
Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: romana
Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta: Oferta trebuie sa fie valabila pana la 09.01.2020; durata in luni - 6

Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.07.2019
Ora locala: 15:00
Locul: in SEAP
Reparatii accidentale la navele SNTP
Loc desfasurare achizitie: S.I.C.A.P.Persoana de contact: Ifimov Otilia, Departamentul Achizitii Publice
Data limita de depunere a ofertelor:
Vineri, 05 iulie 2019, 15:00
Telefon contact: 0241-601394
Data limita de evaluare a ofertelor:
Duminica, 05 ianuarie 2020, 15:00
E-mail contact: achizitii@constantza-port.ro
Cod achizitie: 50241000-6
Denumire contract: Reparatii accidentale la navele SNTP

Documentatie atribuire: DF1052788 / 21.06.2019
CPV: 50241000-6 Servicii de reparare si de intretinere a navelor (Rev.2)
Tipul contractului: Servicii / Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II

Anunt de participare simplificat SCN1046434
Valoarea totala estimata: 200.000 RON

Descrierea succinta: Obiectul achizitiei consta in prestarea de servicii pentru Reparatii accidentale la navele SNTP.
LOT 1 - Reparatii accidentale lacatuserie/sudura - valoarea estimata fara TVA: 72.450 RON
LOT 2 - Reparatii accidentale tubulatura - valoarea estimata fara TVA: 40.300 RON
LOT 3 - Reparatii accidentale strungarie/masini unelte - valoarea estimata fara TVA: 13.250 RON
LOT 4 - Reparatii accidentale electrice - valoarea estimata fara TVA: 35.400 RON
LOT 5 - Reparatii accidentale mecanice - valoarea estimata fara TVA: 38.600 RON

Contractul este impartit in loturi: Da
Pot fi depuse oferte pentru: Numarul maxim de loturi – 5
Numarul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 5

Tipul procedurii: procedura simplificata
Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 05.07.2019, ora 15:00
Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: romana
Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta: Oferta trebuie sa fie valabila pana la 05.01.2020

Conditii de deschidere a ofertelor
Data de deschidere a ofertelor: 05.07.2019, ora 15:00
Locul de deschidere a ofertelor: in SEAP
Construire retele electrice de iluminat exterior stradal - proiectare si executie
Loc desfasurare achizitie: S.I.C.A.P.Persoana de contact: Ifimov Otilia, Departamentul Achizitii Publice
Data limita de depunere a ofertelor:
Miercuri, 19 iunie 2019, 15:00
Telefon contact: 0241-601394
Data limita de evaluare a ofertelor:
Joi, 19 decembrie 2019, 15:00
E-mail contact: achizitii@constantza-port.ro
Cod achizitie: 45315300-1
Anunt de participare simplificat - SCN1044480/29.05.2019

Denumire contract: Construire retele electrice de iluminat exterior stradal - proiectare si executie

Tip contract: Lucrari/ Proiectare si executare
Descrierea succinta: Obiectul prezentului Caiet de Sarcini il constituie achizitia lucrarilor de “Construire retele electrice de iluminat exterior stradal - proiectare si executie”, care fac parte din reteaua de distributie a energiei electrice din incinta Portului Constanta.
- Activitatea de distributie a energiei electrice in Portul Constanta este realizata de catre Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta care, prin Sucursala Energetica Port, are obligatia de a asigura continuitatea alimentarii cu energie electrica a Consumatorilor, calitatea energiei electrice furnizate consumatorilor portuari si siguranta in functionare a instalatiilor electrice.
In vederea asigurarii unui iluminat performant in concordanta cu actualele standarde, se va moderniza si extinde:
-Lot 1: Modernizare si extindere retea de iluminat stradal pe pasaj rutier Mol III - Mol V si bretele rutiere de acces Mol IV - Mol V
-Lot 2: Modernizare si extindere retea de iluminat perimetral, latura Vest si latura Est, Incinta 1 A, Port Constanta Sud

CPV: 45315300-1 Instalatii de distributie de energie electrica (Rev.2)

Valoare totala estimata: 1.800.000 RON (fara TVA)
Informatii privind loturile: Contractul este impartit in loturi – Da
Pot fi depuse oferte pentru: Numarul maxim de loturi – 2

Descriere

1 Lot 1: Modernizare si extindere retea de iluminat stradal pe pasaj rutier Mol III - Mol V si bretele rutiere de acces Mol IV - Mol V
Din care: Proiectare - 50.000 lei
Executie - 950.000 lei
Criterii de atribuire: Pretul cel mai scazut
Valoarea estimata fara TVA: 1.000.000 RON

2 Lot 2: Modernizare si extindere retea de iluminat perimetral, latura Vest si latura Est, Incinta 1 A, Port Constanta Sud
Din care: Proiectare - 40.000 lei
Executie - 760.000 lei
Criterii de atribuire: Pretul cel mai scazut
Valoarea estimata fara TVA: 800.000 RON

