Facebook Twitter

 

Raport anual 2018
Companii portuare
Servicii de linie
Download
Informatii de interes public
Transparenta institutionala
Angajamente Consiliul Concurentei
Dezbateri publice
Contracte cadru cf. Lg. 235/2017
Anunturi Recrutare Management Privat
Cariere

 

   
Harta site
   
           
   
Accesul publicului la informatia privind mediul
Ce este informatia de mediu? Informatia privind mediul este orice informatie scrisa, vizuala, audio, electronica sau sub orice forma materiala despre: factorii de mediu; activitatile sau masurile intreprinse, inclusiv cele administrative, care afecteaza sau pot afecta mediul; rapoarte referitoare la aplicarea legislatiei privind mediul; starea sanatatii si sigurantei umane.
Drepturile publicului la informatia privind mediul inseamna:
 • a) sa fie informat despre: orice informatie privind mediul; orice amenintare iminenta asupra mediului sau sanatatii umane, din cauze naturale sau provocata de activitati specifice.
 • b) sa solicite punerea la dispozitia sa a informatiei privind mediul.
  Tipul informatiei privind mediul detinuta:
 • 1. Starea elementelor de mediu, aer si atmosfera (cod A1), apa (cod A2), sol (cod A3)
 • 2. Deseuri (cod B5)
 • 3. Energie (cod B2)
 • 4. Avize, acorduri si autorizatii de mediu (cod B6)
 • 5. Strategii si politici (cod B9)
 • 6. Legislatie (cod B10)
 • 7. Planuri si programe de actiune (cod B11)
  Conditii de disponibilizare a informatiei: la cerere, pe suport de hartie sau electronic.
  Compartimentul care detine informatia: Biroul Mediu; persoana de contact: Paul Ioncescu; adresa email: pioncescu@constantza-port.ro; tel: 0241 601 624.
 •