Facebook Twitter

 

Raport anual 2018
Companii portuare
Servicii de linie
Download
Informatii de interes public
Transparenta institutionala
Angajamente Consiliul Concurentei
Dezbateri publice
Contracte cadru cf. Lg. 235/2017
Anunturi Recrutare Management Privat
Cariere

 

   
Harta site
   
           
   
Anunt mediu - Reparatii dig de larg Port Constanta Marti, 14 mai 2019
C.N. Administratia Porturilor Maritime S.A. Constanta titular al proiectului: "Reparatii dig larg port Constanta - Organizare de santier" anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Constanta, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, nefiind necesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului, pentru proiectul: "Reparatii dig larg port Constanta - Organizare de santier", propus a fi amplasat in judetul Constanta, municipiul Constanta, Incinta Port, dig de larg.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta din str. Unirii, nr. 23, municipiul Constanta, judetul Constanta, zilnic, intre orele 9.00 - 13.00, precum si la sediul C.N. Administratia Porturilor Maritime S.A. Constanta din Constanta, Incinta Port, Gara Maritima, in zilele de 14 - 23 mai 2019, intre orele 9.00 - 13.00 si la adresa de internet: http://apmct.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.