Tipul procedurii: procedura simplificata

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 19.06.2019, ora 15:00
Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: romana
Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta: Oferta trebuie sa fie valabila pana la 19.12.2019

Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.06.2019
Ora locala: 15:00
Locul: in SEAP
Materiale promotionale personalizate
Loc desfasurare achizitie: S.I.C.A.P.Persoana de contact: Ifimov Otilia, Departamentul Achizitii Publice
Data limita de depunere a ofertelor:
Luni, 10 iunie 2019, 15:00
Telefon contact: 0241-601394
Data limita de evaluare a ofertelor:
Marti, 10 decembrie 2019, 15:00
E-mail contact: achizitii@constantza-port.ro
Cod achizitie: 22462000-6
Anunt de participare simplificat - SCN1044477/29.05.2019

Denumire contract: Materiale promotionale personalizate

Tip contract: Furnizare / Cumparare
Descrierea succinta: Produsele fac obiectul achiziției si contribuie la promovarea imaginii CN APM SA Constanța și a Portului Constanța in scopul fidelizarii clientilor actuali dar si pentru atragerea de noi parteneri.
Promovarea Portului Constanța are ca obiectiv consolidarea poziției pe piata de transport din hinterland-ul deservit, dar și pentru atragerea de fluxuri de marfa care duc la sporirea activitatii si a rezultatelor economice si comerciale ale portului.
Ofertantii pot solicita clarificari cel tarziu cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor. La clarificarile transmise dupa aceasta data entitatea contractanta nu va raspunde.
Termenul in care entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este a 3-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

CPV: 22462000-6 Materiale publicitare (Rev.2)

Valoare estimata: 140.346 RON (fara TVA)
Locul principal de executare: Incinta Port Constanta
Descrierea achizitiei publice: Cantitatile sunt precizate in Caietul de sarcini

Tipul procedurii: procedura simplificata
Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 10.06.2019, ora 15:00
Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: romana
Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta: Oferta trebuie sa fie valabila pana la 10.12.2019

Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.06.2019
Ora locala: 15:00
Locul: in SEAP
Retea electrica de forta pentru alimentare cu energie electrica prize cheu in Dana 119 Port Constanta - Proiectare cu executie
Loc desfasurare achizitie: In SICAPPersoana de contact: Ifimov Otilia, Departamentul Achizitii Publice
Data limita de depunere a ofertelor:
Luni, 10 iunie 2019, 15:00
Telefon contact: 0241-601394
Data limita de evaluare a ofertelor:
Marti, 10 decembrie 2019, 15:00
E-mail contact: achizitii@constantza-port.ro
Cod achizitie: 45315300-1 Instalatii de distributie de energie electrica (Rev.2)
Anunt de participare simplificat - SCN1044032/23.05.2019

Denumire contract: Retea electrica de forta pentru alimentare cu energie electrica prize cheu in Dana 119 Port Constanta - Proiectare cu executie

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare: Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime" SA Constanta - Adresa postala: Incinta Port Constanta, Gara Maritima, Constanta, cod postal: 900900, Romania; punct de contact: Departamentul Achizitii Publice, tel. +40 241.611.540, email: apmc@constantza-port.ro, fax: +40 241.619.512

Adresa la care se transmit ofertele: SEAP

Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: SEAP

Tipul contractului: Lucrari/ Proiectare si executare

Obiectul contractului: Obiectul prezentului contract il constituie realizarea urmatoarelor lucrari:
-elaborarea Studiu de Fezabilitate in conformitate cu HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cap.III. art.5 alin.a).
-elaborare documentatii pentru obtinerea Certificatului de Urbanism si a avizelor si a acordurilor cuprinse in acesta.
-elaborare proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor in conformitate cu HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cap.III. art.5 alin.a).
-elaborare proiect tehnic de executie in conformitate cu HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cap.III. art.5 alin.a).
-executie canalizatie si pozare cabluri de forta.
-probe tehnologice, receptie si punere in functiune o obiectivelor.

Valoarea totala estimata: 350.000 LEI.
din care:
- Proiectare 17.500 LEI
- Executie 332.500 LEI

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6

Termenul în care entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este a 4-a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
Locul de executare:
Cod NUTS: RO223 Constanta
Locul principal de executare: Port Constanta

Clasificare CPV: Codul CPV: 45315300-1 Instalatii de distributie de energie electrica (Rev.2)
Impartire pe loturi: nu
Valoarea estimata fara TVA: 350.000 lei
Tipul procedurii: Procedura simplificata
Criterii de atribuire: Pretul cel mai scazut

Se va organiza licitatie electronica: NU
Termen limita pentru depunere a ofertelor: 10.06.2019, ora 15.00
Termenul limita pentru evaluarea ofertelor: 10.12.2019
Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: SEAP
Limba de redactare a ofertei: Romana

Descrierea achizitiei publice: Conform caiet de sarcini
(prima pagina) (arhiva)