Facebook Twitter

 

Raport anual 2018
Companii portuare
Servicii de linie
Download
Informatii de interes public
Transparenta institutionala
Angajamente Consiliul Concurentei
Dezbateri publice
Contracte cadru cf. Lg. 235/2017
Anunturi Recrutare Management Privat
Cariere

 

   
Harta site
   
           
   
Masuri de securitate portuara aplicabile
Pentru acostarea navelor in facilitatile portuare din porturile aflate sub jurisdictia CN Administratia Porturilor Maritime SA Constanta, respectiv in porturile Constanta, Midia si Mangalia, trebuie indeplinite cumulativ urmatoarele reglementari si cerinte stipulate atat in Conventiile internationale la care Romania este parte cat si in legislatia romana aplicabila, respectiv:

A. Conform Art. 6 din OUG 80/2003, pentru acceptarea de catre Romania a amendamentelor la anexa Conventiei internationale pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, 1974, amendata, si a Codului international pentru securitatea navelor si facilitatilor portuare, adoptate la Conferinta Organizatiei Maritime Internationale, la Londra, in perioada 9-13 decembrie 2002 si a Reg. (CE) nr. 725/ 2004: „Toti agentii economici care opereaza facilitati portuare, din categoria celor care fac obiectul prevederilor Codului ISPS, in porturile din Romania, sunt obligati sa respecte prevederile Codului ISPS, sa solicite si sa obtina de la administratiile portuare, declaratia de conformitate a facilitatii portuare” .

B. Codul ISPS se aplica urmatoarelor tipuri de nave care efectueaza calatorii internationale:
- navelor de pasageri, inclusiv ambarcatiunile de mare viteza pentru pasageri;
- cargoboturilor, inclusiv ambarcatiunilor de mare viteza, cu un tonaj brut egal sau mai mare de 500;
- unitatilor mobile de foraj in larg;
- facilitatilor portuare care deservesc astfel de nave care efectueaza calatorii internationale.

C. HG 248/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de implementare a prevederilor Codului international pentru securitatea navelor si facilitatilor portuare - Codul ISPS, acceptat de Romania prin O.U.G. nr. 80/2003 pentru acceptarea de catre Romania a amendamentelor la anexa Conventiei internationale pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, 1974, amendata, si a Codului international pentru securitatea navelor si facilitatilor portuare, Cap. II, pct-ul 2 Sistemul de securitate al facilitatii portuare, alin. 2.1. „Toti agentii economici care opereaza una sau mai multe facilitati portuare care se inscriu in categoria celor la care face referire Codul ISPS sunt obligati sa-si organizeze, sa implementeze si sa mentina in functiune sistemul propriu de management al securitatii facilitatii portuare, cu respectarea prevederilor inscrise in Codul international pentru securitatea navei si a facilitatii portuare, precum si a prevederilor prezentelor norme metodologice, sa solicite si sa obtina de la autoritatea portuara si/sau de cai navigabile care are responsabilitate, conform art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2003, Declaratia de conformitate a facilitatii portuare.”

D. HG 248/2004, Cap. IV, pct-ul 2. Controlul securitatii facilitatilor portuare, alin. 2.2. „Inspectorii autoritatii portuare in raza careia se afla facilitatea portuara vor verifica existenta si valabilitatea Declaratiei de conformitate a unei facilitati portuare, precum si faptul ca acea facilitate portuara functioneaza la gradul de securitate stabilit.

E. HG 248/2004, Cap. IV, pct-ul 2. Controlul securitatii facilitatilor portuare, alin. 2.4. „Daca administratia portuara constata neconformitati majore in functionarea sistemului de management al securitatii facilitatii portuare, procedeaza la suspendarea Declaratiei de conformitate a unei facilitati portuare, pana la remedierea acestora, sau chiar la anularea Declaratiei de conformitate a unei facilitati portuare, in cazul in care remedierea nu se poate efectua. In acest caz, autoritatea portuara nu va mai aproba buletin de pilotaj si nu va mai elibera permis de acostare la facilitatea portuara care nu detine sau care are Declaratia de conformitate a unei facilitati portuare suspendata sau anulata, pana la revenirea la situatia normala.

F. HG 248/2004, Cap. II Sistemul de securitate al facilitatii portuare, pct-ul 1 Definitii, alin. 13. permis de acostare - document eliberat de autoritatea portuara si/sau de cai navigabile, prin care se aloca dana si se permite operarea navei;

G. HG 248/ 2004, Cap. II Sistemul de securitate al facilitatii portuare, pct-ul 1 Definitii, alin. 15. buletin de pilotaj - documentul prin care Autoritatea Navala Romana si autoritatea portuara isi dau acceptul ca o nava sa poata proceda la intrarea in port. Acest document este valabil numai daca este semnat atat de Autoritatea Navala Romana, cat si de autoritatea portuara.

Nivelul de securitate in porturile romanesti este 1.